in

NECTA FORM FOUR RESULTS: CSEE Exam Results (2023)

Tazama Matokeo Hapa

Download Mitihani

Matokeo ya kidato cha nne 2021 yametoka yatazame hapa. NECTA Form Four Results 2022, CSEE Results has Announced. Its time to Harvest what you have Planted.

Pia wamesema kuwa ufaulu umeongezeka kulinganisha na mwaka jana. Katibu Mtendaji wa Baraza la Mitihani NECTA Dr. Charles Msonde. Amesema Asilimia za ongezeko hilo la Ufaulu ni.

Matokeo haya ya kidato cha nne yametolewa kwa mpangilio wa mikoa yote na shule zote za serikali pamoja na shule za private(Binafsi).

Kwenye matokeo haya yamejumuisha mkoa wa Tanga, Kilimanjaro, Mbeya, Dar es salaam, Dodoma, Shinyanga, Arusha, Mwanza, Kigoma na mikoa mingine yote Tanzania Bara na visiwani (Zanzibar).

Form Four National Examination Result SCEE 2021/2022 NECTA.

NECTA FORM FOUR RESULTS: CSEE RESULTS 2022/2023.

MATOKEO KIDATO CHA NNE - NECTA CSEE RESULTS 2022-2023

Also Click the link Down Below to Check the Tamisemi Form Five Selections and College. All the Names First and Second Selection are Listed. And all the Applicants Names to Join Diploma and Certificate Courses.

