in

BIBI MBUYA NA WAJUKUU ZAKE: SIMULIZI NZURI SANA

muda hu0 ene0 l0te tulikuwa wawili tu! sikumw0na Zamda wala bibi. Zaidi ya michakat0 ya mbwa. Jap0 sikumw0na mwanz0 t0ka nilip0fika. Ila nazani alikuwa amekuja kuvizia min0fu ya mbuzi baada ya ku0na anachinjwa,

nika0na safari hii ninaweza kufanikiwa. Maana nili0na dalili z0te za kwenda kula kitumbua usiku huu. Tulisaidiana kumchinja yle mbuzi kisha nika mtundika juu tayari kuanza kumchuna,

kiukweli mimi sikuwai kuchuna mbuzi. Lakini nika0na jinsi Amida alivy0 mchuna kiustadi mkubwa sana. Wakati hu0 w0te bad0 tulikuwa wawili tu! sikumw0na bibi wala Zamda nyumba ilikuwa kimya zaid ni ma0ngezi yetu na vishind0 vya jibwa lilil0 kuwa likikatiza maende0 yale,

kuna kitu niliki0na kwa jibwa hili. Likanifanya ni0ne ut0fauti na mmbwa nil0 waz0wea. Maana mbwa huyu haku0nekana kuangaika na damu ziliz0 mwagika pale chini tulip0 mchinja mbuzi. Zaidi alizunguka tu akiingia huku nakut0kea huku,

aikuwa kazingumu kwa Amida kumchuna yule mbuzi. Alitumia kama nusu saa kumchuna na kumkatakata, kisha akabeba ile nyama na kuingia nay0 ndani. “Nisubiri nikaku0nyeshe kitu kabla bibi hajarudi” alisema Amida akiimalizikia ndani,

na baada ya muda mchache akarudi kisha akanishika na kuni0ng0za nyuma ya mazizi. Tukazama ndani ya kichaka kim0ja kisha tuka simama mahali hap0 wanap0 ifazia nyasi za kulishia mifug0 ya0,

tufanye upesi kabla bibi ajarudi” ali0ngea Amida na kunifanya nishangae. “Hawa mabinti wana nyege za nama gani. Mb0na kilahisi hivi?” wakati na waza hay0 mala nika shangaa Amida akinisukuma,

namimi niaangukia chali, kwenye nyasi ziliz0 katwa kwaajili ya mifug0. Kisha yeye akaja juu yangu, unashangaa nini nili kuitaji mala tu nilip0 ku0na hukija na Zam”. Alisema Amida akijaribu kus0geza m0d0m0 yake kwenye mid0m0 yangu,

“lakini Amida bibi yak0 akitufumania, itakuwaje”. Nilijaribu kujieleza kid0g0 lakini “sssshhhhhhh! hap0 Amida akani0nyesha hishala ya kuwa nikae kimya.

Nikatulia nikweli tukasikia vishind0 vikija kule tulip0, haya sasa ninani huyu anataka kukanyaga waya?,

nilibaki nime tulia kimya huku h0fu yangu kubwa ikiwa kuwa hasije akawa bibi, naam dakikachache baadae tulimu0na mmiliki wavishind0 hivy0, alikuwa ni yule mbwa mweusi, akizurura kwa afya yake, kiukweli nilipatwa na mstuk0 mkubwa sana,

maana nilip0 mtazama yule mbwa nili0na kama anaut0fauti flani, kuanzia mach0 yake na ata mguu wake mm0ja wambele, lakini kabla sija mwangalia vizuri, Amida akajilaza kabisa juu yangu nakuni shika us0 wangu, akiutazamisha us0ni kwake,

na kus0geza mid0m0 yeke kwenye mid0m0 yangu, nakuanza kuniy0nya ulimi, nikaamua kup0tezea wasiwasi wangu baada ya ku0na Amida hakuwa na wasiwasi w0w0te, na yule mbwa aki0nd0ka zake,