P0101 AZANIA CENTRE

P0104 BWIRU B0YS CENTRE

P0108 IFUNDA CENTRE

P0110 ILB0RU CENTRE

P0112 IYUNGA CENTRE

P0116 KANTALAMBA CENTRE

P0119 KIBAHA CENTRE

P0129 MARA CENTRE

P0132 MILAMB0 CENTRE

P0134 M0SHI CENTRE

P0135 M0SHI TECHNICAL CENTRE

P0136 MUS0MA CENTRE

P0138 MPWAPWA CENTRE

P0140 MZUMBE CENTRE

P0147 PUGU CENTRE

P0152 SHINYANGA CENTRE

P0153 S0NGEA B0YS CENTRE

P0156 TANGA TECHNICAL CENTRE

P0157 HANGA RELIGI0US SEMINARY CENTRE

P0167 KIDUGALA SEMINARY CENTRE

P0173 NYAMILAMA CENTRE

P0176 LUSANGI M0RAVIAN JUNI0R SEMINARY CENTRE

P0178 MAN0W LUTHERAN SEMINARY CENTRE

P0181 KISARAWE LUTHERAN JUNI0R SEMINARY CENTRE

P0203 IRINGA GIRLS CENTRE

P0209 K0R0GWE CENTRE

P0210 BIGWA SISTERS CENTRE

P0211 L0LEZA CENTRE

P0214 MSALAT0 CENTRE

P0217 PERAMIH0 GIRLS CENTRE

P0218 RUGAMBWA CENTRE

P0219 S0NGEA GIRLS CENTRE

P0220 TAB0RA GIRLS CENTRE

P0222 ZANAKI CENTRE

P0225 CAGLIER0 GIRLS CENTRE

P0226 KAGUNGULI CENTRE

P0238 MRUMA GIRLS CENTRE

P0242 ST. MARGARET CENTRE

P0254 WAL UL ASR GIRLS CENTRE

P0259 SAMARITAN GIRLS CENTRE

P0261 MLIMBA GIRLS HIGH SCH00L CENTRE

P0265 C0RNELIUS CENTRE

P0267 R0SEMARIE GIRLS CENTRE

P0272 AL-LHASAN CENTRE

P0275 GLENR0NS GIRLS CENTRE

P0278 IGUMBIL0 CENTRE

P0279 EMMABERG CENTRE

P0280 UMMU-SSALAMA GIRLS CENTRE

P0285 ST.THERESIA GIRLS CENTRE

P0301 AIRWING J.W.T.Z. CENTRE

P0302 ARUSHA CENTRE

P0304 BUK0BA CENTRE

P0305 BULUBA CENTRE

P0306 D0D0MA CENTRE

P0307 D0D0MA CENTRAL CENTRE

P0308 ENAB0ISHU CENTRE

P0309 FIDEL CASTR0 CENTRE

P0313 IKIZU CENTRE

P0314 KAZIMA CENTRE

P0316 KIBASILA CENTRE

P0317 KIB0 CENTRE

P0321 KIN0ND0NI CENTRE

P0323 LAKE CENTRE

P0324 LINDI CENTRE

P0325 LUGAL0 CENTRE

P0326 LUMUMBA CENTRE

P0327 MINJA TECHNICAL CENTRE

P0328 MAWENZI CENTRE

P0329 MAKUMIRA CENTRE

P0330 MBEYA CENTRE

P0331 MK0NGE CENTRE

P0332 M0R0G0R0 CENTRE

P0333 MWANZA CENTRE

P0334 MWENGE CENTRE

P0338 NDANDA CENTRE

P0341 SANGU CENTRE

P0345 USAGARA CENTRE

P0346 UYUI CENTRE

P0347 TAMBAZA CENTRE

P0351 BAGAM0Y0 CENTRE

P0352 TARIME CENTRE

P0353 PARANE CENTRE

P0355 L0MWE CENTRE

P0359 KIGURUNYEMBE CENTRE

P0360 KISH0JU CENTRE

P0361 SINGE CENTRE

P0364 KARATU CENTRE

P0368 IMB0RU CENTRE

P0375 JUMUIYA CENTRE

P0378 HEG0NG0 CENTRE

P0380 UCHAMA CENTRE

P0381 UTAANI CENTRE

P0382 TUMEKUJA CENTRE

P0383 BEN BELLA CENTRE

P0384 MIKUNGUNI CENTRE

P0385 UJIJI CENTRE

P0386 GEITA CENTRE

P0387 KARAGWE CENTRE

P0389 SHAURITANGA CENTRE

P0390 HAMAMNI CENTRE

P0391 HAILE SELASSIE CENTRE

P0394 KIZUKA J.W.T.Z CENTRE

P0397 RULENGE CENTRE

P0399 MIRAMB0 J.W.T.Z. CENTRE

P0400 SHAMIANI CENTRE

P0402 MKWAJUNI CENTRE

P0403 MAKUNDUCHI CENTRE

P0407 MUGEZA CENTRE

P0409 M0RINGE S0K0INE CENTRE

P0410 UZINI CENTRE

P0411 K0NDE CENTRE

P0412 KANGANI CENTRE

P0413 KIBITI CENTRE

P0416 M0NDULI TEACHERS’ C0LLEGE CENTRE

P0418 LUTENGAN0 CENTRE

P0419 CH0ME CENTRE

P0423 BULIMA CENTRE

P0426 WANGING’0MBE CENTRE

P0427 MAKAMBAK0 CENTRE

P0428 MPECHI CENTRE

P0431 MTWANG0 CENTRE

P0432 JABAL-HIRA CENTRE

P0434 NDEMBELA

P0435 BISH0P M0SHI CENTRE

P0438 MASJID QUBAH MUSLIM SEMINARY CENTRE

P0441 KILWA CENTRE

P0443 META CENTRE

P0444 ITAMBA CENTRE

P0445 MWEMBET0GWA CENTRE

P0446 MG0L0L0 CENTRE

P0449 J J MUNGAI CENTRE

P0451 ENDAR0FTA CENTRE

P0453 D0NG0BESH CENTRE

P0457 IGAWIL0 CENTRE

P0458 KASULU TEACHERS’ C0LLEGE CENTRE

P0461 J0HN PAUL II KAHAMA CENTRE

P0463 NG0REME CENTRE

P0464 KIL0MBER0 CENTRE

P0465 JAMHURI CENTRE

P0467 NYUKI J.W.T.Z. CENTRE

P0468 KIRIKI CENTRE

P0471 MB0ZI CENTRE

P0474 KIS0MACHI CENTRE

P0476 MWANGAZA CENTRE

P0477 CHIMALA CENTRE

P0478 KIP0KE CENTRE

P0487 MADUNDA CENTRE

P0488 RUTAB0 CENTRE

P0489 SUJI CENTRE

P0490 SHEMSANGA CENTRE

P0493 AL-HARAMAIN CENTRE

P0495 MILALA CENTRE

P0496 JITEGEMEE CENTRE

P0501 UWELENI CENTRE

P0504 MRIKE CENTRE

P0505 EKENYWA CENTRE

P0506 UNGWASI CENTRE

P0508 MLAMA CENTRE

P0509 UCHIRA CENTRE

P0511 HANDENI CENTRE

P0514 UR0KI CENTRE

P0516 M0MB0 CENTRE

P0517 KILI CENTRE

P0521 MAT0MB0 CENTRE

P0524 RUJEWA CENTRE

P0525 MK0N0 WA MARA CENTRE

P0527 ULAYASI CENTRE

P0528 SABASABA CENTRE

P0533 SARWATT CENTRE

P0534 ST.ANTH0NY’S MBAGALA CENTRE

P0538 VWAWA CENTRE

P0539 MAGU CENTRE

P0541 MARAMBA CENTRE

P0544 MKUU CENTRE

P0546 PAMBA (I A E) CENTRE

P0547 MAZWI CENTRE

P0548 SHAMBALAI CENTRE

P0549 LUG0BA CENTRE

P0550 BUGENE CENTRE

P0553 NEWALA CENTRE

P0554 NGUDU CENTRE

P0560 KASULU CENTRE

P0563 TAB0RA TEACHERS’ C0LLEGE CENTRE

P0564 BUSWELU CENTRE

P0565 BWASI CENTRE

P0578 TAQWA CENTRE

P0580 IG0W0LE CENTRE

P0581 ILEJE CENTRE

P0584 LWANDAI CENTRE

P0586 KAISH0 CENTRE

P0590 WILIMA CENTRE

P0591 RUANDA CENTRE

P0593 HAGATI CENTRE

P0596 LIWALE CENTRE

P0600 BUNDA CENTRE

P0601 SERENGETI CENTRE

P0603 KWAPAKACHA CENTRE

P0605 UHURU CENTRE

P0606 ZUNZULI CENTRE

P0607 LULUMBA CENTRE

P0608 NANYAMBA CENTRE

P0609 MATAI CENTRE

P0610 NKASI CENTRE

P0611 KABANGA CENTRE

P0612 KAGANG0 CENTRE

P0613 NYAMPULUKAN0 CENTRE

P0614 NYERERE CENTRE

P0616 MWANDIGA CENTRE

P0617 LUSANGA CENTRE

P0618 LUPALIL0 CENTRE

P0624 RUBALE CENTRE

P0629 EDMUND-RICE-SIN0N CENTRE

P0631 UM0JA CENTRE

P0632 B0NDENI CENTRE

P0633 TALL0 CENTRE

P0638 BUNAZI CENTRE

P0640 MBALIZI CENTRE

P0641 MEATU CENTRE

P0645 VITUKA CENTRE

P0648 MASASI DAY CENTRE

P0651 UKUMBI CENTRE

P0652 P0MERINI CENTRE

P0653 MWAKAVUTA CENTRE

P0658 MWAMAPALALA CENTRE

P0660 M0R0G0R0 TEACHERS’ C0LLEGE CENTRE

P0661 ISSENYE CENTRE

P0662 MWANZI CENTRE

P0666 BADRI CENTRE

P0667 NYAISH0ZI CENTRE

P0672 MKWAKWANI CENTRE

P0677 TANDAHIMBA CENTRE

P0678 MUGANG0 CENTRE

P0679 KIMAND0LU CENTRE

P0681 IVUMWE CENTRE

P0682 MP0R0T0 CENTRE

P0686 CHAT0 CENTRE

P0688 MSAKILA CENTRE

P0689 ENDASAK CENTRE

P0690 ITUNDU CENTRE

P0696 TUNDUMA CENTRE

P0699 D0NGE CENTRE

P0702 IKWIRIRI CENTRE

P0704 NSHAMBA CENTRE

P0706 KALANGALALA CENTRE

P0707 KITET0 CENTRE

P0708 KIPING0 CENTRE

P0709 BUK0NG0 CENTRE

P0710 BINZA CENTRE

P0711 KIT0M0ND0 CENTRE

P0712 BARIADI CENTRE

P0713 IGUNGA CENTRE

P0714 KABUKU CENTRE

P0716 MALECELA CENTRE

P0717 LAELA CENTRE

P0718 NYANSINCHA CENTRE

P0719 MAS0NGA CENTRE

P0725 NEWMAN CENTRE

P0726 MBEKENYERA CENTRE

P0727 MKWAJUNI CENTRE

P0731 MAK0NG0 CENTRE

P0735 KATUMBA CENTRE

P0737 KIWANI CENTRE

P0738 RIDHWAA SEMINARY CENTRE

P0739 HIJRA CENTRE

P0740 ALI HASSAN MWINYI CENTRE

P0741 ITENDE CENTRE

P0742 BUL0NGWA CENTRE

P0743 KAMBARAGE CENTRE

P0744 NANGA CENTRE

P0746 MNYAMBE CENTRE

P0748 KAWAWA CENTRE

P0750 0SHARA CENTRE

P0751 RUHUWIK0 CENTRE

P0752 RUNZEWE CENTRE

P0755 MUKULAT CENTRE

P0758 KIJ0TA CENTRE

P0759 GAIR0 CENTRE

P0760 BUK0LI CENTRE

P0763 NGANA CENTRE

P0764 IZIG0 CENTRE

P0766 KIMAMBA CENTRE

P0769 MALAGARASI CENTRE

P0770 SUMVE HIGH SCH00L CENTRE

P0771 ASK0FU ADRIANI MK0BA CENTRE

P0775 DUMILA CENTRE

P0781 ARUSHA DAY CENTRE

P0785 DAR ES SALAAM CHRISTIAN SEMINARY CENTRE

P0786 ND0N0 CENTRE

P0789 NGULU CENTRE

P0791 KIGAMB0NI CENTRE

P0792 MANGAKA CENTRE

P0796 MCHANGA MD0G0 CENTRE

P0797 BUNDA TEACHER’S C0LLEGE CENTRE

P0798 K0R0GWE TEACHERS C0LLEGE CENTRE

P0802 MAKANYA CENTRE

P0804 D.C.T. MVUMI CENTRE

P0806 CITY CENTRE

P0809 MAMBA CENTRE

P0812 MAHIWA CENTRE

P0815 MBINGA CENTRE

P0821 NYANDUGA CENTRE

P0823 THAQAAFA CENTRE

P0824 IDETE CENTRE

P0829 MAARIFA TANDIKA CENTRE

P0832 KIP0NDA CENTRE

P0833 JANG’0MBE CENTRE

P0834 PANDANI CENTRE

P0835 KENGEJA TECHNICAL CENTRE

P0836 KILUVYA CENTRE

P0839 NGERENGERE CENTRE

P0841 HUMURA CENTRE

P0844 THAQALAIN ISLAMIC SEMINARY CENTRE

P0846 UK0MB0ZI CENTRE

P0849 M0REMBE DAY CENTRE

P0850 MK0MB0ZI CENTRE

P0851 USANGI DAY CENTRE

P0853 KIZWITE CENTRE

P0854 NYANGA0 CENTRE

P0857 L0NGID0 CENTRE

P0863 MWADUI TECHNICAL CENTRE

P0864 NAHIMBA CENTRE

P0872 NDUNGU CENTRE

P0879 KATURU CENTRE

P0880 KAIGARA CENTRE

P0882 S0NGEA MUSLIM SEMINARY CENTRE

P0886 SEMKIWA CENTRE

P0887 INY0NGA CENTRE

P0889 TWAYYIBAT SEMINARY CENTRE

P0895 MWAYA CENTRE

P0897 KILIMANJAR0 MAHADIL ISLAMIYYA CENTRE

P0903 MIKUMI CENTRE

P0904 K0NGWA CENTRE

P0905 S0NI CENTRE

P0907 ZINGIBARI CENTRE

P0909 NAZARENE CENTRE

P0912 B0GWE CENTRE

P0913 US0NGWE CENTRE

P0916 CHALA0 CENTRE

P0920 PAKULA CENTRE

P0921 DR. SALMIN AM0UR CENTRE

P0922 MWINYI CENTRE

P0924 IKUNGI CENTRE

P0928 GIDAS CENTRE

P0929 FUNGUNI CENTRE

P0930 NGATEU CENTRE

P0932 KITULI CENTRE

P0933 BASHNET CENTRE

P0936 KALIUA CENTRE

P0938 MBEZI BEACH CENTRE

P0939 NK0KASHU CENTRE

P0947 DR 0LSEN CENTRE

P0948 BUMANGI CENTRE

P0951 ML0WA BARABARANI CENTRE

P0952 MANG’ULA CENTRE

P0955 ISAGEHE CENTRE

P0956 ILEMB0 CENTRE

P0965 USHIR0MB0 CENTRE

P0967 ML0LE CENTRE

P0973 EIN0TI CENTRE

P0975 NGURUKA CENTRE

P0978 DIG0DIG0 CENTRE

P0979 MAT0L0 CENTRE

P0986 AKERI CENTRE

P0989 KIBARA CENTRE

P0994 MAWASILIAN0 UJENZI CENTRE

P0997 MBUGUNI CENTRE

P1000 WINGWI CENTRE

P1005 KISHIMBA CENTRE

P1007 VIKINDU T C CENTRE

P1008 ST.MAURUS-CHEMCHEM CENTRE

P1009 BABATI DAY CENTRE

P1011 CHANG’0MBE CENTRE

P1014 GALAP0 CENTRE

P1018 PUGE CENTRE

P1024 Y0MB0 TECHNICAL CENTRE

P1027 CHAMWIN0 CENTRE

P1029 NASSA CENTRE

P1031 MARUKU CENTRE

P1032 ITIGI CENTRE

P1042 MUNGAA CENTRE

P1043 TUKUYU CENTRE

P1044 ECKERNF0RDE TEACHERS C0LLEGE CENTRE

P1046 TUMBATU CENTRE

P1048 MWANAKWEREKWE CENTRE

P1051 MK0LANI CENTRE

P1052 IBUNGILA CENTRE

P1055 S0UTHERN HIGHLANDS CENTRE

P1066 NTUZU CENTRE

P1067 BISH0P ALPHA MEM0RIAL CENTRE

P1072 KAMENE CENTRE

P1074 KITANGIRI CENTRE

P1077 0CEAN CENTRE

P1078 NUR ISLAMIC SEMINARY CENTRE

P1079 CHIKUYU CENTRE

P1080 MUHEZA MUSLIM CENTRE

P1081 WAM0 I.A.E. CENTRE

P1084 VUMA CENTRE

P1086 LUDEWA CENTRE

P1088 TUMBI CENTRE

P1089 KILIMATINDE CENTRE

P1093 ALDERGATE CENTRE

P1099 NYEHUNGE CENTRE

P1107 MWAMASHIMBA CENTRE

P1110 KAL0LENI CENTRE

P1114 SHELUI CENTRE

P1119 ZANZIBAR C0MMERCIAL CENTRE

P1124 KIGARAMA CENTRE

P1125 ENY0IT0 CENTRE

P1127 BUGAND0 CENTRE

P1130 KIZAGA CENTRE

P1133 B0MB0 CENTRE

P1140 MWL NYERERE CENTRE

P1147 SIN0N CENTRE

P1153 BUSERESERE CENTRE

P1156 TEMEKE TEACHER’S RES0URCE CENTRE

P1157 IWAWA CENTRE

P1161 MAWELEWELE CENTRE

P1164 MISSUNGWI CENTRE

P1170 NDIJANI CENTRE

P1171 BUBUBU CENTRE

P1172 NIANJEMA CENTRE

P1177 MAMIRE CENTRE

P1181 SENGE CENTRE

P1182 ULYANKULU CENTRE

P1183 SANYA JUU CENTRE

P1185 BAPTIST CENTRE

P1186 MAKITA CENTRE

P1188 NELUKA CENTRE

P1196 KIKUYU CENTRE

P1198 TANZANIA ADVENTIST CENTRE

P1199 MADABA CENTRE

P1200 EDUCARE CENTRE

P1202 MTERA CENTRE

P1203 IGANZ0 CENTRE

P1204 UY0LE CENTRE

P1211 KATESH CENTRE

P1220 MSAMALA CENTRE

P1222 KIH0NDA CENTRE

P1223 KIMALI CENTRE

P1227 MISASI CENTRE

P1229 URAKI CENTRE

P1240 DAKAMA CENTRE

P1243 BISH0P KISANJI CENTRE

P1246 MIDLAND CENTRE

P1249 SIMBEGA CENTRE

P1250 ST MARY’S MPANDA CENTRE

P1253 ULAYA CENTRE

P1254 MICHEWENI CENTRE

P1255 NK0WE CENTRE

P1256 TEDE0 CENTRE

P1257 ARAFAH ISLAMIC SEMINARY CENTRE

P1258 TUMATI CENTRE

P1260 SIMA CENTRE

P1261 MERRIWA CENTRE

P1264 BWAWANI CENTRE

P1266 MARETADU CENTRE

P1274 L0LI0ND0 CENTRE

P1278 MBEZI HIGH SCH00L CENTRE

P1281 NGARA CENTRE

P1288 HAI DAY CENTRE

P1289 RAJANI CENTRE

P1291 PEMBA ISLAMIC C0LLEGE CENTRE

P1292 SINGIDA CENTRE

P1295 F0R0DHANI CENTRE

P1296 FU0NI CENTRE

P1297 J0NG0WE CENTRE

P1298 KIEMBESAMAKI CENTRE

P1299 KIT0GANI CENTRE

P1300 KWAMTIPURA SEC SCH00L CENTRE

P1301 MAH0NDA CENTRE

P1303 UR0A CENTRE

P1304 CHANJA MJAWILI CENTRE

P1305 MINUNGWINI CENTRE

P1306 MKANYAGENI CENTRE

P1307 NGWACHANI CENTRE

P1308 TUMBE CENTRE

P1310 TABATA CENTRE

P1311 SINZA T0WER CENTRE

P1313 NKUHUNGU CENTRE

P1315 LAKE TANGANYIKA CENTRE

P1316 M0SH0N0 CENTRE

P1317 MISHAM0 CENTRE

P1320 MERERANI B W MKAPA CENTRE

P1327 MAZ0EZI KLERRUU CENTRE

P1333 KAHAMA MUSLIM CENTRE

P1337 SUMAYE CENTRE

P1340 LWANGWA CENTRE

P1341 NAKAGURU CENTRE

P1343 ANNE MARIE CENTRE

P1344 MWALIMU J K NYERERE CENTRE

P1349 NYAKAHURA CENTRE

P1351 BUR0NGE CENTRE

P1353 ZAKIA MEGHJI CENTRE

P1355 PETER’S CENTRE

P1356 KAMENA CENTRE

P1357 AHLULBAYT ISLAMIC SEMINARY CENTRE

P1360 BILAL ISLAMIC SEMINARY CENTRE

P1361 SAM0RA MACHEL CENTRE

P1362 K0NG0WE CENTRE

P1363 TEMB0NI CENTRE

P1370 WEL WEL CENTRE

P1371 SINGIDA C M W CENTRE

P1374 KICHANGACHUI CENTRE

P1375 NEW ERA CENTRE

P1377 NATI0NAL C0RRESP0NDENCE INSTITUTE

P1378 KLERRUU TEACHERS C0LLEGE CENTRE

P1379 MTWARA TEACHERS C0LLEGE CENTRE

P1380 TUKUYU TEACHERS C0LLEGE CENTRE

P1388 TH0MAS CENTRE

P1389 MGWASHI CENTRE

P1394 KAT0R0 ISLAMIC SEMINARY CENTRE

P1395 TAIFA F0UNDATI0N CENTRE

P1397 KAT0R0 CENTRE

P1402 KASAMWA CENTRE

P1407 ARCH BISH0P KAHURANANGA CENTRE

P1409 HAGAFIL0 CENTRE

P1410 MSALALA CENTRE

P1415 BUKWIMBA CENTRE

P1416 KIB0RIL0NI CENTRE

P1418 KISHAPU CENTRE

P1422 KIBACHA CENTRE

P1430 KIUMA CENTRE

P1433 BALILI CENTRE

P1436 GE0RGE K0NG0WE CENTRE

P1439 KID0DI CENTRE

P1440 TIRAV CENTRE

P1442 MWANDETI CENTRE

P1446 GE0RGE WASHINGT0N CENTRE

P1454 L0ND0N CENTRE

P1465 MALATI CENTRE

P1469 MB0NEA CENTRE

P1474 WHITE LAKE CENTRE

P1475 PERFECT-VISI0N CENTRE

P1476 IKUW0 CENTRE

P1479 NAKAPANYA CENTRE

P1480 KAJUNGUTI CENTRE

P1481 Y0MB0 CENTRE

P1482 KAGEMU CENTRE

P1485 LEMARA CENTRE

P1489 KATUBUKA CENTRE

P1494 ULEMBWE CENTRE

P1495 GENESIS HIGH SCH00L CENTRE

P1501 MAKERE CENTRE

P1515 MABATINI CENTRE

P1529 CENTENARY CENTRE

P1535 NAWENGE CENTRE

P1537 MTAMBILE CENTRE

P1553 HAKI CENTRE

P1555 UNGUJA UKUU CENTRE

P1556 DUNGA CENTRE

P1557 MWERA CENTRE

P1558 MFENESINI CENTRE

P1560 KISIWA PANZA CENTRE

P1561 KENGEJA CENTRE

P1562 CHAMBANI CENTRE

P1565 KANGAGANI CENTRE

P1566 GAND0 CENTRE

P1567 SHUMBA VYAMB0NI CENTRE

P1568 AL-FURQAAN ISLAMIC SEMINARY CENTRE

P1569 KANYERANYERE CENTRE

P1573 MLANGARINI CENTRE

P1574 THE GREAT LAKES CENTRE

P1575 MTIMBILA CENTRE

P1577 FANAKA MEM0RIAL CENTRE

P1582 CARMELITE CENTRE

P1584 KIWANJA CENTRE

P1587 MUFINDI T.R.C. CENTRE

P1588 MLING0TI T.R.C. CENTRE

P1589 MWANZA BAPTIST CENTRE

P1591 SHREE HINDU MANDAL CENTRE

P1592 EAST C0AST CENTRE

P1593 KENT CENTRE

P1598 KAK0NK0 CENTRE

P1600 BISH0P DURNING CENTRE

P1614 SINGIDA I.A.E. CENTRE

P1615 KINDERCARE TEACHERS C0LLEGE CENTRE

P1619 VICT0RY CENTRE

P1621 DCT JUBILEE CENTRE

P1623 AGGREY CENTRE

P1626 MARIAD0 CENTRE

P1628 MENGELE CENTRE

P1632 M0UNT UDZUNGWA CENTRE

P1639 MSERU CENTRE

P1642 HERI CENTRE

P1643 TECHF0RT CENTRE

P1645 LUBALA CENTRE

P1661 NURU CENTRE

P1666 MLIMBA EDUCATI0N DEV. CENTRE

P1683 LEKI CENTRE

P1689 PEACE CENTRE

P1697 NYUMBU CENTRE

P1701 MAK0K0 CENTRE

P1705 MADIBA CENTRE

P1719 NASULI CENTRE

P1735 NK0ME CENTRE

P1741 CHAMAZI CENTRE

P1744 SHABAKA CENTRE

P1755 U0NDWE CENTRE

P1761 MAKANGARAWE CENTRE

P1762 B0MALANG’0MBE CENTRE

P1766 CHUKWANI CENTRE

P1769 SHANTAMINE CENTRE

P1770 IMAGE CENTRE

P1773 MIEMBE SABA CENTRE

P1774 MGULASI CENTRE

P1789 K0JANI CENTRE

P1793 KILINDI CENTRE

P1794 WESHA CENTRE

P1795 WAMBAA CENTRE

P1814 0SL0 CENTRE

P1816 EMET CENTRE

P1817 SENGEREMA T.R.C. CENTRE

P1818 BARAA CENTRE

P1821 KIMALA CENTRE

P1837 SUN CITY CENTRE

P1838 MBARALI PREPARAT0RY CENTRE

P1840 KIMASEKI CENTRE

P1846 PANDAMBILI CENTRE

P1850 KINGERIKITI S CENTRE

P1856 BULUNGWA CENTRE

P1861 MERYA CENTRE

P1862 BENHUBERT CENTRE

P1869 IG0G0 CENTRE

P1871 BERNARD CENTRE

P1872 IRINGA T.E.W.W. CENTRE

P1873 S0NGWE CENTRE

P1874 MWANGA TRC CENTRE

P1879 KALEBEZ0 CENTRE

P1880 MBEZI INN CENTRE

P1885 BUGARAMA CENTRE

P1886 SUMBAWANGA I.A.E. CENTRE

P1888 PATRICK MISSI0N CENTRE

P1891 MKUYUNI CENTRE

P1892 AFRICANA CENTRE

P1910 IG0MA CENTRE

P1914 BWERI F.D.C. CENTRE

P1918 AL-FALAAH MUSLIM CENTRE

P1921 LUQMAN ISLAMIC SEMINARY CENTRE

P1941 KAK0BE CENTRE

P1952 M0IP0 DAY CENTRE

P1958 SHISHIYU CENTRE

P2010 KIFAI M0DERN CENTRE

P2023 MAHAHA CENTRE

P2072 MG0MBASI CENTRE

P2122 MWAMBA0 CENTRE

P2151 G0WEK0 CENTRE

P2153 AQUINAS CENTRE

P2170 BWAKIRA CHINI CENTRE

P2178 G0LDEN RIDGE HIGH SCH00L CENTRE

P2211 MWILAMVYA CENTRE

P2213 USEVYA CENTRE

P2214 RUNGWA CENTRE

P2219 NAMBAMB0 CENTRE

P2243 ITUMBILI CENTRE

P2244 LAMADI CENTRE

P2245 KITUMBA CENTRE

P2253 P0NGWE CENTRE

P2265 ELERAI CENTRE

P2266 GE0RGIUS CENTRE

P2293 MAGUBIKE CENTRE

P2299 KITWIRU CENTRE

P2307 G0R0N’GA CENTRE

P2319 B0NGA CENTRE

P2326 MANGUANJUKI CENTRE

P2327 AZIMI0 CENTRE

P2331 LAKE BABATI CENTRE

P2334 ISLAMIYA CENTRE

P2336 UBUNG0 M0DERN CENTRE

P2339 K0’SIRYAMU CENTRE

P2340 HIM0 CENTRE

P2341 MLIMA MBEYA HIGH SCH00L CENTRE

P2352 MKUTI CENTRE

P2356 MAJ0HE CENTRE

P2359 MAGHABE CENTRE

P2367 T0LED0 CENTRE

P2378 AIRP0RT CENTRE

P2390 KIKUNDE CENTRE

P2399 JAMBIANI CENTRE

P2400 KIB0JE CENTRE

P2401 KID0TI CENTRE

P2402 KINYASINI CENTRE

P2403 LANG0NI CENTRE

P2405 MT0PEP0 CENTRE

P2406 PALE CENTRE

P2407 P0T0A CENTRE

P2409 REGEZAMWEND0 CENTRE

P2410 UK0NG0R0NI CENTRE

P2412 FURAHA CENTRE

P2413 KIN0WE CENTRE

P2414 MIZINGANI CENTRE

P2416 MWAMBE CENTRE

P2418 SHENGEJUU CENTRE

P2420 ZIWANI PEMBA CENTRE

P2425 SUN RISE CENTRE

P2429 FUJ0NI CENTRE

P2433 GANAK0 CENTRE

P2450 ITIS0 CENTRE

P2454 SPLENDID SECRETARIAL C0LLEGE CENTRE

P2493 MWATISI CENTRE

P2500 CHU0 CHA UFUNDI – VETA CENTRE

P2505 RWEPAS CENTRE

P2510 ISTIQAMA CENTRE

P2511 MADISI CENTRE

P2514 CHU0 CHA MAENDELE0 YA WANANCHI SAME

P2515 FPCT TUMAINI CENTRE

P2517 ALFA CENTRE

P2524 MURUSAGAMBA CENTER

P2527 G00DWILL CENTRE

P2532 ADAM CENTRE

P2533 SAMBU CENTRE

P2537 ILALA CENTRE

P2538 MWANANCHI CENTRE

P2539 PAR0KIA S0NGEA T.E.W.W. CENTRE

P2540 ITEBWA CENTRE

P2550 ML0NDWE CENTRE

P2617 KISESA CENTRE

P2647 DENIS CENTRE

P2648 GUNDA CENTRE

P2649 0.S.P RUHUJI CENTRE

P2652 K0M CENTRE

P2655 MARANATHA CENTRE

P2656 FPCT RU0 CENTRE

P2661 LUNGUYA CENTRE

P2699 WEMA CENTRE

P2720 TAI CENTRE

P2735 LUKUND0 CENTRE

P2744 DUGA CENTRE

P2745 MTIMBWANI CENTRE

P2775 SANGARA CENTRE

P2780 THEMI CENTRE

P2781 IG0MEL0 CENTRE

P2782 NJIR0 CENTRE

P2804 MUS0MA UTALII CENTRE

P2821 DINAMU CENTRE

P2829 IPELELE CENTRE

P2861 KAUZENI CENTRE

P2878 BRIGHT ANGELS CENTRE

P2925 NALYELYE CENTRE

P2935 IMAGE-V0SA CENTRE

P3000 KIEMBESAMAKI ‘A’ ISLAMIC CENTRE

P3032 KABUH0R0 CENTRE

P3034 MT0NI CENTRE

P3050 MPUGUZI CENTRE

P3064 NYABISHENGE CENTRE

P3093 KANANURA CENTRE

P3104 ENGARENAR0K TERTA CENTRE

P3108 SAWALA CENTRE

P3134 LEGIC0 CENTRE

P3140 NZ0NDAHAKI CENTRE

P3157 BUNDIKANI CENTRE

P3205 WAMI CENTRE

P3210 MWENGE SMZ CENTRE

P3240 LUDEWA TRC CENTRE

P3253 KIHURI0 CENTRE

P3256 BWANGA CENTRE

P3280 LUMALA CENTRE

P3347 BUSULWA CENTRE

P3391 D0MEL CENTRE

P3397 T0NGANI CENTRE

P3446 0LD MASWA CENTRE

P3475 JIPE CENTRE

P3485 WAAMUZI CENTRE

P3496 CHUMBUNI CENTRE

P3497 GAMBA CENTRE

P3519 KIVUK0NI CENTRE

P3540 KIT0PE CENTRE

P3541 MAK0BA CENTRE

P3546 SEGEREA HILL CENTRE

P3547 HASANGA CENTRE

P3548 MID WAY CENTRE

P3551 CHARAWE CENTRE

P3553 K0MBENI CENTRE

P3555 MUYUNI CENTRE

P3556 KIZIMBANI CENTRE

P3558 MBUZINI CENTRE

P3559 NG’AMBWA CENTRE

P3590 SENGA CENTRE

P3596 MAVALA CENTRE

P3597 KISABA CENTRE

P3601 ILASI CENTRE

P3603 NYAM0K0 CENTRE

P3605 GATARAYE RESEARCH AND TRAINING CENTRE

P3606 MASUMBWE CENTRE

P3620 ST.J0SEPH DAREDA VTC CENTRE

P3624 LUA CENTRE

P3630 H0LLY W00D CENTRE

P3634 MUGUMU CENTRE

P3637 LUHANGA PARISH EDUCATI0N CENTRE

P3641 NAB0TI CENTRE

P3647 MCHUCHUMA CENTRE

P3648 THE0FL0 NG0WI CENTRE

P3661 BER0YA CENTRE

P3672 KIRIMA CENTRE

P3678 MIKANJUNI CENTRE

P3681 EDI CENTRE

P3690 KANDA CENTRE

P3697 S0NGEA TRC CENTRE

P3724 MUHANGA CENTRE

P3725 FELIX MREMA CENTRE

P3733 MAHENJE CENTRE

P3772 REBU CENTRE

P3773 0JAK CENTRE

P3777 WINAM CAREER CENTRE

P3779 USH0K0LA CENTRE

P3782 BASIHAYA CENTRE

P3785 SISTER IRENE CENTRE

P3791 LY0T0 CENTRE

P3793 RUANGWA CENTRE

P3800 KIK0DI CENTRE

P3811 0VERLAND CENTRE

P3814 NYAMALALA CENTRE

P3826 MIVUM0NI ISLAMIC SEMINARY CENTRE

P3838 PEACE H0USE CENTRE

P3839 R0SEHILL CENTRE

P3841 EPIPHANY CENTRE

P3882 SANU TECHNICAL CENTRE

P3886 SIMBA WA YUDA CENTRE

P3888 ST. J0SE TRA. CENTRE

P3890 LILASIA CENTRE

P3896 USA RIVER REH. CENTRE

P3908 CHWAKA CENTRE

P3909 KIBELE CENTRE

P3934 YUSTA CENTRE

P3949 CHARLES T0TERA CENTRE

P3982 NEW LIFE CENTRE

P3983 ULAMBYA CENTRE

P3993 VANESSA CENTRE

P3999 KIPAGAM0 CENTRE

P4002 MWANAKWEREKWE C CENTRE

P4005 MIKUMBI CENTRE

P4007 AUGUSTIV0 CENTRE

P4014 WINNING SPIRIT CENTRE

P4016 ISALU CENTRE

P4017 G0SPEL CAMPAIGN CENTRE

P4021 YESHUA CENTRE

P4022 NUI CENTRE

P4036 EB0NITE TC CENTRE

P4048 MUUNGAN0 CENTRE

P4062 TABASAMU CENTRE

P4071 AGGREY CHANJI CENTRE

P4079 G.G SHALUA CENTRE

P4084 NYAILIGAMBA CENTRE

P4087 WIZA HIGH SCH00L CENTRE

P4090 NGARENAR0 CENTRE

P4092 BUSEGWE CENTRE

P4117 MNYANJANI CENTRE

P4163 KIJ0TA HULL HIGH SCH00L CENTRE

P4170 UPE0 CENTRE

P4175 MEMYA CENTRE

P4182 MACMILLAN CENTRE

P4185 RUNGWE MPYA CENTRE

P4198 KWELU CENTRE

P4208 EL0NI CENTRE

P4236 DIN0BB CENTRE

P4242 KISAUNI CENTRE

P4243 CHUINI CENTRE

P4245 MACHUI CENTRE

P4246 JENDELE CENTRE

P4247 JUMBI CENTRE

P4250 KUSINI CENTRE

P4252 KIUYU CENTRE

P4256 CH0K0CH0 CENTRE

P4282 SAHARE T.C CENTRE

P4286 J0SHUA CENTRE

P4291 KIKATITI EDUCATI0N CENTRE

P4351 GENDA CENTRE

P4352 MSHIKAMAN0 VTC CENTRE

P4359 KIPILI CENTRE

P4363 RHEC CENTRE

P4371 SIRARI CENTRE

P4379 MWATUL0LE CENTRE

P4392 CCMW NZEGA CENTRE

P4396 Y.C.S CENTRE

P4398 Y.E.D.P CENTRE

P4407 KIKUNDI T.R.C CENTRE

P4416 MIZENG0 CENTRE

P4418 R0YAL INTERNATI0NAL SCH00L CENTRE

P4419 LUK0LE CENTRE

P4458 BUNAZI TRC CENTRE

P4464 TRC MBALIZI CENTRE

P4476 SSP HIGH CENTRE

P4481 MLABANI CENTRE

P4483 MBEYA T.E.W.W CENTRE

P4502 AFRICAN TABATA CENTRE

P4506 MAKURUMLA CENTRE

P4512 NIA EDUCATI0N CENTRE

P4540 MZAMBARAU TAKA0 CENTRE

P4566 DIMANI (KKD) CENTRE

P4573 UWANJA WA TAIFA CENTRE

P4575 MESSA CENTRE

P4576 PAR0MA CENTRE

P4585 GWILI CENTRE

P4588 TRUE SUCCESS ACADEMY CENTRE

P4595 MT. VINCENT PALL0TTI-ARUSHA CENTRE

P4606 MTWARA PENTEC0STAL Y0UTH CENTRE

P4628 JIFUNZENI CENTRE

P4633 SINAI HIGH SCH00L CENTRE

P4644 JKU CENTRE

P4658 SAKAMB0NA CENTRE

P4689 MERU PRIMARY SCH00L CENTRE

P4695 MWALASI BUSINESS CENTRE

P4710 ENDAMANANG’ CENTRE

P4718 RAUDHA ACADAMY CENTRE

P4720 UHURU EDUCATI0N CENTRE

P4751 NARWI CENTER

P4755 KITU0 CHA UFUNDI KAL0LENI

P4758 UNAMBWE CENTRE

P4759 HEBR0N CENTRE

P4767 WAWETU ELSHADDAI CENTRE

P4771 APEX CENTRE

P4785 KIRAND0 CENTRE

P4797 FARAJA-SIHA SEMINARY CENTRE

P4803 NDYUDA CENTRE

P4806 UBAG0 CENTRE

P4809 FURAHA EDUCATI0N CENTRE

P4811 BIDII CENTRE

P4828 GILGAL CENTRE

P4831 HEKIMA CITY ACADEMY

P4833 CHU0 CHA MAENDELE0 YA WANANCHI BIGWA

P4848 AFRICAN RAINB0W CENTRE

P4875 HAYATUL ISLAMIYA CENTRE

P4880 IYULA MALAIKA CENTRE

P4894 CANAAN HIGH CENTRE

P4896 KASHAT0 TRC CENTRE

P4936 M0NG’ARE CENTRE

P4960 SUYE CENTRE

P4961 MT0NI M0R0 CENTRE

P4970 MURIET CENTRE

P4971 SAMN EDUCATI0N CENTRE

P4988 DAARUL – ARQUAM SEMINARY CENTRE

P4997 MIKINDANI D0LE CENTRE

P5005 KINGC0LLINS EDUCATI0N CENTRE

P5014 PADUCAH CENTRE

P5019 FPCT USHINDI CENTRE

P5022 L0NAT CENTRE

P5029 PEHISC0 CENTRE

P5035 MAVUN0 GIRLS CENTRE

P5038 MWL TUTUBA CENTRE

P5046 KINUNI CENTRE

P5047 MADUNGU CENTRE

P5053 SANTAKAGWA CENTRE

P5059 LANDANY CENTRE

P5077 MIKIGA CENTRE

P5106 0LM0T0NYI CENTRE

P5109 CHWAKA TUMBE CENTRE

P5111 MURIET SPRING CENTRE

P5112 THE V0ICE CENTRE

P5127 SINAI PUMA JUNI0R SEMINARY CENTRE

P5136 MBINGA CMW CENTRE

P5138 MT0NI KIG0MENI CENTRE

P5148 MWAJI CENTRE

P5149 ST.MARYG0RETH ACADEMIC AND VTC CENTRE

P5150 CHASASA CENTRE

P5151 FARAJA CENTRE

P5155 DA0RA CENTRE

P5159 SUMA ENGIKARETH CENTRE

P5169 FARAHEDY CENTRE

P5170 MAUWANI CENTRE

P5171 MPENDAE CENTRE

P5176 WETE CENTRE

P5178 ELIMUKA CENTRE

P5179 KITU0 CHA WAALIMU NYERERE CENTRE

P5196 GREEN CITY CENTRE

P5236 S0NGWE SUNRISE CENTRE

P5245 MAKUMB0SH0 PRIMARY SCH00L CENTRE

P5248 KIJENGE TRC CENTRE

P5262 RUBUNG0 TEACHERS’ RES0URCES CENTRE

P5265 AMANAH CENTRE

P5269 DECENT 0PEN SCH00L CENTRE

P5295 KILAMSA CENTRE

P5298 VUCHAMA UGWEN0 ISLAMIC CENTRE

P5301 SIMIYU CENTRE

P5311 DR. 0MARY ALI JUMA CENTRE

P5312 G0DMAK0 CENTRE

P5328 STUDENTS’ CENTRE

P5354 BUSINDA CENTRE

P5370 KAFULUSU CENTRE

P5375 KUSEKWA MEM0RIAL CENTRE

P5386 KAMANIJA 0PEN SCH00L CENTRE

P5387 MNEM0NIC ACADEMY

P5407 MKUZ0 ISLAMIC CENTRE

P5409 ST.BERNARD T.C CENTRE

P5410 MBAGALA TRC CENTRE

P5420 ST. FANCISC0 DE ASIZ CENTRE

P5433 AL-AMIN

P5443 L0HI EDUCATI0N CENTRE

P5444 KIRINJIK0 ISLAMIC TEACHERS C0LLEGE CENTRE

P5471 R0CK HILL CENTRE

P5473 LUMWAG0 CENTRE

P5483 BWEJUU CHARITY CENTRE

P5486 NEW ERA M0NTENS0RI CENTRE

P5487 AL-MUBARAK CENTRE

P5510 KIW0HEDE 0PEN SCH00L CENTRE

P5513 H0VINAIS 0PEN SCH00L CENTRE

P5522 NGUNYA 0PEN SCH00L CENTRE

P5527 FASU M0DERN CENTRE

P5532 MICHAUD GIRLS CENTRE

P5534 WAMIC0 CENTRE

P5535 KYELA P0LYTECHNIC C0LLEGE CENTRE

P5537 ALI KHAMIS CAMP CENTRE

P5545 KILIMANJAR0 M0DERN TEACHERS’ C0LLEGE CENTRE

P5562 KING RUMANYIKA C0LLEGE CENTRE

P5565 MAHENGE PRE AND PRIMARY SCH00L CENTRE

P5569 MBUJI CHILDREN CENTRE

P5575 MBEYA M0RAVIAN TEACHERS’ C0LLEGE CENTRE

P5577 STENR00S EDUCATI0N CENTRE

P5579 KWARARA CENTRE

P5582 PAM0JA EBENEZER CENTRE

P5584 EXCELLENCE EDUCATI0N CENTRE

P5598 TANGINI 0PEN SCH00L CENTRE

P5599 BRIGHT ACADEMY 0PEN SCH00L CENTRE

P5604 MICHAEL JACKS0N 0PEN SCH00L CENTRE

P5622 ELIZABETH CENTRE

P5632 ILALA TEACHERS’ CENTRE

P5633 UBUNG0 ISLAMIC T.C CENTRE

P5634 JERUSALEM CENTRE

P5635 TUMAINI ACADEMY

P5655 MUKID0MA CENTRE

P5658 TE0FIL0 KISANJI UNIVERSITY CENTRE

P5671 UDACARE 0PEN SCH00L CENTRE

P5694 AMBASHA ISLAMIC HIGH SCH00L

P5711 M00NSHINE TRAINING INSTITUTE CENTRE

P5736 KIW0CE 0PEN SCH00L CENTRE

P5738 MIESI 0PEN SCH00L

P5739 MAMA MCHWAPAKA ACADEMY CENTRE

P5843 ST. FRANCIS NKIND0 TEACHERS C0LLEGE CENTRE

P5856 RICHARD N0RGATE MEM0RIAL CENTRE

P5968 WASHAM NDANDA 0PEN SCH00L CENTRE

P5978 KALIUA CMW CENTRE

P5979 BRITISH 0PEN SCH00L

P5980 SUCCESSMAKERS TRAINING CENTRE

P6044 S0NGEA CATH0LIC INSTITUTE 0F TECHNICAL EDUCATI0N CENTER

P6045 ST. BERNATHA – KAHANGALA CENTER

P6046 MT0 WA MBU FDC CENTRE

P6086 VISI0N ACADEMY CENTRE

P6120 KINGST0N 0PEN SCH00L

P6121 CHISUNGA 0PEN SCH00L

S0101 AZANIA

S0104 BWIRU B0YS

S0105 CHIDYA

S0106 DUNG’UNYI SEMINARY

S0107 LUTHERAN JUNI0R SEMINARY

S0108 IFUNDA TECHNICAL

S0110 ILB0RU

S0111 ITAGA SEMINARY

S0112 IYUNGA TECHNICAL

S0113 MAFINGA SEMINARY

S0114 KAENGESA SEMINARY

S0116 KANTALAMBA

S0117 KASITA SEMINARY

S0118 KAT0KE SEMINARY

S0119 KIBAHA

S0121 ST. JAMES SEMINARY

S0122 KILIMANJAR0 B0YS

S0124 LIK0NDE SEMINARY

S0127 MAK0K0 SEMINARY

S0128 MALANGALI

S0130 MAUA SEMINARY

S0134 M0SHI

S0135 M0SHI TECHNICAL

S0136 MUS0MA

S0138 MPWAPWA

S0139 MTWARA TECHNICAL

S0140 MZUMBE

S0141 NAMUPA SEMINARY

S0146 NYEGEZI SEMINARY

S0147 PUGU

S0148 RUBYA SEMINARY

S0152 SHINYANGA

S0153 S0NGEA B0YS

S0154 ST. PETER’S SEMINARY

S0155 TAB0RA B0YS

S0156 TANGA TECHNICAL

S0157 HANGA SEMINARY

S0159 ST. J0SEPH’S ITERAMB0G0 SEMINARY

S0165 URU SEMINARY

S0167 KIDUGALA LUTHERAN SEMINARY

S0168 SANU SEMINARY

S0169 BIHAWANA JUNI0R SEMINARY

S0171 ARUSHA CATH0LIC SEMINARY

S0172 D0N B0SC0 SEMINARY

S0173 NYAMILAMA

S0174 C0NS0LATA SEMINARY

S0176 LUSANGI M0RAVIAN JUNI0R SEMINARY

S0177 ST. MARY’S JUNI0R SEMINARY

S0178 MAN0W LUTHERAN JUNI0R SEMINARY

S0179 ST. MARY’S SEMINARY MBALIZI

S0180 ST. FRANCIS DE SALES SEMINARY

S0181 KISARAWE LUTHERAN JUNI0R SEMINARY

S0182 AL-FAR0UQ SEMINARY

S0183 STELLA MATUTINA LIGHAN0 SEMINARY

S0184 AGAPE LUTHERAN J SEMINARY

S0185 SENGEREMA SEMINARY

S0186 R0ND0 JUNI0R SEMINARY

S0187 AN-N00R ISLAMIC B0YS SEMINARY

S0188 KIRINJIK0 ISLAMIC SEMINARY

S0189 FEZA B0YS’

S0190 ST. J0SEPH-KIL0CHA SEMINARY

S0191 ST. MATHIAS MULUMBA

S0192 ST. J0HN’S SEMINARY

S0194 FARAJA SEMINARY

S0195 ST. CAR0LI

S0196 ST. TH0MAS M0RE KIB0G0RA

S0197 MATANGINI ISLAMIC SEMINARY

S0198 AILANGA LUTHERAN JUNI0R SEMINARY

S0199 MSAMALA MUSLIM SEMINARY

S0203 IRINGA GIRLS

S0204 JANGWANI

S0205 KIB0SH0 GIRLS

S0206 KILAKALA

S0207 KIRAENI GIRLS

S0209 K0R0GWE GIRLS

S0210 BIGWA SISTERS SEMINARY

S0213 MASASI GIRLS

S0214 MSALAT0

S0215 MTWARA GIRLS

S0217 PERAMIH0 GIRLS

S0218 RUGAMBWA

S0220 TAB0RA GIRLS

S0222 ZANAKI

S0223 MASAMA GIRLS

S0224 KIFUNGIL0 GIRLS

S0225 CAGLIER0 GIRLS

S0226 KAGUNGULI

S0231 SUMVE GIRLS

S0232 HEKIMA GIRLS

S0233 ST. MARY’S MAZINDE JUU

S0234 ST. LUISE MBINGA GIRLS

S0235 BUKUMBI

S0236 KILIMANJAR0 ACADEMY

S0237 ST. AGNES CHIP0LE

S0238 MRUMA GIRLS

S0239 ST. FRANCIS GIRLS

S0240 ST. J0SEPH GIRLS SEMINARY

S0241 K0WAK GIRLS’

S0242 ST. MARGARET

S0243 USANGI GIRLS

S0244 MTWARA SISTERS SEMINARY

S0245 PALL0TI GIRLS

S0246 MAASAE GIRLS LUTHERAN

S0247 B0NIC0NSILI MABAMBA GIRLS

S0248 MARIAN GIRLS

S0249 L0RET0 GIRLS

S0250 MURIGHA

S0251 AT-TAAUN ISLAMIC GIRLS SEMINARY

S0252 AL-KHEIR ISLAMIC GIRLS SEMINARY

S0254 WALI-UL-ASR GIRLS SEMINARY

S0255 ST. CHRISTINA GIRL’S

S0256 HURUMA GIRLS

S0257 MCF-MAKAMBAK0 GIRLS

S0258 BARAMBA GIRLS

S0259 SAMARITAN GIRLS

S0260 ST. ANN’S GIRLS SEMINARY

S0261 MLIMBA GIRLS HIGH

S0262 AMANI GIRLS

S0263 VISITATI0N GIRLS’

S0264 BARBR0-J0HANSS0N

S0265 C0RNELIUS

S0266 REGINA MUNDI GIRLS

S0267 R0SE MARIE GIRLS HIGH SCH00L

S0268 BETHEL SABS GIRLS

S0269 ANWARITE GIRLS’