Amida alienda mbali kid0g0, baada ya kupeleka mk0n0 wake kwenye zip yasuluali yangu nakuifungua, kisha akapekenyua b0xer yangu na kuch0m0a dudu, kisha tukawa tuna endelea ku ny0nyana mate huku akiichezea dudu,

“nawewe nichezee kum..” alisema Amida huku anaukamata mk0n0 wangu na kuupeleka kwenye kitumbua chake, siku zuba nikaanza kuchezea kind0nd0 chake kwenye kitumbua chake kilich0 jaa vyema kwenye chupi yake nyeupe,

ile kugusa tu nilikutana na ute ute wa kut0sha, “mh!mh! hap0 ..hap0 tamuu” ali0ngea Amida huku akiny0nya mid0m0 yangu kwa fuj0 na kiun0 chake kikik0sa utulivu, akicheza na biti ya kid0le changu kwenye kialage cha kitumbua chake,

ghafla Amida akasita kid0g0, aka0nekana kuwaza kwa sekunde kadhaa, kisha akainuka t0ka juu yangu aka simama na kuanagalia huku na huku, kisha akanishika mk0n0 nakunipa msaada wa kusimama, “kaa hivi” alisema huku akiniinua kisha akaanielekeza nikae,

namimi nika kaa, kisha nikamw0na akipiga mag0ti mbele yangu nakuishika tena dudu yangu, maana sikuwa nime funga zip wala kirudisha ndani, kitend0 kilich0 fwata Amida akaichezea kid0g0 dudu yangu huku akiisugua kichwa cha ile dudu na kunifanya nijisikie utamu flani hivi wa mtekeny0,

maana vidile nya Amida vili kuwa vimek0maa t0fauti na Zamda, kisha Amida akais0geza md0m0ni kwake na akailamba kichwani, kisha akazungusha ulimi wake kwenye shing0 ya dudu,

“mb0.. yak0 nzuri”alisema Amida huku akinitazama us0ni, sikumjibu kitu zaidi nikatabasamu,

amida aka idumbukiza dudu md0m0ni na kuanza anza kuiny0nya, akifanya kama anataka kuit0a mpaka maene0 ya kichwa kisha anaizamisha tena ndani,

Amida alifanya hivy0 kwa dakika flani huku nikijisikia utamu sana kiasi chakusahau lile fumanizi la mwanz0, wakati Amida akini ny0nya dudu, nilimw0na kama akipandwa na mizuka ya kuingiziwa dudu,

ikafikia kipingi akaw ananiny0nya huku anajichezea sehemu zake nyeti, mala ghafla nikamw0na ameacha kuniny0nya dudu, akasimama nakupandisha gauni lake mpaka juu kabisa kiasi cha maziwa ku0nekana,

akageuka na kuishusaha chupi yake kid0g0 alafu akaikamata dudu yangu nakuilengeha kwenye kitumbua chake nakuanza kjishusha chini kuikalia, kabla haja ikalia, tuka stuliwa na sautu ya mbwa akibweka kama ame0na kitu cha hatari,

hap0 Amida akatazama huku nahuku pasip0 ku0na kitu, akaikamata dudu tena nakuilengesha kwenye kitumbua, “tufanye haraka watatukuta” ali0ngea hamida akiigusisha dudu kwenye kitumbua chake, lakini kabla haja jishusha chini kuikalia dudu,

tukastuliwa na sauti ya bibi Mbuya..”t0baa! yani we! kijana, ni mtu mbaya sana tena” hap0 Amida asitisha z0ezi lake la kuikalia dudu akakurupuka na kukaa pembeni yangu,

nakuipandisha chupi yake haraka na mimi nikaiweka ndani dudu yangu nakuanza kuangaika kufunga zip. alikuwa ni bibi Mbuya, akiwa ameshika k0r0b0i, “sijuwi amejuwaje kama tup0 huku?”

alinong’ona Amida,

mimi sikuwa na lakusema, nikabaki naangaika kufunga zip mpaka nilip0weza, “bibi bwana siunge tuhacha tu! tumalizie” ali0ngea Amida akimk0sea adabu bibi yake, hap0 bibi akapandwa na hasila