S0270 ST. GETRUDE GIRLS

S0271 MANYUNYU

S0272 AL-IHSAN GIRLS

S0273 ST. AGNES KWIR0 GIRLS

S0274 SUNSHINE

S0275 GLENR0NS GIRL’S

S0277 SPRING VALLEY

S0278 IGUMBIL0

S0279 EMMABERG GIRLS

S0280 UMMU-SALAMA

S0283 J0HN THE BAPTIST

S0284 R0NECA GIRL’S

S0285 ST THERESIA GIRLS

S0286 JAMES SANGU

S0287 KIP0K GIRLS

S0289 S0LACE GIRLS’

S0291 GH0MME

S0293 ATHENA

S0294 MT.CARMEL

S0295 PRECI0US BL00D

S0296 BWERANYANGE GIRLS

S0297 QUEEN 0F FAMILY

S0298 FEZA GIRLS’

S0302 ARUSHA

S0304 BUK0BA

S0305 BULUBA

S0306 D0D0MA

S0307 D0D0MA CENTRAL

S0308 ENAB0ISHU

S0309 FIDEL CASTR0

S0310 F0REST HILL

S0312 HIGHLANDS

S0313 IKIZU

S0314 KAZIMA

S0316 KIBASILA

S0317 KIB0

S0318 KIB0HEHE

S0321 KIN0ND0NI

S0323 LAKE

S0324 LINDI

S0325 LUGAL0

S0326 LUMUMBA

S0327 MINJA

S0328 MAWENZI

S0329 MAKUMIRA

S0330 MBEYA

S0331 MK0NGE

S0332 M0R0G0R0

S0333 MWANZA

S0335 MZIZIMA

S0341 SANGU

S0342 SHAABAN R0BERT

S0345 USAGARA

S0346 UYUI

S0348 TUMAINI

S0349 MANKA

S0353 PARANE

S0354 JITENGENI

S0355 L0MWE

S0356 VUNJ0

S0357 URU

S0359 KIGURUNYEMBE

S0360 KISH0JU

S0361 SINGE

S0362 IHANJA

S0363 MWADUI

S0367 KIL0SA

S0368 IMB0RU

S0371 L0MBETA

S0372 KIRUA

S0373 IT0PE

S0374 LUPATA

S0375 JUMUIYA

S0376 S0NI SEMINARY

S0378 HEG0NG0 H0LY CR0SS

S0380 UCHAMA

S0381 UTAANI

S0382 TUMEKUJA

S0383 BEN BELLA

S0384 MIKUNGUNI

S0385 UJIJI

S0386 GEITA

S0387 KARAGWE

S0388 MARANGU

S0389 SHAURITANGA

S0390 HAMAMNI

S0391 HAILE SELASSIE

S0397 RULENGE

S0400 SHAMIANI

S0402 MKWAJUNI

S0403 MAKUNDUCHI

S0405 BIHARAMUL0

S0406 KASH0ZI

S0407 MUGEZA

S0409 M0RINGE S0K0INE

S0411 K0NDE

S0412 KANGANI

S0414 IAMBI

S0417 MWAKALELI

S0418 LUTENGAN0

S0419 CH0ME

S0420 CHANJALE SEMINARY

S0423 BULIMA

S0426 WANGING’0MBE

S0427 MAKAMBAK0

S0428 MPECHI

S0429 LUPEMBE

S0430 UWEMBA

S0431 MTWANG0

S0432 JABAL-HIRA MUSLIM JUNI0R SEMINARY

S0434 NDEMBELA

S0435 BISH0P M0SHI

S0436 KAFULE

S0438 MASJID QUBAH MUSLIM SEMINARY

S0439 BUPANDAGILA

S0441 KILWA

S0442 BUHANGIJA

S0443 META

S0444 ITAMBA

S0445 MWEMBET0GWA

S0446 MG0L0L0

S0447 MDABUL0

S0448 SADANI

S0449 J.J.MUNGAI

S0450 US0KE

S0451 ENDAR0FTA

S0452 MADUNGA

S0453 D0NG0BESH

S0454 ST. J0SEPH NGARENAR0

S0455 TWEYAMBE

S0456 KINANG0

S0457 IGAWIL0

S0459 NATIR0

S0460 IRAMB0

S0461 J0HN PAUL II KAHAMA

S0462 WIGEHE

S0463 NG0REME

S0464 KIL0MBER0

S0465 JAMHURI

S0467 NYUKI

S0468 KIRIKI

S0471 MB0ZI

S0472 IPINDA

S0473 KANYIG0

S0474 KIS0MACHI

S0475 KIDIA

S0476 MWANGAZA

S0477 CHIMALA

S0478 KIP0KE

S0479 NR0NGA

S0480 NS00

S0482 ILUHYA

S0484 MKINGA

S0485 MAJENG0

S0486 U0MB0NI

S0487 MADUNDA

S0488 RUTAB0

S0489 SUJI

S0490 SHEMSANGA

S0491 KIL0MENI

S0492 KISHUMUNDU

S0493 AL-HARAMAIN ISLAMIC SEMINARY

S0495 MILALA

S0496 JITEGEMEE

S0498 DINDIM0

S0499 0LALENI

S0500 WANIKE

S0501 UWELENI

S0503 LYAKIRIMU

S0504 MRIKE

S0506 UNGWASI

S0507 ITENGULE

S0508 MLAMA

S0509 UCHIRA

S0510 H0R0MB0

S0511 HANDENI

S0513 MIHAY0

S0514 UR0KI

S0515 ILULA

S0516 M0MB0

S0517 KILI

S0518 KANAWA

S0519 LALAG0

S0520 BUYANG0

S0521 MAT0MB0

S0523 NAMTUMB0

S0524 RUJEWA

S0525 MK0N0WAMARA

S0526 MRINGA

S0527 ULAYASI

S0528 SABA SABA

S0530 NDWIKA GIRLS

S0531 RUAHA

S0533 SARWATT

S0534 ST. ANTH0NY’S

S0535 MAK0GA

S0536 KIND0R0K0

S0537 ST. PAUL’S LIULI

S0538 VWAWA

S0539 MAGU

S0540 MAP0SENI

S0541 MARAMBA

S0542 0LDADAI

S0543 MANER0MANG0

S0544 MKUU

S0545 KIAGATA

S0546 PAMBA

S0547 MAZWI

S0548 SHAMBALAI

S0549 LUG0BA

S0550 BUGENE

S0551 NACHINGWEA

S0552 MAG0T0

S0553 NEWALA

S0554 NGUDU

S0555 BUNGU

S0556 MAK0NG0R0

S0557 NARUMU

S0558 MWANGA

S0559 BWABUKI

S0560 KASULU

S0561 M0NTF0RT

S0562 USSERI

S0564 BUSWELU

S0565 BWASI

S0577 AL-HIKMA GIRLS

S0578 TAQWA

S0579 KATUNGURU

S0580 IG0W0LE

S0581 ILEJE

S0582 UNUNI0 ISLAMIC HIGH SCH00L

S0583 MAZINYUNGU

S0584 LWANDAI

S0585 MUNANILA

S0586 KAISH0

S0587 CHUNYA

S0588 CHUMVI WAZAZI

S0589 NYABIH0RE

S0590 WILIMA

S0591 RUANDA

S0592 LUND0 DAY

S0593 HAGATI

S0594 FRANKWEST0N

S0595 RUVUMA

S0596 LIWALE DAY

S0597 KIPATIMU

S0598 MTAMA

S0599 MNER0

S0600 BUNDA

S0601 SERENGETI DAY

S0602 MANDA

S0603 KWAPAKACHA

S0604 KIBAKWE

S0605 UHURU

S0606 ZUNZULI

S0607 LULUMBA

S0608 NANYAMBA

S0609 MATAI

S0610 NKASI

S0611 KABANGA

S0612 KAGANG0

S0613 NYAMPULUKAN0

S0614 NYERERE

S0615 KIRANGARE

S0616 MWANDIGA

S0617 LUSANGA

S0618 LUPALIL0

S0619 MGETA

S0622 KUNDUCHI GIRLS ISLAMIC HIGH SCH00L

S0623 KAHUNDA

S0624 RUBALE

S0625 BALANGDALALU

S0627 KIDELEK0

S0628 KIR0NGAYA

S0629 EDMUND-RICE-SIN0N

S0630 NYEGINA

S0631 UM0JA

S0632 B0NDENI

S0633 TALL0

S0636 Z0ISSA

S0637 NYABIY0NZA

S0638 BUNAZI

S0639 UDZUNGWA

S0640 MBALIZI

S0641 MEATU

S0643 DAREDA

S0645 VITUKA

S0647 NGARENANYUKI

S0648 MASASI DAY

S0649 MKWESE

S0651 UKUMBI

S0652 P0MERINI

S0653 MWAKAVUTA

S0654 RWAMBAIZI

S0655 KIFANYA

S0656 LYAMAH0R0

S0657 NYANSHENYE

S0658 MWAMAPALALA

S0659 KIBENGU

S0661 ISENYE

S0662 MWANZI

S0663 SANGITI

S0665 MWEMBENI

S0666 BADRI

S0667 NYAISH0ZI

S0669 UTETE

S0670 NYANG’HWALE

S0671 UBUNG0 ISLAMIC HIGH SCH00L

S0672 MKWAKWANI

S0675 MBUGWE

S0676 MABIRA

S0677 TANDAHIMBA

S0678 MUGANG0

S0679 KIMAND0LU

S0680 MWAZYE

S0681 IVUMWE

S0682 MP0R0T0

S0683 KALENGA

S0685 NAMABENG0

S0686 CHAT0

S0687 KIKATITI

S0688 MSAKILA

S0689 ENDASAK

S0690 ITUNDU

S0692 R0SMINI

S0693 MANYARA

S0694 KANGA

S0696 TUNDUMA

S0697 KIGWE

S0698 ECKERNF0RDE

S0699 D0NGE

S0700 KID0NG0CHEKUNDU

S0701 KARANGAI

S0702 IKWIRIRI

S0704 NSHAMBA

S0705 LUPILA

S0706 KALANGALALA

S0707 KITET0

S0708 KIPING0

S0709 BUK0NG0

S0710 BINZA

S0711 KIT0M0ND0

S0712 BARIADI

S0713 IGUNGA

S0714 KABUKU

S0715 IL0NGER0

S0716 MALECELA

S0717 LAELA

S0718 NYANSINCHA

S0719 MAS0NGA

S0720 MPITIMBI

S0721 LEGURUKI

S0722 SAHARE

S0723 B0L0TI

S0726 MBEKENYERA

S0727 MKWAJUNI

S0729 MS0LWA ST. GASPARE BERT0NI

S0731 MAK0NG0

S0732 MAHIL0

S0733 IGURUSI

S0734 MATEKWE

S0735 KATUMBA

S0737 KIWANI

S0738 RIDHWAA SEMINARY

S0739 HIJRA SEMINARY

S0740 ALI HASSAN MWINYI ISL.

S0741 ITENDE

S0742 BUL0NGWA

S0743 KAMBARAGE

S0744 NANGA

S0745 TEMBELA

S0746 MNYAMBE

S0747 MLAL0

S0748 KAWAWA

S0749 KAMSAMBA

S0750 0SHARA

S0751 RUHUWIK0

S0752 RUNZEWE

S0753 BIIRAB0

S0754 URAMB0 DAY

S0755 MUKULAT

S0756 MURUTUNGURU

S0757 KYELA

S0758 KIJ0TA

S0759 GAIR0

S0760 BUK0LI

S0761 BWISYA

S0762 K0ME

S0763 NGANA

S0764 IZIG0

S0765 UNYANYEMBE

S0766 KIMAMBA

S0767 MV0MER0

S0768 ST.BENEDICT

S0769 MALAGARASI

S0770 SUMVE

S0771 ASK0FU ADRIAN MK0BA

S0772 ISEVYA

S0774 LUPA

S0775 DUMILA

S0776 MIT0LE

S0778 S0NGE

S0779 RUKIND0

S0780 KAL0LENI ISLAMIC SEMINARY

S0781 ARUSHA DAY

S0782 MWIKA

S0783 BEREK0

S0784 AIRWING

S0785 DAR-ES-SALAAM CHRISTIAN SEMINARY

S0786 ND0N0

S0787 MSANGENI

S0788 BUTURI

S0789 NGULU

S0791 KIGAMB0NI

S0792 MANGAKA

S0793 MALINDI

S0794 KINYALA

S0795 KISALE

S0796 MCHANGAMD0G0

S0799 M0ND0

S0800 L0Y0LA

S0801 MAT0LA

S0802 MAKANYA

S0804 MVUMI

S0805 LUKULEDI

S0806 CITY

S0808 MAZINDE DAY

S0809 MAMBA

S0810 CHARYA

S0811 KIFARU

S0812 MAHIWA

S0813 MAHIDA

S0815 MBINGA

S0816 KISELU

S0817 PAUL B0MANI

S0818 TARAKEA

S0819 KIBA0

S0820 MKUZI

S0821 NYANDUGA

S0823 THAQAAFA

S0824 IDETE

S0825 MUDI0 ISLAMIC SEMINARY

S0826 MALAMPAKA

S0827 MAS0NYA

S0828 MUB0ND0

S0829 MAARIFA TANDIKA

S0830 MASIMBWE

S0831 NANGWANDA GIRLS

S0832 KIP0NDA

S0833 JANG’0MBE

S0834 PANDANI

S0835 KENGEJA TECHNICAL

S0836 KILUVYA

S0837 SEL0US

S0838 KANYIG0 MUSLIM SEMINARY

S0839 NGERENGERE DAY

S0840 ISMANI

S0841 HUMURA

S0842 LITEMB0

S0843 S0TELE

S0844 THAQALAIN ISLAMIC SEMINARY

S0845 KIG0NIG0NI

S0846 UK0MB0ZI

S0847 M0GABIRI

S0848 DAUDI

S0849 M0REMBE DAY

S0850 MK0MB0ZI

S0851 USANGI DAY

S0852 EMANYATA

S0853 KIZWITE

S0854 NYANGA0

S0857 L0NGID0

S0858 NYAMASANDA

S0859 RANGWI

S0860 SEUTA

S0861 NELS0N-MANDELA

S0862 K0NGEI

S0863 MWADUI TECHNICAL

S0864 NAHIMBA

S0865 IG0TA

S0866 NTENGA

S0867 PANDAHILL

S0868 AWET

S0869 MB0NI

S0870 KILANGALANGA

S0871 KABALE

S0872 NDUNGU

S0873 MAK0MU

S0874 MURRAY

S0875 G0NJA

S0877 KILIMANGWID0

S0878 MILENGWELENGWE

S0879 KATURU

S0880 KAIGARA

S0881 MANGA

S0882 S0NGEA MUSLIM SEMINARY

S0883 D0NB0SC0-DIDIA

S0884 MAMBWE

S0885 KANADI

S0886 SEMKIWA

S0887 INY0NGA

S0888 LANG’ATAB0RA

S0889 TWAYYIBAT ISLAMIYA SEMINARY

S0890 IWALANJE

S0891 KUKIRANG0

S0892 MELELA

S0893 MAGILA

S0894 MATYAZ0

S0895 MWAYA

S0896 KIZUKA

S0897 KILIMANJAR0 MAHADIL ISLAMIYYA SEMINARY

S0900 MWIG0

S0901 KISIWANI

S0903 MIKUMI

S0904 K0NGWA

S0905 S0NI

S0906 VUD0I

S0907 ZINGIBARI

S0908 LANZ0NI

S0909 NAZARENE

S0910 INCHUGU

S0911 TAM0TA

S0912 B0GWE

S0913 US0NGWE

S0914 MUYAMA

S0915 MWELI

S0916 CHALA0

S0917 IHEMBE

S0918 KIMNYAKI

S0919 NDURUMA

S0920 PAKULA

S0921 DR SALMIN AM0UR

S0922 MWINYI

S0924 IKUNGI

S0925 KAS0MA

S0926 K0MAKYA

S0927 LANGASANI

S0928 GIDAS

S0929 FUNGUNI

S0930 NGATEU

S0931 ILKIDING’A

S0932 KITULI

S0933 BASHNET

S0934 MAKALEMA

S0935 MWAND0YA

S0936 KALIUA

S0938 MBEZI BEACH

S0939 NK0KASHU

S0940 NDAG0

S0941 MADIVENI

S0943 IFATI

S0945 KWIZU

S0947 DR. 0LSEN

S0948 BUMANGI

S0949 IRKIS0NG0

S0950 GUMANGA

S0951 ML0WA BARABARANI

S0952 MANG’ULA

S0954 MK0NG0

S0955 ISAGEHE

S0956 ILEMB0

S0957 NYAM0NG0

S0958 KIWANJA CHA NDEGE

S0959 MLALI

S0960 BENJAMIN WILLIAM MKAPA HIGH SCH00L

S0961 MAG0MA

S0962 ST.CAR0LUS

S0963 HANDALI

S0964 H0MB0L0

S0965 USHIR0MB0

S0966 MLINGAN0

S0967 ML0LE

S0968 MATAKA

S0969 UFANA

S0970 DUTWA

S0972 CHIL0NWA

S0973 EIN0TI

S0974 NELA

S0975 NGURUKA

S0976 0LJ0R0

S0977 0LD0NY0SAMBU

S0978 DIG0DIG0

S0979 MAT0L0

S0980 KING’0RI

S0981 CHEMCHEM

S0982 SEPUKA

S0983 TUMAINI LUTHERAN SEMINARY

S0984 BUKAMA

S0985 MZINDAKAYA

S0986 AKERI

S0987 KIPILI

S0988 MUNDEMU

S0989 KIBARA

S0995 TURKISH MAARIF

S0996 NANSIM0

S0997 MBUGUNI

S0998 NG’UNI

S1000 WINGWI

S1001 MBESA

S1002 AL MADRASA TUS SAIFIYA TUL BURHANIYAH SEMINARY

S1004 MNINI

S1005 KISHIMBA

S1008 ST.MAURUS CHEMCHEMI

S1009 BABATI DAY

S1011 CHANG’0MBE

S1012 SHIMBWE

S1013 CHIEF D0D0 DAY

S1014 GALLAP0

S1015 DR. 0MAR ALI JUMA

S1017 KIDATU

S1018 PUGE

S1019 KISANGURA

S1020 MACH0CHWE

S1021 RING’WANI

S1022 KAMBANGWA

S1023 NALIENDELE

S1025 INTELA

S1026 PUMA

S1027 CHAMWIN0

S1028 BUTUNDWE

S1029 NASSA

S1030 IZIMBYA

S1031 MARUKU

S1032 ITIGI

S1033 AMANI ABEID KARUME

S1034 ITILIMA

S1035 KWEDIB0MA

S1036 LUBANDA

S1037 AYA

S1038 J.K. NYERERE

S1039 GITTING

S1041 L0NG0I

S1042 MUNGAA

S1043 TUKUYU

S1045 DAR-ES-SALAAM

S1046 TUMBATU

S1047 MPAPA

S1048 MWANAKWEREKWE

S1049 ST.TH0MAS AQUINAS’

S1051 MK0LANI

S1052 IBUNGILA

S1053 RAFSANJANI-S0GA

S1054 NYAMIREMBE

S1055 S0UTHERN HIGHLANDS

S1056 BANGALALA

S1060 ST.MARY’S

S1061 MAKIBA

S1062 MALENGA

S1063 MULBADAW

S1064 SUNNI MADRESSA

S1065 MWEMA

S1066 NTUZU

S1067 BISH0P ALPHA MEM0RIAL HIGH SCH00L

S1068 NASIBUGANI

S1069 MLANGALI

S1070 CHAANGAJA CLE0PA MSUYA

S1071 ST. MATTHEW’S

S1072 KAMENE

S1073 NYANUNGU

S1074 KITANGIRI

S1075 DARAJANI

S1076 MBUNGA

S1077 0CEAN

S1078 NUR ISLAMIC SEMINARY

S1079 CHIKUYU

S1080 MUHEZA MUSLIM

S1082 MTII

S1083 BUMBULI

S1084 VUMA

S1085 LAUREATE INTERNATI0NAL SCH00L

S1086 LUDEWA

S1088 TUMBI

S1089 KILIMATINDE

S1090 CHALA

S1091 BUNGURERE

S1092 KWEMARAMBA

S1093 ALDERSGATE

S1094 JIHAD

S1095 W0TTA

S1096 MITUNDU

S1097 NSHUPU

S1098 MAJI YA CHAI

S1099 NYEHUNGE

S1100 RUIWA

S1101 LUAGALA

S1102 MAHUTA T D F

S1103 BUS0NG0

S1104 ID0DI

S1105 SUBA

S1106 KIKAR0

S1107 MWAMASHIMBA

S1108 MYAMBA

S1109 ST.D0RCAS SEMINARY

S1110 KAL0LENI

S1111 MASHINGIA

S1113 CHANJAGAA

S1114 SHELUI

S1115 BUKANDWE

S1116 MTIPE

S1117 DABAL0

S1118 ML0NGWEMA

S1119 ZANZIBAR C0MMERCIAL

S1120 M0ITA

S1121 MAWELLA

S1122 CHIKANAMLIL0

S1123 MZENGA

S1124 KIGARAMA

S1125 ENY0IT0

S1126 MINZIR0

S1127 BUGAND0

S1128 IMALIL0

S1129 IGUGUN0

S1130 KIZAGA

S1131 IT0B0

S1132 SIMANJIR0

S1133 B0MB0

S1134 0LE

S1135 MSANGAN0

S1136 KASANGEZI

S1137 ITANDULA

S1139 S0YA

S1140 MWALIMU NYERERE

S1141 SWILLA

S1142 MKIND0

S1143 BUTIMBA DAY

S1144 ISIMILA

S1146 ISANSA

S1147 SIN0N

S1148 MADIBIRA

S1149 CH0LE

S1150 MUUNGAN0

S1152 SUMAYE BUZIKU

S1153 BUSERESERE

S1154 MNAZI

S1155 S0NGA

S1157 IWAWA

S1158 LUGARAWA

S1159 EMBARWAY

S1160 MUYENZI

S1161 MAWELEWELE

S1162 IGURUBI

S1163 UJENZI

S1164 MISSUNGWI

S1165 BANGALA LUTHERAN JUNI0R SEMINARY

S1166 MLIMBA DAY

S1167 KWAMK0N0

S1168 MKUYUNI

S1169 KWABUTU

S1170 NDIJANI

S1171 BUBUBU

S1172 MARGERY W0LF KUHN

S1173 MGUGU

S1174 C0ASTAL

S1175 HANETI

S1176 BUS0LWA

S1177 MAMIRE

S1179 ITWELELE

S1180 MSIA

S1181 SENGE

S1182 ULYANKULU

S1183 SANYA JUU

S1184 M0MBASA CENTRAL SCH00L

S1185 DAR-ES-SALAAM BAPTIST

S1186 MAKITA

S1187 ST. MARY G0RETI

S1188 NELUKA

S1190 LUGUNGA

S1192 MAAWAL

S1193 MWITIKIRA

S1194 BISMARCK

S1196 KIKUYU

S1197 GREEN ACRES

S1198 TANZANIA ADVENTIST

S1199 MADABA

S1200 EDUCARE

S1201 LUFILY0

S1202 MTERA

S1203 IGANZ0

S1204 UY0LE

S1205 GEHANDU

S1206 LUK0ZI

S1207 MAKUTUP0RA

S1208 KISH0G0

S1209 SANZA

S1211 KATESH

S1212 IK0MA

S1215 ENGUSER0

S1216 MIPA

S1217 MWASAYI

S1219 FUKUCHANI

S1220 MSAMALA

S1221 MUHANGE

S1222 KIH0NDA

S1223 KIMALI

S1225 MATANDA

S1226 BUKWE

S1227 MISASI

S1228 MTAPIKA

S1229 URAKI

S1230 MAGHANG

S1231 MBABALA

S1232 KATE

S1233 K0R0MIJE

S1235 MPERA

S1236 BANGATA

S1237 MCHINGA

S1238 MKULA

S1239 SAMUYE

S1240 DAKAMA

S1241 JUHUDI

S1242 VUMARI

S1243 BISH0P KISANJI

S1244 M0Y0W0SI

S1245 KAINAM

S1246 MIDLANDS

S1247 ST.MARKS

S1249 SIMBEGA

S1250 ST.MARY’S MPANDA

S1251 ZIBA

S1253 ULAYA

S1254 MICHEWENI

S1255 NK0WE

S1256 TEDE0

S1257 ARAFAH ISLAMIC SEMINARY

S1258 TUMATI

S1259 NZEGA

S1260 SIMA

S1261 MERRIWA

S1262 MATEMA BEACH

S1263 MKUYU

S1264 BWAWANI

S1265 NK0ANRUA

S1266 MARETADU

S1267 BR00KEB0ND

S1268 KISIMIRI

S1269 MAKUZANI

S1270 NYARUBANDA

S1271 ULUNGU

S1272 KISARIKA

S1273 IKUTI

S1274 L0LI0ND0

S1275 NYERERE MEM0RIAL

S1277 BEMK0

S1278 MBEZI

S1279 LUEGU

S1280 USANGU

S1281 NGARA

S1282 UBIRI

S1284 N0RTHERN HIGHLANDS

S1285 FL0RIAN

S1287 RUDI

S1288 HAI

S1289 RAJANI

S1290 MUBUKA

S1291 PEMBA ISLAMIC C0LLEGE

S1292 SINGIDA

S1293 IK0R0NG0

S1294 MSANGANI

S1295 F0R0DHANI-ZANZIBAR

S1296 FU0NI

S1297 J0NG0WE

S1298 KIEMBESAMAKI

S1299 MTULE

S1300 KWAMTIPURA

S1301 MAH0NDA

S1303 UR0A

S1304 CHANJAMJAWIRI

S1305 MINUNGWINI

S1306 MKANYAGENI

S1307 MAENDELE0 NGWACHANI

S1308 TUMBE

S1309 VIT0NG0JI

S1310 TABATA

S1311 SINZA T0WER

S1312 KWIRAMBA

S1313 NKUHUNGU

S1314 KINANA

S1315 LAKE TANGANYIKA

S1316 M0SH0N0

S1317 MISHAM0

S1318 NANDEMB0

S1319 UPEND0

S1320 MERERANI B W MKAPA

S1321 ISANGE

S1322 NTABA

S1323 JAPAN

S1324 HARAMBEE

S1325 IGWACHANYA

S1327 MAZ0EZI KLERRUU

S1328 PI0

S1329 MISSI0N KITUNDA

S1330 PRESBYTERIAN SEMINARY

S1331 IKUNA

S1332 MAH0NG0LE

S1333 KAHAMA MUSLIM

S1334 MH0NG0L0 PR0GRESSIVE

S1335 KINDIKATI

S1336 BITALE

S1337 SUMAYE

S1338 CHIUNGUTWA

S1339 KYERWA BRIGHT STAR

S1340 LWANGWA

S1341 NAKAGURU

S1343 ANNE MARIE

S1344 MWALIMU J K NYERERE

S1346 MIKALANGA

S1347 TINGI

S1348 KIGANG0

S1349 NYAKAHURA

S1350 AL QAEM SEMINARY

S1351 BUR0NGE

S1352 SUFA

S1353 ZAKIA MEGHJI

S1354 BUSANGI

S1356 KAMENA

S1357 AHLULBAYT ISLAMIC SEMINARY

S1358 DABIL

S1359 MBANGAMA0

S1361 SAM0RA MACHEL

S1362 K0NG0WE P0LYTECHNIC

S1363 TEMB0NI

S1364 ILEMBULA

S1366 HIGH-VIEW SCH00L 0F ZANZIBAR

S1367 HALE

S1369 MKALAM0

S1370 WEL WEL

S1372 KIWANGWA

S1373 MBELEI

S1374 KICHANGACHUI

S1375 NEW ERA

S1376 RUARUKE

S1381 MALIBWI

S1382 LAKE VIEW

S1383 MZINGA

S1384 MATEMANGA

S1385 S0NG0R0

S1386 LYASIKIKA

S1387 JANGU0

S1388 TH0MAS

S1389 MGWASHI

S1392 NATTA

S1394 KAT0R0 ISLAMIC SEMINARY

S1395 TAIFA F0UNDATI0N

S1396 CHANZIGE

S1397 KAT0R0

S1398 MWINGIR0

S1399 VUGABAZ0

S1400 KAMHANGA

S1401 SLAHAM0

S1402 KASAMWA

S1403 C0LAND

S1404 SASAWALA

S1405 KASANDA

S1406 JAMHURI DSM

S1407 ARCH BISH0P KAHURANANGA

S1408 CHIK0PEL0

S1409 HAGAFIL0

S1410 MSALALA

S1411 KIUTA

S1412 VICT0RIA

S1414 MASANZE

S1415 BUKWIMBA

S1416 KIB0RIL0NI

S1417 NGIMU

S1418 KISHAPU

S1419 BANGWE

S1420 KAYUKI

S1421 MAK0NG’0NDA

S1422 KIBACHA

S1423 MATADI

S1424 S0GESCA

S1425 BADUGU

S1427 MKUMBI

S1428 LITUHI

S1429 MATIRI

S1430 KIUMA

S1433 BALILI

S1434 PIUS

S1435 MICHIGA

S1436 GE0RGE K0NG0WE

S1437 FILBERT BAYI

S1438 KAG0MA

S1439 KID0DI

S1442 MWANDET

S1444 KABILA

S1447 MHUMBU ISLAMIC SEMINARY

S1448 LUKUMBULE

S1450 EFATHA SEMINARY

S1451 MTANGALANGA

S1452 CHAMRIH0

S1453 KAL0BE

S1454 L0ND0NI

S1456 ITIJI

S1457 IBANDA

S1458 KIB0G0RA

S1459 IMEZU

S1460 MWANHALA

S1461 KISAKA

S1462 KIWIRA C0AL MINE

S1463 AMANAH ISLAMIC SEMINARY

S1464 KIP0L0L0

S1465 MALATI

S1466 MAGADINI

S1467 ISUT0

S1468 CHAUME

S1469 MB0NEA

S1470 KIARA

S1471 SUNGU

S1472 MWAMALASA

S1473 UY0WA

S1474 WHITE LAKE

S1475 PERFECT VISI0N

S1476 IKUW0

S1477 KABASA

S1479 NAKAPANYA

S1480 KAJUNGUTI

S1481 Y0MB0

S1482 KAGEMU

S1483 KALEMB0

S1484 SAKILA

S1485 LEMARA

S1486 MURAD SADDIQ

S1487 B0K0

S1488 IL0L0

S1489 KATUBUKA

S1491 SHANGANI

S1492 KYEJ0

S1493 RIGICHA

S1494 ULEMBWE

S1495 GENESIS HIGH SCH00L

S1496 ST. AUGUSTINE NGARAMA

S1497 NKUU

S1498 LUGEYE

S1499 UKUKWE

S1500 NYAKIT0NT0

S1501 MAKERE

S1502 IHALA

S1503 ZUHRA ISLAMIC

S1504 KAT0MA

S1505 IK0L0

S1507 TAGAMENDA

S1508 SELYA

S1509 MAWINDI

S1510 ITAKA

S1511 NANGURUWE

S1512 KAYENZI

S1513 S0MS0M

S1514 WASA

S1515 MABATINI

S1516 MBEMBA

S1517 MBAGATUZINDE

S1518 TH0MAS M0RE

S1519 TURKISH MAARIF

S1520 KIS0NDELA

S1521 0LD K0R0GWE

S1522 SC0LASTICA

S1523 AGAPE-MBAGALA

S1524 0NICAH

S1525 KASANGE

S1526 C0NS0LATA

S1527 KITAMA

S1528 WENDE

S1529 CENTENARY

S1530 ST. RUFIN0 AND R0NALD0 AGR.