” kimya we mshenzi, yani w0te mnataka mt0mbw.. na mwanamume mm0ja” ali0ngea kwa hasira bibi ya0 kisha akanigeukia mimi, “nawewe kahaba wa kiume chukua kilich0 chak0 na u0nd0ke usiku huu kabla hayaja kut0kea makubwa”

alisema huku akini0nyesha njia ya ku0nd0kea, hap0 nika inuka upesi na kwenda pale nilip0 lihacha begi langu, nika lichukuwa na kutaka ku0nd0ka, lakini Amida aka ni shika mk0n0, “uwezi ku0nd0ka kabla huja ni malizia,” hap0 nikaanza kui0na dunia chungu,

maana bibi alikuwa amemkazia mach0 mjukuu wake, “nimesema mwache a0nd0ke zake,” yakafwata malumban0 ya bibi na mjukuu “bibi me staki mpaka anifanye amesha niamsha,”

“we mshenzi siunajuwa mazala yatakay0 jit0keza, nasema mwache aende zake” “ata kama lazima, anifanye kwanza nd0 a0nd0ke kwanini hukuzuwia mwanz0?” sasa Amida alikuwa ana nivutia ndani,

“wewe nampeleka wapi huy0?, kwani nimgeni wak0?”Amida alistuka nakuniachia mk0n0 upesi, alikuwa ni Zamda alikuwa ame shika chupa ya mviny0 na kik0mbe mk0n0ni, sijuwi huku kijijini alikuwa amet0a wapi,

akanis0gelea na kunishika mk0n0 kisha akamtazama bibi yake,

“bibi na0mba utuachie usiku wale0 tu! huyu mgeni atuburudishe, kama ujuwavy0 sikuz0te tuna kutumikia wewe atujawai kupata mwanamume, na wana ume w0te hapa kijijini wana tu0g0pa kwaajili yak0”

m0y0 wangu ulistuka sana kusikia vile, nikawa na0mba jibu la yule bibi liwe hapana, maana ina 0nekana hawa watu siy0 wazuri asa huyu bibi, eti watu wanawa0g0pa, alafu muda w0te wanamtumikia bibi ya0,

zaidi ni kitend0 cha kufanya mapenzi na w0te wawili,”itawezekanaje?, lazima mtag0mbana tu!” alisema yule bibi aki0nyesha kutilia shaka ma0mbi ya Zamda, hapana bibi tuna weza kulalanae kitanda kim0ja kisha akatufanya kwa zamu, au tukapeana masaa”

maa0ngezi ya0 yalinitia mashaka juu ya utu wa0, licha ya kufanya mapenzi na wanawake wengi sana lakini sikuwai kukutana na ilibalaha, “sawa 0ngeeni naye kama yup0 tayari, lakini msimlazimishe”

w0te waka tabasamu huku wananitazama mimi,kusikia nita sema nini, nilihisi nataka kujisaidia haja kubwa, mapig0 ya m0y0 yalinienda mbi0 ”

Mbogo Edgar mimi nimekwisha le0”

Bonyeza Hiyo Button Iliyo andikwa Next Kusoma Sehemu Inayo Fuata ya, Bibi Mbuya na Wajukuu zake ni Simulizi ya Maisha yenye Ujumbe wa Kufundisha.

Written by Aisha Mapepe

Aisha Mapepe ni Mwandishi wa Simulizi Mbalimbali za Mapenzi, Maisha na za Kuelimisha. Lengo ni Kuburudisha Jamii na Kuondoa Stress za Maisha zinazo tukabili Baadhi Yetu.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PENZI LA BINTI NGUVA SIMULIZI

PENZI LA BINTI NGUVA: SUMULIZI ZA KALE NZURI

IZABELAH Simulizi ya Kusisimua

ISABELAH: SIMULIZI YA KUSISIMUA NA KUFUNDISHA