S1531 0LD SHINYANGA

S1532 IGAMBA

S1533 KIP0NZEL0

S1534 UWANDA

S1535 NAWENGE

S1536 NG0MA

S1537 MTAMBILE

S1538 SUNGA

S1539 NYALIKUNGU

S1540 NANYUMBU

S1541 NAMIKUPA

S1542 MNYAWA

S1543 KIL0BENI

S1544 MWENA

S1545 RAHALE0

S1546 NYAKATANGA

S1547 SIN0-TANZANIA FRIENDSHIP

S1548 SHISHT0N

S1549 ENGUT0T0

S1550 QAMEYU

S1551 KI0M0NI

S1552 CHISENGA

S1553 HAKI

S1554 PAJE

S1555 UNGUJA UKUU

S1556 DUNGA

S1557 MWERA

S1558 MFENESINI

S1560 KISIWA PANZA

S1561 KENGEJA

S1562 CHAMBANI

S1563 PUJINI

S1564 PIKI

S1565 KANGAGANI

S1566 GAND0

S1567 SHUMBA VYAMB0NI

S1568 AL-FURQAAN ISLAMIC SEMINARY

S1569 KANYERANYERE

S1571 BUSEK0 HILL

S1572 WARIKU

S1573 MLANGARINI

S1574 THE GREAT LAKES

S1575 MTIMBIRA

S1576 MPUGUS0

S1577 FANAKA MEM0RIAL

S1578 CHANGARAWE

S1579 SEGERA

S1580 KATALE

S1581 NGUVUMALI

S1582 CARMELITE

S1583 MUG0MA

S1584 KIWANJA

S1585 TWITANGE

S1589 MWANZA BAPTIST

S1590 TARIME GIRLS

S1591 SHREE HINDU MANDAL

S1592 EAST C0AST

S1593 KENT

S1594 NGULUMA

S1596 NYERERE HIGH SCH00L MIG0LI

S1597 MB0K0MU

S1598 KAK0NK0

S1599 BA0BAB

S1600 BISH0P DURNING HIGH SCH00L

S1601 TENGERU B0YS

S1603 NY0L0L0

S1604 TH0MAS M0RE MACHRINA

S1606 KITIV0

S1607 KUMG0G0

S1608 NTUNDURU

S1609 R0RYA

S1610 CHIEF KIDULILE

S1611 KALENGE

S1618 G00D NEWS

S1619 VICT0RY

S1620 MURUFITI

S1621 D.C.T.JUBILEE

S1623 AGGREY

S1624 BULAMBA

S1626 MARIAD0

S1627 NAMASAKATA

S1628 MENGELE

S1629 MWANZUGI

S1630 MAS0K0

S1631 NGULIGULI

S1632 M0UNT UDZUNGWA

S1633 0LD TANGA

S1635 GWANUMPU

S1636 MIMA

S1637 MILUNDIKWA

S1638 MTERA DAM

S1639 MSERU

S1640 KIPERA

S1641 KIG0NG0I

S1642 HERI

S1643 TECHF0RT

S1644 KILIMANI

S1645 LUBALA

S1646 QUEEN 0F AP0STLES-USHIR0MB0 SEMINARY

S1647 NKUMBA

S1648 SUMBAWANGA

S1649 IHANDA

S1650 CHUNYU

S1651 SAPIWI

S1652 SHEB0MEZA

S1653 RUBANGA

S1654 MAPUTI

S1655 MSIMBATI

S1656 M0TAMBURU

S1657 MAT0M0ND0

S1658 LANGIR0

S1659 AB0UD JUMBE

S1660 MK0ZA

S1661 NURU

S1662 MK0N0

S1663 NYACHILULUMA

S1664 MBARIKA

S1665 NYASAKA ISLAMIC

S1667 IR0LE

S1668 KIWELE

S1669 MLAMKE

S1671 NATA

S1672 MAFULALA

S1673 NIC0DEMUS BANDUKA

S1674 PHILIP MANGULA

S1675 BUSAGARA

S1676 M0MBA

S1677 ITEPULA

S1678 ML0W0

S1679 PWAGA

S1680 MVUTI

S1681 ULUGURU

S1682 AL RIYAMI ACADEMY

S1683 LEKI

S1684 ST MICHAEL

S1685 IKHAN0DA

S1686 KEM0RAMBA

S1687 MSARANGA

S1689 PEACE

S1690 KILAGAN0

S1691 MAGUVANI

S1692 MANGI MAREALE

S1693 IWEMBA

S1694 MABWEREBWERE

S1695 KUTUKUTU

S1696 NYIMBILI

S1697 NYUMBU

S1698 ITALA

S1699 NYABUL0G0YA

S1700 MKUTI

S1701 MAK0K0

S1702 ISELAMAGAZE

S1703 KATENDE

S1704 KABITA

S1705 MADIBA

S1706 PASIANSI

S1707 0RK0LILI

S1708 SHIMBI

S1709 MAHEVE

S1710 DIEG0

S1711 MT. LIVINGST0NE

S1712 ENDALLAH

S1713 J M MAKWETA

S1714 MNYIGUMBA

S1715 SHIKULA

S1716 KIBAIGWA

S1717 BAHI

S1718 BEREGE

S1719 NASULI

S1720 MANCHALI

S1721 VUDEE

S1722 TEMEKE

S1723 KABALE-BARIADI

S1724 TUNAMKUMBUKA

S1725 0LE NJ00LAY

S1726 CHALINZE

S1727 KARAMBI

S1728 RASHIDI MFAUME KAWAWA

S1729 IPERA

S1730 KIDEGEMBYE

S1731 IFWAGI

S1732 MBALAMAZIWA

S1733 BANJIKA

S1734 KIMWERI

S1735 NK0ME

S1736 ZIMBWINI

S1737 NGALEKU

S1738 NYAMB0N0

S1739 NKENDE

S1740 BISH0P MPANG0

S1741 CHAMAZI DAY

S1742 LUBANGA

S1743 MWAMALA

S1744 SHABAKA

S1745 MTIBWA

S1746 ULA

S1747 KIBEREGE

S1748 KWAGUNDA

S1749 MANG’HALANGA

S1750 KASEME

S1751 SIZAKI

S1752 NYAMAT0NG0

S1753 SALAMA

S1754 F0REST

S1755 U0NDWE

S1756 CENTRAL BUH0NGWA

S1757 BENDEL MEM0RIAL

S1758 MG0MBA DAY

S1759 ILAGALA

S1760 CHITENGULE

S1761 MAKANGARAWE

S1762 B0MALANG’0MBE

S1763 LUTANGIL0

S1764 IPALAMWA

S1765 MURUB0NA MUSLIM

S1766 CHUKWANI

S1768 MAK0NGENI

S1769 SHANTA MINE

S1770 IMAGE

S1771 VUMILIA

S1772 MLETELE

S1773 MIEMBE SABA

S1774 MGULASI

S1775 BUYAGU

S1776 BULELA

S1777 NYAMALIMBE

S1778 KIR0NGWE

S1779 MRIJ0

S1780 MWANDETE

S1781 KAD0T0

S1782 NYABUBINZA

S1783 ISANGA

S1784 IPILIL0

S1785 MWAGALA

S1786 LUICHE

S1787 IL0MBA

S1788 CHIGUNGA

S1789 K0JANI

S1790 BUKULU

S1791 MVUMI MAKULU

S1792 TRUST PATRICK

S1793 KILINDI

S1794 WESHA

S1795 WAMBAA

S1797 WAMPEMBE

S1798 MAK0NG0L0SI

S1799 KIBUTUKA

S1800 NSIMB0

S1801 KENSWA

S1802 BWERI

S1803 L0WASSA

S1804 KILABELA

S1805 MK0REHA

S1806 YUSUF MAKAMBA

S1807 USHIRIKA

S1808 KISANGARA

S1809 BUHA

S1810 MUHARUR0

S1811 KIMWANYA

S1812 ISD0RE SHIRIMA

S1813 RUSIMBI

S1814 0SL0 HIGH SCH00L

S1816 EMET DAR ES SALAAM

S1818 BARAA

S1819 TRIF0NIA ACADEMY

S1821 KIMALA

S1822 ANNAGAMAZ0

S1823 JUVENARY BUZINZA

S1824 MB0GWE

S1825 KIZIG0

S1826 MIB0N0

S1827 LUSETU

S1828 LAINI

S1829 UGUNDA

S1830 LUK0SI

S1831 KILINGI

S1832 MK0HA

S1833 KITUNTU

S1834 MANTARE

S1835 MAHINA

S1837 SUN CITY

S1838 MBARALI PREPARAT0RY SCH00L

S1839 MAR0R0NI

S1840 KIMASEKI

S1841 KANDAWE

S1842 TAWHEED SEMINARY

S1844 KIKWE

S1845 SEEKE

S1846 PANDAMBILI

S1847 NGUJINI

S1848 KABWE

S1849 LUPAS0

S1850 KINGERIKITI

S1851 MBAMBI

S1852 NGWILIZI

S1853 KIGHARE

S1854 SHEKILANG0

S1855 BUTIAMA

S1856 BULUNGWA

S1857 ENY0RRATA E-NGAI

S1858 NYAMITWEBIRI

S1859 MSHIKAMAN0

S1860 MWISENGE

S1861 MERYA

S1862 BENHUBERT

S1863 BUZIRAY0MB0

S1864 KIRANYI

S1865 MKINGALE0

S1866 MING0Y0

S1867 MIANGALUA

S1868 MTITU

S1869 IG0G0

S1871 BERNARD

S1873 S0NGWE

S1877 DR. NCHIMBI

S1878 NASH0LI

S1879 KALEBEZ0

S1880 MBEZI INN

S1881 MAHEGE

S1882 IHANAMIL0

S1883 MIGUKULAMA

S1884 PIUS MSEKWA

S1885 BUGARAMA

S1888 PATRICK MISSI0N

S1891 MKUYUNI

S1892 AFRICANA

S1893 GIDHIM

S1894 LUBUGU

S1895 G0DEG0DE

S1896 MINGUMBI

S1897 KINJUMBI

S1898 TUMAINI NKEREZANGE

S1899 NYAKATENDE

S1900 BUGWEMA

S1901 KYANYARI

S1902 SUGUTI

S1903 TEGERUKA

S1904 MIRWA

S1905 MMAZAMI

S1906 ETAR0

S1907 MAK0J0

S1908 BUHEMBA

S1909 MTIR0

S1910 IG0MA

S1911 KIRUMBA

S1912 SANGABUYE

S1913 ITIPINGI

S1918 AL-FALAAH MUSLIM

S1919 MAGH0J0A

S1920 SUUMU

S1921 LUQMAN ISLAMIC SEMINARY

S1922 BUJINGA

S1923 ZANZIBAR PR0GRESSIVE

S1924 MWASELE

S1925 NG0K0L0

S1926 ISAKA

S1927 NT0B0

S1928 MPUNZE

S1929 BUKAMBA

S1930 J. M. KIKWETE

S1931 MY0VIZI

S1932 SANTILYA

S1933 NYASAT0

S1934 LULEMBELA

S1935 IP0NYA

S1936 BUK0MBE

S1937 MANGAMBA

S1938 ISANGAWANA

S1939 MAWENI

S1940 KAPALALA

S1941 KAK0BE

S1943 MAG0ZA

S1945 BUYUNI

S1946 MWANAGATI

S1947 PUGU STATI0N

S1948 M0NG0LA

S1949 MASKATI

S1950 LANGALI

S1951 CHIK0LE

S1952 M0IP0 DAY

S1953 SUKUMA

S1954 MASELA

S1955 BUDEKWA

S1956 MAJEBELE

S1957 KINAMWIGULU

S1958 SHISHIYU

S1959 KULIMI

S1960 ZEBEYA

S1961 IJUMBI

S1962 IBUGA

S1963 KISHANDA

S1964 T0ANG0MA

S1965 S0MANGILA DAY

S1966 MIBURANI DAY

S1967 CHANGALIKWA

S1968 MSATA

S1969 DUNDA

S1970 MWEGA

S1971 LUMUMA

S1972 SEKWA0

S1974 PARAKUY0

S1975 G0NGWE

S1976 NAMATUHI

S1977 ND0NG0SI

S1978 MHALULE

S1979 SILI

S1980 CHABURUMA

S1981 HIRBADAW

S1982 GETANUWAS

S1983 KIRU

S1984 AYATSEA

S1985 AYALAGAYA

S1986 IG0KEL0

S1987 WIN0

S1988 MAGAGULA

S1989 LUPUNGA

S1990 US0NGELANI

S1991 ISAKAMALIWA

S1992 DINDUMA

S1993 MCHICHIRA

S1994 IWINDI

S1995 MSHEWE

S1996 NGASAM0

S1997 0LELE

S1998 BRAINY HER0ES B0YS’

S1999 TUM0

S2000 NAMKUKWE

S2001 MWEMAGE

S2002 NYAMTELELA

S2003 NYAKAMWAGA

S2004 ILUNGU

S2005 IKH0H0

S2006 MSAKWAL0

S2007 KIKUBIJI

S2008 JAKAYA KIKWETE

S2009 MASHEWA

S2010 KIFAI M0DERN

S2012 ALI MCHUM0

S2013 MITEJA

S2014 NH’UNDURU

S2015 SANJ0

S2016 KEM0ND0

S2017 KILULU

S2018 BUSTANI DAY

S2019 TANYA DAY

S2020 NGARENI DAY

S2021 H0LILI DAY

S2022 MRAMBA DAY

S2023 MAHAHA

S2025 BETHSAIDA

S2026 DAHANI

S2027 MALYA

S2028 MARINGENI

S2029 SHUNGUBWENI

S2030 BUYENZI

S2031 KISASA

S2032 CHINANGALI

S2033 VIWANDANI

S2034 MIYUJI

S2035 KIK0MB0

S2036 NTUCHI

S2037 MAKATA

S2038 KIKULYUNGU

S2039 NG0NG0

S2040 MANDWANGA

S2041 CHIUTA

S2042 SAKAY0 M0SHA

S2043 GIRIKU

S2044 IDUDA

S2045 MANGI SINA

S2046 KENT0N TABATA

S2047 BUSISI

S2048 LUGATA

S2049 ILIGAMBA

S2050 NYANDE0

S2051 KIY0NGWILE

S2052 MCH0MBE

S2053 CHITA

S2054 MATUNDU HILL

S2055 MUTENGA

S2056 LUH0L0L0

S2057 MARIA NYERERE

S2058 TH0MAS NYIMB0

S2059 NGULIL0

S2060 MAGHARE

S2061 KAJUNJUMELE

S2062 MASUKILA

S2063 MWAYA

S2064 NKUYU

S2065 MBEBE

S2066 IPUNGA

S2067 MPEMBA

S2068 ISANDULA

S2069 MATIMIRA

S2070 GUMBIR0

S2071 LUCHILI

S2072 MG0MBASI

S2073 NANUNGU

S2074 MSIND0

S2075 BURUMA

S2076 KIRIBA

S2077 NYANJA

S2078 MASABA

S2079 BUTUGURI DAY

S2080 WEGER0

S2082 BUMASWA DAY

S2083 BUK0

S2084 MKIRIRA

S2085 KILE0 DAY

S2086 KAK0RA

S2087 ISAKAMAWE

S2088 IL0LANGULU

S2089 IY0GEL0

S2090 LAGHANGA

S2091 MWAMASHELE

S2092 UKENYENGE

S2093 BUBIKI

S2094 DIDIA

S2095 IMESELA

S2096 USULE

S2097 PANDAGICHIZA

S2098 LYABUKANDE

S2099 SAKASAKA

S2100 MWAMAN0NGU

S2101 MZALEND0

S2102 LUFING0

S2103 ITALE

S2104 BUPIGU

S2105 NYALANJA

S2106 MAHEMBE

S2107 S0MANDA

S2108 MWAD0BANA DAY

S2109 GASUMA

S2110 MHUNZE

S2111 MWASWALE

S2112 BUMERA

S2113 NYAKABINDI

S2114 MTWIVILA

S2115 WALLA

S2116 NG’WAMABANZA

S2117 IGALUKIL0

S2118 K0NG0L0

S2119 HARVEST MISSI0N

S2120 KATUMA

S2121 LUHUNGA

S2122 MWAMBA0

S2123 MAMBA DAY

S2124 MBINGU

S2125 RUNDUGAI

S2126 BICHA

S2127 KISESE

S2129 HURUI

S2130 DILAI

S2131 JANGAL0

S2132 ITASWI

S2133 S0NG0L0

S2134 KISULUNI

S2135 LUHUNDWA

S2136 M0UNT IG0VU

S2137 KIMAGHAI

S2138 VINGHAWE

S2139 MASSA

S2140 NKUMBA

S2141 IPULI

S2142 KAZE HILL

S2143 CHEY0

S2144 ITETEMIA

S2145 T0NGI

S2146 KAMPALA

S2147 HAMZA AZIZI ALLY MEM0RIAL

S2148 CHABUTWA

S2149 PANGALE

S2150 IGIGWA

S2151 G0WEK0

S2152 MAKAZI

S2153 AQUINAS

S2154 NITEKELA

S2155 KISIWA

S2156 KABAGWE

S2157 MUHINDA

S2158 NYAKIMUE

S2159 MT0 BUBU DAY

S2160 CHANGAA

S2161 KAAGYA

S2162 KYAKA

S2163 BUJUG0

S2164 KILIMLILE

S2165 KYAMULAILE

S2166 KIR0KA

S2167 KIN0LE

S2168 TAWA

S2169 KISEMU

S2170 BWAKIRACHINI

S2171 KISAKI

S2172 MANDAKA DAY

S2173 KIRYA DAY

S2174 NK0MA DAY

S2175 DR. ALI M. SHEIN

S2176 MASINDA DAY

S2177 MUHINTIRI

S2178 G0LDEN RIDGE

S2179 NTUNTU

S2180 MAGNIFICAT

S2182 UGHANDI

S2183 MINYUGHE

S2184 MWARU

S2185 MUDIDA

S2186 MTINK0

S2187 WEMBERE

S2188 MSISI

S2189 IRISYA

S2190 MAKUR0

S2191 MWANAMWEMA SHEIN

S2192 KIMAD0I

S2193 KINTINKU

S2194 MAKURU

S2195 NK0NK0

S2196 HEKA

S2197 MANY0NI

S2198 MTIPA

S2199 MWANK0K0

S2200 MTAMAA

S2201 UNYAMIKUMBI

S2202 MUNGUMAJI

S2203 MANDEWA

S2204 NDUGUTI

S2205 KINYANGIRI

S2206 MEASKR0N

S2207 KUNZUGU

S2208 RUHANGA

S2209 KASUNGAMILE

S2210 ECKERNF0RDE CAMBRIDGE

S2211 MWILAMVYA

S2212 MWESE

S2213 USEVYA

S2214 RUNGWA

S2215 KALAMB0

S2216 MAZ0KA

S2217 MPUNYULE

S2218 NAHUKAHUKA

S2219 NAMBAMB0

S2220 NAIPANGA

S2221 NAIPING0

S2222 MARAMB0

S2223 IWAMBI

S2224 MLAFU

S2225 UHAMBINGET0

S2226 MASISIWE

S2227 KIT0W0

S2228 KIL0LE DAY

S2229 MADEGE

S2230 NDAMA

S2231 CHAKARURU

S2232 NYAKAHANGA

S2233 KAYANGA

S2234 RUHINDA

S2235 NKWENDA

S2236 NTARE

S2237 KIHANGA

S2238 NYAMILIMA

S2239 NYABUS0ZI

S2240 MAKURUGUSI

S2241 ILEMELA

S2242 NYALUHANDE DAY

S2243 ITUMBILI

S2244 LAMADI

S2245 KITUMBA

S2246 LEMIRA DAY

S2247 MARIRE DAY

S2248 MUKWASA DAY

S2249 FUKA

S2250 MBUZII

S2251 MAY0 DAY

S2252 AL0YSIUS

S2253 P0NGWE

S2254 KIHERE

S2255 P0TWE DAY

S2256 MANZA DAY

S2257 MJI MPYA

S2258 REGINALD MENGI

S2259 MARY NAGU

S2260 MASAKTA

S2261 DANIEL N0UD

S2262 WARETA

S2263 GISAMBALANG

S2264 HANANG

S2265 ELERAI

S2267 MIHING0

S2268 LUG0NG0

S2269 BUSANGUMUGU

S2270 MUKITUNTU

S2271 MWAMAL0LE

S2272 MWABUMA

S2273 PAJI

S2274 LINGEKA

S2275 LUBIGA

S2276 ST. IRENE MEDELI

S2277 BUSI

S2278 MACECHU

S2280 UNGULU

S2281 MTANDI

S2282 IKINGA

S2283 NKUNGA

S2284 MTAMBULA

S2285 MNINGA

S2286 KINYANAMB0

S2287 NYAIBARA

S2288 KIBASUKA

S2289 NYIHARA

S2290 NYAMAGAR0

S2291 CHANZURU

S2292 MS0WER0

S2293 MAGUBIKE

S2294 RUP0NDA

S2295 SAKINA

S2296 MSANZI

S2297 ND0RWE

S2300 MTIMBWE

S2301 BUNJU

S2302 KAMWALA

S2303 NYIEND0

S2304 SEJELI

S2305 MURANDA

S2306 BUSANDA

S2307 G0R0NG’A

S2308 KISUMWA

S2309 KWAMSISI

S2310 SHUME

S2311 MALIGISU

S2312 SELEBU

S2313 MWIGUNDU

S2314 NYERUMA

S2315 KAND0T0 SAYANSI GIRLS

S2316 BUHINGU

S2317 KIPANDE

S2318 YAK0BI

S2319 B0NGA

S2320 MANG0T0

S2321 IG0NGWA

S2322 KIM0CHI

S2323 MHANDE

S2324 MBUGANI

S2325 CAN0SSA

S2326 MANGUANJUKI

S2327 F0UNTAIN GATE D0D0MA

S2329 NACHUNYU

S2330 KAG0ND0

S2331 LAKE BABATI

S2332 AAR0N HARRIS

S2333 BRAV0

S2334 ISLAMIYA

S2335 Y0HANNES

S2336 UBUNG0 M0DERN

S2337 HALUNGU

S2338 NAMBINZ0

S2339 K0’SIRYAMU

S2340 HIM0

S2341 MLIMA MBEYA HIGH SCH00L

S2342 STAMARIA SAL0ME

S2343 MTUMBA

S2344 WALIUL ISLAMIC B0YS

S2345 HELLEN’S

S2346 NGWEL0

S2347 MWASENGA

S2348 ILALA ISLAMIC

S2349 MG0LA

S2351 UKATA

S2352 MKUTI MIXED

S2353 KING DAVID

S2354 EAGLES

S2355 NGULUGULU

S2356 MAJ0HE

S2357 M0UNT KIPENGERE

S2358 MTAKUJA BEACH

S2359 MAGHABE

S2360 MAILISITA

S2361 MAVANGA

S2362 NALIMA

S2363 FARM 17

S2364 MTAE

S2365 ANDREW FAZA MEM0RIAL

S2366 KIVULE

S2367 T0LED0

S2368 MAGINDU

S2369 ULIWA

S2370 KAFITA

S2371 BWIREGE

S2372 NAMAJANI

S2373 KIJ0MBE

S2374 GH0NA

S2375 KERENGE

S2376 MUGABE

S2377 BUNGULWA

S2378 AIRP0RT

S2379 MAJANI YA CHAI

S2380 0KA0NI

S2381 TURIANI

S2384 MWISI

S2385 KAREMA

S2386 TLAWI

S2387 NEEMA

S2388 KIMBE

S2389 KIBIRASHI

S2390 KIKUNDE

S2391 LUDUGA

S2392 KAYA0

S2393 MWASENI

S2394 MSAFIRI

S2395 KIWIRA

S2396 BAMBI

S2397 BWEJUU

S2398 HURUMZI

S2399 JAMBIANI

S2400 KIB0JE

S2401 KID0TI

S2402 KINYASINI

S2403 LANG0NI

S2405 MT0PEP0

S2406 PALE

S2407 P0T0A

S2408 PWANI MCHANGANI

S2409 REGEZA MWEND0

S2410 UK0NG0R0NI

S2411 CHWALE

S2412 FURAHA

S2413 KIN0WE

S2414 MIZINGANI

S2415 MSUKA

S2416 MWAMBE

S2417 P0NDEANI

S2418 SHENGEJUU

S2420 ZIWANI

S2421 STAR

S2422 UMBA

S2423 KYERWA

S2424 MKUNDI

S2425 SUNRISE

S2427 IS0NG0LE

S2428 MBUJI

S2429 FUJ0NI

S2430 BUMBWINI

S2431 MAB0GINI

S2433 GANAK0

S2434 NGUNJA

S2435 MDIMBA

S2436 MAUND0

S2437 LIENJE

S2438 CHINYIKA

S2439 CHIP0G0R0

S2440 MBUGA

S2441 MTITAA

S2442 IBIHWA

S2443 CHIPANGA

S2444 IDIFU

S2445 MPWAYUNGU

S2446 MSAMAL0

S2447 SEGALA

S2448 MVUMI MISSI0N

S2449 BABAYU

S2450 ITIS0

S2451 MAKWAWA

S2452 LAMAITI

S2453 MPUI

S2455 ELLY’S

S2456 BUJELA

S2457 IP0NJ0LA

S2458 KIPAUMBELE

S2459 MNYAK0NG0

S2460 IDU0

S2461 CHIWE

S2462 NG0MAI

S2463 HEMBAHEMBA

S2464 S0NGAMBELE KILIMANI

S2465 MANG’HAILA

S2466 KINDAI

S2467 FURAHIA

S2468 IL0NGA

S2469 CELINA K0MBANI

S2470 MAHENGE

S2471 UP0NERA

S2472 MINEPA

S2473 ITETE

S2474 USANGULE

S2475 MALINYI

S2476 MBAGALA

S2478 MSENSE

S2479 GUBALI

S2480 KWAMT0R0

S2481 G0IMA

S2482 L00

S2483 K0L0

S2484 KIK0RE

S2485 MASANGE

S2486 THAWI

S2487 KALAMBA

S2488 KIKIL0

S2489 DALAI

S2490 SERYA

S2491 KWALE

S2493 MWATISI

S2494 MKAMBA

S2495 MUNZEZE

S2497 KIPETA

S2499 TUSIIME

S2501 KISIBA

S2502 MBWENI

S2503 IBABA

S2504 MALILI

S2505 RWEPA’S

S2506 CARMEL

S2507 NG0MENI

S2508 ISENI

S2509 ENGLISH SPEAKING INT. MUSLIM SCH00L

S2510 ISTIQAMA

S2511 MADISI

S2512 M0H0R0

S2515 FPCT-TUMAINI

S2516 GRACE

S2518 KIWERE

S2519 SWAYA

S2520 SELEMBALA

S2521 MTAKUJA

S2522 MP0NDE

S2523 SHUNGA

S2524 MURUSAGAMBA

S2525 KIRUSHYA

S2526 BARIKIWA

S2527 G00DWILL

S2529 BUG0GWA

S2530 NYAMAN0R0

S2531 KASHISHI

S2532 ADAM

S2533 SAMBU

S2534 GUTA

S2535 KABULA

S2537 ILALA

S2538 MWANANCHI

S2540 ITEBWA

S2542 KALANGASA

S2543 NG’H0B0K0

S2545 NAMALENGA

S2546 KELLU HILL

S2547 LYANDEMBELA

S2549 ALPHA

S2550 ML0NDWE

S2551 NG0FILA

S2552 BUNAMBIYU

S2553 MWAMADULU

S2554 IDUKIL0

S2555 MWAKIP0YA

S2556 KIL0LELI

S2557 BUSIYA

S2558 S0MAGEDI

S2559 MAGANZ0

S2560 TALAGA

S2561 S0NGWA

S2562 WISHITELEJA

S2563 BULEKELA

S2564 MWATAGA

S2565 MATABA

S2566 NG’HUMBU

S2567 MWAKALEKA

S2568 BUSHASHI

S2569 MWABAYANDA

S2570 SANGAMWALUGESHA

S2571 NG’WIGWA

S2572 KIK0LE

S2573 KIRANJERANJE

S2574 MIBUYUNI

S2575 LIKAWAGE

S2576 KIBATA

S2577 MIGURUWE

S2578 D0D0MEZI

S2579 KIVINJE

S2580 MTANGA

S2581 KANDAWALE

S2582 KIKANDA

S2583 PANDE

S2584 NJINJ0

S2585 NAKIU

S2587 BUHING0

S2588 BULEMEJI

S2589 IDETEMYA

S2590 KAS0L0L0

S2591 ILUJAMATE

S2592 KANYELELE

S2593 MAWEMATATU

S2594 MWANIK0

S2595 SHILAL0

S2596 SUMBUGU

S2597 MISUFINI

S2598 NAMATULA

S2599 MLEMBWE

S2600 KIANGARA

S2601 HANGAI

S2602 CHIN0NGWE

S2603 LIUGURU

S2604 CHUNYU

S2605 MNACH0

S2606 NAMICHIGA

S2607 MIPING0

S2609 KIWALALA

S2610 NANGARU

S2611 NAMANGALE

S2612 NG’APA

S2613 NYENGEDI

S2614 MVULENI

S2615 MBAWE

S2616 IMALASEK0

S2617 KISESA

S2618 MWANJ0L0

S2619 MWAMISHALI

S2620 LYUSA

S2621 ITINJE

S2622 BUKUNDI

S2623 MWABUSALU

S2624 NAM0NGE

S2625 ISANGIJ0

S2626 CHARL0TTE

S2627 BULEGA

S2628 MS0NGA

S2629 MULUNGA

S2630 IDAMBA

S2631 MUKILIMA

S2632 NYALUSI

S2633 MWANGEZA

S2634 KASELYA

S2635 KIDARU

S2636 URUGHU

S2637 MBELEKESE

S2638 TULYA

S2639 KINAMBEU

S2640 J0RMA

S2641 IBAGA

S2642 NTWIKE

S2643 TUMULI

S2644 KINAMPANDA

S2645 MT0A

S2646 KYENGEGE

S2647 DENIS

S2648 GUNDA

S2649 0SP RUHUJI

S2650 DR.A.M.SHEIN

S2651 BUK0ND0

S2652 K0M

S2653 S0VI

S2655 MARANATHA

S2656 FPCT-RU0

S2657 KISUKE

S2658 BUGISHA

S2659 MWAMANDI

S2660 BAL0HA

S2661 LUNGUYA

S2662 IGWAMAN0NI

S2663 BULIGE

S2664 LIPULI

S2665 MUHWANA

S2666 NG0NG0NGARE

S2667 0SILIGI

S2668 BWIR0

S2669 MURITI

S2670 NAMAG0ND0

S2671 MATIMBWA

S2672 ILUNGA

S2674 LUKANGA0

S2675 MBIZI

S2676 IPEPA

S2677 MGAMA

S2678 LYASA

S2679 ILAMBIL0LE

S2680 MIY0MB0NI

S2681 IP0G0L0

S2682 KIHESA

S2683 STELLA FARM

S2684 MAZIWA

S2685 NSENGA

S2686 KWANGU

S2687 RUBANA

S2688 SENG’WA

S2689 MFURU

S2690 MSIMBU

S2691 KIBUTA

S2692 G0NG0NI

S2693 MWANDEGE B0YS

S2694 MSHANGAN0

S2695 MSAMARIA

S2696 ILEMBA

S2697 IPARAMASA

S2698 NYARUTEMB0

S2699 WEMA

S2700 MAZ0MBE

S2701 LULANZI

S2702 NYALUMBU

S2703 KIL0L0

S2704 UKWEGA

S2705 MNAZI MM0JA

S2706 KAT0R0 DAY

S2707 KIK0MEL0

S2708 KARAMAGI

S2709 KABUGAR0

S2710 RUZINGA

S2711 RWEM0ND0

S2712 NYAND0T0

S2713 NYAMUNGA

S2714 NYABIWE

S2715 NYAMWAGA

S2716 R0CHE

S2717 KURUMWA

S2718 KIR0G0

S2719 WANING0

S2720 TAI

S2721 KEMAK0RERE

S2722 BUKURA

S2723 G0RIBE

S2724 PR0F. PHILEM0N SARUNGI

S2726 KWADEL0

S2727 CHEMBA

S2728 PARANGA

S2729 KELEMA

S2730 IMBAFI

S2731 KITE0

S2732 MNADANI

S2733 ITEGA

S2734 NTYUKA

S2735 LUKUND0

S2736 BUIGIRI

S2737 MPALANGA

S2738 CHIBELELA

S2739 MT0MB0ZI

S2740 LUNDI

S2741 SINGISA

S2742 MIS0ZWE

S2743 DALUNI

S2744 DUGA

S2745 MTIMBWANI

S2746 MWAKIJEMBE

S2747 KWASHEMSHI

S2748 PATEMA

S2749 VIKINDU

S2750 MKUGIL0

S2751 PANZU0

S2752 LUKANGA

S2753 MISITU

S2754 UG0MB0LWA

S2755 ZAWADI

S2756 VINGUNGUTI

S2757 KIT0NGA

S2758 MS0NG0LA

S2759 MKERA

S2760 KINYAMWEZI

S2761 KEREZANGE

S2762 HALISI

S2763 FURAHA

S2764 NYEBURU

S2765 MIG0MBANI

S2766 KINYEREZI

S2767 GEREZANI

S2768 UL0NG0NI

S2769 ARI

S2770 KISUNGU

S2771 MCHIKICHINI

S2772 MCHANGANYIK0

S2773 VIWEGE

S2774 MSIMBAZI

S2775 SANGARA

S2776 MB0ND0LE

S2777 NGUVU MPYA

S2778 ABUUY JUMAA

S2779 ZINGIZIWA

S2780 THEMI

S2781 IG0MEL0

S2782 NJIR0

S2783 BUJASHI

S2785 NYANGUGE

S2786 NG’HAYA

S2787 SHISHANI

S2788 NYANGWE

S2789 SHIGALA

S2790 KAHANGARA

S2791 MWAMANGA

S2792 SUKUMA

S2793 SASAJILA

S2794 NGAITI

S2795 RUNGWA

S2796 SANJARANDA

S2797 IPAMUDA

S2798 ID0DYAND0LE

S2799 KAMENYANGA

S2800 ISSEKE

S2801 KINANGALI

S2802 MAKANDA

S2803 TWIGA

S2804 MUS0MA UTALII

S2805 DABAGA

S2806 MAGUU

S2807 KING’0NG0

S2808 KISHAMAPANDA

S2809 MALAMB0

S2810 SAMUNGE

S2811 VISIGA

S2812 MEK0MARIR0

S2813 KURASINI

S2814 ENDABASH

S2815 KIGUGU

S2817 N0WU

S2818 SILAL0DA

S2819 PHILIP MARM0

S2820 GETERER

S2821 DINAMU

S2822 YAEDA AMPA

S2823 G0R0WA

S2824 NDEKI

S2825 L0IB0RS0IT

S2826 KIPAGAL0

S2827 MANG’0T0

S2828 M0UNT CHAFUKWE

S2829 IPELELE

S2830 NYAKALIR0

S2831 MARIA C0NS0LATA

S2832 TUM0NA DAY

S2833 KWAMND0LWA

S2834 Z0MB0

S2836 MLAMBAI

S2837 ALENI

S2838 KWAIKURU

S2839 KILAMACH0

S2840 MENGENI

S2841 NANJARA

S2842 URAURI

S2843 KELAMFUA

S2844 UBAA

S2845 B00NI

S2846 MAIN GREENHILL

S2847 NDUWENI

S2848 KWALAKAMU

S2849 MASHATI

S2850 MAMSERA

S2851 MEMA

S2852 UMARINI

S2853 KAHEUSSERI

S2854 MB0MAI

S2855 KIRACHI

S2856 MAKIIDI

S2857 MAKI

S2858 SUA

S2859 MAFIGA

S2860 MJIMPYA

S2861 KAUZENI

S2862 NANENANE

S2863 TUBUYU

S2864 MWANIHANA

S2865 KWASHUNGU

S2866 MASAKI

S2867 BUJINGWA

S2868 MWASANGA

S2869 MUHANDU

S2870 SHIBULA

S2871 LUK0BE

S2872 LWANHIMA

S2873 MATALA

S2874 NYAMI0NG0

S2875 NYABISARE

S2876 BARUTI

S2877 IBRA

S2878 BRIGHT ANGELS

S2879 KIDETE

S2880 0LD0NY0 LENGAI

S2881 NANJA

S2882 RIFT VALLEY

S2883 IRKISALE

S2884 0LTINGA

S2885 0LES0K0INE

S2886 MTEKENTE

S2887 MITUNDURUNI

S2888 MAZAE

S2889 MWANAKYANGA

S2890 KIZ0TA

S2891 UM0NGA

S2892 HAZINA

S2893 MK0NZE

S2894 MAK0LE

S2895 NG’H0NG’H0NA

S2896 IHUMWA

S2897 NZUGUNI

S2898 CHIHANGA

S2899 IPALA

S2900 ZUZU

S2901 JAILA

S2902 MIHAMBWE

S2903 MWAGI

S2904 NG’HUNDI

S2905 BUPAMWA

S2906 MWANDU

S2907 0L0KII

S2908 NK0ARISAMBU

S2909 MUSA

S2910 0LTURUMET

S2911 NAMANGA

S2912 ENGARENAB0IR

S2913 MANG’0LA

S2914 BARAY

S2915 KILIMATEMB0

S2916 GYEKRUMLAMB0

S2917 BAS0DESH

S2918 ARRITSAAY0

S2919 QASH

S2920 VIH0K0LI

S2921 ISANGU

S2922 MPAKANI

S2923 MSANKWI

S2924 NANSWILU

S2925 NALYELYE

S2926 KAPELE

S2927 CHITETE

S2928 NDUGU

S2929 BARA

S2930 IGANYA

S2931 IVUNA

S2932 IDIMI

S2933 SHIWINGA

S2934 MSANGAWALE

S2935 IMAGE-V0SA

S2936 BAGA

S2937 HEMT0YE

S2938 KITALA

S2939 KIVILICHA

S2940 KWAM0NG0

S2941 KWEHANGALA

S2942 KWEMASHAI

S2943 KWEULASI

S2944 MAGAMBA

S2945 MIBUKWE

S2946 MSALE

S2947 NGULWI

S2948 MASANGE JUU

S2949 MAZASHAI

S2950 MAZUMBAI

S2951 MBWEI

S2952 MDAND0

S2953 KIRETI

S2954 BAL0ZI MSHANGAMA

S2955 MTUMBI

S2956 BIASHARA BARIADI

S2957 KIDINDA

S2958 NYAS0SI

S2959 MWAMLAPA

S2960 NG’WANG’WALI

S2961 ITUBUKIL0

S2962 MBITI

S2963 SAKWE

S2964 MISWAKI

S2965 LUNG’WA

S2966 CHINAMILI

S2967 BUDALABUJIGA

S2968 LAGANGABILILI

S2969 HABIYA

S2970 INAL0

S2971 KINANG’WELI

S2972 BUNAMHALA MBUGANI

S2973 MWALUSHU

S2974 IGAGANULWA

S2975 IKINABUSHU

S2976 IKUNGULYABASHASHI

S2977 KILABELA

S2978 BYUNA

S2979 IKINDIL0

S2980 IKUNGULIPU

S2981 ID0SEL0

S2982 BUKINGWAMINZI

S2983 MWAKILANGI

S2984 SUNZULA

S2985 MADILANA

S2986 SHISHANI

S2987 ND0LELEJI

S2988 MWAMTANI

S2989 SAGATA

S2990 CHENGE

S2991 GUDUWI

S2992 GEGEDI

S2993 BANEMHI

S2994 IBULYU

S2995 KAS0LI

S2996 NYAWA

S2997 NKINDWABIYE

S2998 BULUNDE

S2999 MAMBALI

S3000 KIEMBESAMAKI ‘A’ ISLAMIC

S3001 BUKENE

S3002 BUGWANDEGE

S3003 NKINIZIWA

S3004 MIGUWA

S3005 KARITU

S3006 SEMEMBELA

S3007 MAGENGATI

S3008 IKINDWA

S3009 M0GWA

S3010 MWAKASHANHALA

S3011 IJANIJA

S3012 ISANZU

S3013 BUDUSHI

S3014 MIRAMB0 IT0B0

S3015 MWANG0YE

S3016 MPAMANTWA

S3017 GEMBE

S3018 SALAWE

S3019 LYABUSALU

S3020 KASELYA

S3021 ISELA

S3022 IL0LA

S3023 ITWANGI

S3024 MWANTINI

S3025 TINDE

S3026 MASENGWA

S3027 IHUGI

S3028 MISHEP0

S3029 SHINGITA

S3030 USANDA

S3031 MWINUK0

S3032 KABUH0R0

S3033 MNARANI

S3034 MT0NI

S3035 IBINZA

S3036 LUCHELELE

S3037 NYAMAGANA

S3038 NYAKURUNDUMA

S3039 SHAMALIWA

S3040 MAPANG0

S3041 NUNDU

S3042 KANGAYE

S3043 NYASAKA

S3044 MLIMANI

S3045 IBUNGIL0

S3046 MIR0NG0

S3047 NYAKABUNG0

S3048 KIL0LELI

S3049 IGELEGELE

S3050 MPUNGUZI

S3051 RUGU

S3052 NYAKASIMBI

S3053 RUICH0

S3054 N0N0

S3055 KAWELA

S3056 KIRURUMA

S3057 MUKIRE

S3058 KIMULI

S3059 IGURWA

S3060 KAMULI

S3061 NAKAKE

S3062 BUSINDE

S3063 ISINGIR0

S3064 NYABISHENGE

S3065 MUR0NG0

S3066 BUG0M0RA

S3068 RASESA

S3069 MK0MB0LE

S3070 MRUWIA

S3071 IWA

S3072 MAS0KA

S3073 MANGI SABAS

S3074 TPC

S3075 CYRILI CHAMI

S3076 MSIRIWA

S3077 K0KIRIE

S3078 0RIA

S3079 MPIRANI

S3081 MARLEX

S3082 TEMA

S3083 MRERENI

S3084 RUKIMA

S3085 KISAM

S3086 MIERESINI

S3087 BIR0

S3088 NG0HERANGA

S3089 G0BA MPAKANI

S3090 MANZESE

S3091 KIBAMBA

S3092 KINENG’ENE

S3093 KANANURA

S3094 CHAMAGUHA

S3095 MUHUKURU

S3096 MUNDINDI

S3097 DYNAMIC HIGH SCH00L

S3098 MWAKILYAMBITI

S3099 D0MA

S3100 MARSHI

S3101 KENI

S3102 ITEZI

S3103 DR. MEZGER

S3105 H0G0R0

S3106 MAGULILWA

S3107 KISING’A

S3108 SAWALA

S3109 KALEMA

S3110 CHINGUNGWE

S3111 ANGAZA

S3112 NYANTAKARA

S3113 ANNA ABDALAH

S3114 MARATANI

S3115 MARIKA

S3116 MBUYUNI

S3118 CHIPUPUTA

S3119 NANG0MBA

S3120 NANDETE

S3121 MKALAPA

S3122 NAPACH0

S3123 SENGENYA

S3124 NAMATUTWE

S3125 LUHAGARA

S3126 LULI

S3127 LITUMBANDY0SI

S3128 LINDA

S3129 KIHANGI MAHUKA

S3130 KITURA

S3131 LIMB0

S3132 HAY0MB0

S3133 WIGAMBA

S3134 LEGIC0

S3135 KAFUND0

S3136 SINDE

S3137 LUPETA

S3138 MWAKIBETE

S3139 IYELA

S3140 NZ0NDAHAKI

S3141 MP0NJA

S3142 LIGANGA

S3143 IGIMA

S3145 IHANU

S3146 IDETER0

S3147 KASANGA

S3148 MAKUNGU

S3149 IH0WANZA

S3150 IL0NG0

S3151 ISALAVANU

S3152 LY0MA

S3153 BUJIKU SAKILA

S3154 SIMBANI

S3155 PANGANI

S3156 MWANALUGALI

S3157 BUNDIKANI

S3158 KANAZI

S3159 ND0MBA

S3160 MABAWE

S3161 NT0BEYE

S3162 KIBIMBA

S3163 KEZA

S3164 BUKIRIR0

S3165 MUGANZA

S3166 NYAKISASA

S3167 IKAMA

S3168 LUSUNG0

S3169 KATUMBAS0NGWE

S3170 BUJ0NDE

S3171 MAKWALE

S3172 NG0NGA

S3173 ITUNGE

S3174 IKIMBA

S3175 KIR0M0

S3176 ZINGA

S3177 KIBINDU

S3178 MATIPWILI

S3179 KINGANI

S3180 VIGWAZA

S3181 TALAWANDA

S3182 UBENA

S3183 ISENYELA

S3184 IFUMB0

S3185 GALULA

S3186 MWAGALA-CHUNYA

S3187 MTANDE

S3188 SAZA

S3189 CHALANGWA

S3190 ITEWE

S3191 CH0KAA

S3192 KAMWENE

S3193 NYANGE

S3194 SANJE

S3195 KISAWASAWA

S3196 LUMEM0

S3197 KIBA0NI

S3198 M0FU

S3199 CHISAN0

S3200 TREE FARMS

S3201 B0KELA

S3202 CANE GR0WERS

S3203 HEMBETI

S3204 NASS0R0 SEIF

S3205 WAMI

S3206 SUNGAJI

S3207 KIKE0

S3208 KANGA HILL

S3209 BUNDUKI

S3210 MWENGE S.M.Z.

S3211 LUSAKA

S3212 MIKESE

S3213 GWATA

S3214 FATEMI

S3215 K0LER0

S3216 TEGETER0

S3217 TUNUNGU0

S3218 KIBUNG0JUU

S3219 MVUHA

S3220 LUM0

S3221 BARABARA YA MWINYI

S3222 KIJICHI

S3223 MBANDE

S3224 SAKU

S3225 CHARAMBE

S3226 NZASA

S3227 MALELA

S3228 MIKWAMBE

S3229 CHANGANYIKENI

S3230 NGUVA

S3231 KIBADA

S3232 MIZIMBINI

S3233 KIMBIJI

S3234 KIBUGUM0

S3235 MINAZINI

S3236 KIS0TA

S3237 TUNGI

S3238 VIJIBWENI

S3239 MULEBA

S3241 J0SIAH GIRLS

S3242 B0MBAMBILI

S3243 MDANDAM0

S3244 MAT0G0R0

S3245 MASHUJAA

S3246 SUBIRA

S3247 ZIMANIM0T0

S3248 MFARANYAKI

S3249 SAWENI

S3250 KASEMP0MBE

S3251 KWAK0K0

S3252 MVUREK0NGEI

S3253 KIHURI0

S3254 KAZITA

S3255 TAE

S3256 BWANGA

S3257 BWERA

S3258 KIG0NG0

S3259 ICHWANKIMA

S3260 KACHWAMBA

S3261 KASHARUNGA

S3262 BURUNGURA

S3263 KIBANGA

S3264 IK0ND0

S3265 MAY0NDWE

S3266 NGENGE

S3267 KABIRIZI

S3268 M0RNING STAR

S3269 HAMUGEMBE

S3270 RWAMISHENYE

S3271 IJUGANY0ND0

S3272 BUHEMBE

S3273 BILELE

S3274 KASHAI

S3275 RUMULI

S3276 NAGUSI

S3277 MIHAMA

S3278 BUH0NGWA

S3279 BUGARIKA

S3280 LUMALA

S3281 BUPANDWA

S3282 MAIS0ME

S3283 NYAKASUNGWA

S3284 KAFUNZ0

S3285 MWALIGA

S3286 NYAMAH0NA

S3287 NGWELI

S3288 BUZILAS0GA

S3289 LWENGE

S3290 KIBIRIZI

S3291 RUHUNGA

S3292 BUSILIKYA

S3293 BWANJAI

S3294 KIKUKWE

S3295 KASHENYE

S3296 KAKUNYU

S3297 NKENGE

S3298 BUGANDIKA

S3299 GERA

S3300 RUNAZI

S3301 NYAMIG0G0

S3302 KALENGE DAY

S3303 UDURU

S3304 B0MA

S3305 KIA

S3306 UD0R0

S3307 R00

S3308 NAMWAI

S3309 KIKAFU

S3310 LUKANI

S3311 KYUU

S3312 SAWE

S3313 ND0LWA

S3314 KWENJUG0

S3315 KWALUGURU

S3316 KWEDIZINGA

S3317 K0MNYANG’ANY0

S3318 CH0G0

S3319 MALAJA

S3320 KWANK0NJE

S3321 KWALUDEGE

S3322 MKATA

S3323 G0MBER0

S3325 MISALAI

S3326 KWAFUNG0

S3327 MTINDIR0

S3328 KIG0MBE

S3329 KICHEBA

S3330 ZIRAI

S3331 J0R0JIK

S3332 GANANA

S3333 CHIEF GEJARU

S3334 GIDAHABABIEG

S3335 ENDAGAW

S3336 SIMBAY

S3337 MASQAR0DA

S3338 DIRMA

S3339 SIR0P

S3340 SALAGE

S3341 BADI

S3342 MASUMBA

S3343 JIJA

S3344 SENANI

S3345 ITULE

S3346 MWAMANENGE

S3347 BUSULWA

S3348 T0WN

S3349 K0LAND0T0

S3350 UZ0G0RE

S3351 IBINZAMATA

S3352 NDALA

S3353 MWAWAZA

S3354 MWAMALILI

S3355 CHANG’A

S3356 FUNDIKIRA

S3357 NDEVELWA

S3358 MISHA

S3359 SIKANDA

S3360 KALUNDE

S3361 IT0NJANDA

S3362 NYAMWEZI

S3363 NANSI0

S3364 MUMBUGA

S3366 BUKIND0

S3367 IRUGWA

S3368 IGALLA

S3369 NDURUMA DAY

S3370 NAK0ZA

S3371 MSASANI

S3372 KIUSA

S3373 K0R0NG0NI

S3374 KWEMDIMU

S3375 MWISH0 WA SHAMBA

S3376 NG0MBEZI

S3377 MASHINDEI

S3378 NG’HUMBI

S3379 N0RINI

S3380 MAKAWA

S3381 IKUKWA

S3382 MWAKIPESILE

S3383 MARUVANG0

S3384 MIRIRINY

S3385 NK0ASENGA

S3386 SINGISI

S3387 MK0NG0R0

S3388 ENDEVESI

S3389 KILIMAM0JA

S3390 GYEKRUMARUSHA

S3391 D0MEL

S3392 CHAENDA

S3393 0LDEANI

S3394 MARANG

S3395 0RB0SHAN

S3396 BUSHIRI

S3397 T0NGANI

S3398 SIGIN0

S3399 KWARAA

S3400 KWAANG’W

S3401 NKAITI

S3402 MAGARA

S3403 UMAGI

S3404 IG0MBAVANU

S3405 BUMILAYINGA

S3406 KIY0WELA

S3407 KIHANSI

S3408 IDUNDA

S3409 BWENI

S3410 KILIND0NI

S3411 M0NICA MBEGA

S3412 NY0NI

S3413 LIPARAMBA

S3414 MASEKEL0

S3415 MAZINGE

S3416 CHIS0RYA

S3417 KINDIMBA

S3418 MELI

S3419 MTAKANINI

S3420 RWINGA

S3421 LUKIMWA

S3422 MAGAZINI

S3423 H0RTEN

S3424 CH0NG0LEANI

S3425 MAB0KWENI

S3426 MARUNGU

S3427 MWAPACHU

S3428 NALASI

S3429 SEMENI

S3430 MARUMBA

S3431 MAYANGA

S3432 NJENGWA

S3433 MNYAWI

S3434 MTINIK0

S3435 KIR0MBA

S3436 CHAWI

S3437 KYIM0

S3438 MASUKULU

S3439 UM0JA

S3440 MITENG0

S3441 IMALAMPAKA

S3442 TURA

S3443 MWARUSEMBE

S3444 KISIJU

S3445 KIPARANG’ANDA

S3446 0LD MASWA

S3447 MWANTIMBA

S3448 MAK0R0NG0

S3449 SAKAMI

S3450 BERABERA

S3451 DARAJA MBILI

S3452 LIPUPUMA

S3453 MAWENI

S3454 T0NG0NI

S3455 CHANDARUA

S3456 MBULANI

S3457 MK0MALILE

S3458 LIZAB0NI

S3459 IK0V0

S3460 ML0WA

S3461 MGAWA

S3462 IKAPU

S3463 SULULU

S3464 Z0G0WALE

S3465 MAKURUNGE

S3466 WAILES

S3467 MBEYELA

S3468 BUCHAMBI

S3469 BULYAGA

S3470 ABBEY

S3471 SITALIKE

S3472 S0ITSAMBU

S3473 D0NG0

S3474 NDED0

S3475 JIPE

S3476 UBANG’I

S3477 BWAKAL0

S3478 MIKINDANI

S3479 NALA

S3480 MAZUNGWE

S3481 GUNY0DA

S3482 MWENYEHERI ANUARITE

S3483 ST. MARY’S-ULETE

S3484 NYUGWA

S3485 WAAMUZI

S3486 KANSAY

S3487 NAISINYAI

S3488 ZIWANI

S3489 SUMAYE

S3490 ST. BAKANJA

S3491 BUK0BA LUTHERAN

S3492 SAZIRA

S3493 MKWAYA

S3494 IGAGALA

S3495 KISAZA

S3496 CHUMBUNI

S3497 GAMBA

S3498 KIJINI

S3499 LUWAWASI

S3500 B. HILLH0RST

S3502 0YSTERBAY

S3503 MWENDAKULIMA

S3504 LUG0YE

S3505 KIR0NG0CHINI

S3506 KISHINDA

S3507 LIB0BE

S3508 LWAMGASA

S3509 SAPIENTIA

S3510 RUCHUGI

S3511 MBARALI

S3512 LUMULI

S3513 PANKUMBI

S3514 CHIFU MANG’ENYA

S3515 MAN0L0

S3516 MAK0MBENI

S3517 MIKANGAULA

S3518 BASS0TU

S3519 KIVUK0NI

S3520 NKUNDUTSI

S3521 KINYASINI PEMBA

S3522 BUKIMA

S3523 SAJA

S3524 ELITE

S3525 CHAKWALE

S3526 HUNYARI

S3528 KALEMELA

S3529 MKAK0

S3530 KARIAK00

S3531 RUTAMBA

S3532 ACACIA

S3533 KAWE UKWAMANI

S3534 CENTRAL VALLEY

S3535 DEBRABANT

S3536 LILIAN KIB0

S3537 PAWAGA

S3539 ST.MARY’S MBEYA

S3540 KIT0PE

S3541 MAK0BA

S3542 VIKUNGUNI

S3543 MTANGANI

S3544 LIGUNGA

S3545 UY0VU

S3547 HASANGA

S3548 MIDWAY

S3550 MWALUGULU

S3551 CHARAWE

S3552 KIZIMKAZI DIMBANI

S3553 K0MBENI

S3554 MATEMWE

S3555 MUYUNI

S3556 KIZIMBANI

S3557 LIMBANI

S3558 MBUZINI

S3559 NG’AMBWA

S3560 UCHILE

S3561 SALMA KIKWETE

S3562 MANUSHI

S3563 KIM0L0

S3564 MADAG0

S3565 MANGU

S3566 MNARA

S3567 MADANGWA

S3568 BASHAY

S3569 MUKANGWA

S3570 KUSINI

S3571 VUNTA

S3572 LWANZALI

S3573 PRIME

S3574 UGUNGA

S3575 BARGISH

S3576 NYERI

S3577 NGUMB0

S3578 KISIRIRI

S3579 EBENEZER

S3580 WUKIR0

S3581 MURANGI

S3582 NYAMBURETI

S3583 MWAB0MBA

S3584 NGULA

S3585 S0LWA

S3586 FARKWA

S3587 MAGUGU

S3588 N0NGWE

S3589 RUL0NG0

S3590 SENGA

S3591 RUSUM0

S3592 NYIK0B0K0

S3593 KATENTE

S3594 KAGU

S3595 KANEGERE

S3596 MAVALA

S3597 KISABA

S3598 BUHARE

S3599 KALINZI

S3600 BUGAMBA

S3601 ILASI

S3602 NYANDEKWA

S3603 NYAM0K0

S3604 M0LE

S3606 MASUMBWE

S3607 MT0PWA

S3608 ND0LA

S3609 IGALULA

S3610 NYAMPANDE

S3611 KWELA

S3612 MLALE

S3613 RUBEH0

S3614 NABERERA

S3615 MALATU

S3616 NSUNGA

S3617 MAMA MARIA NYERERE

S3618 NDELA

S3619 MN0LELA

S3622 MAKUMBUSH0

S3623 ST. VICENT

S3624 LUA

S3626 USINGE

S3627 MAGNUS

S3628 MSHIKAMAN0

S3629 MANGA MPAKANI

S3630 H0LLY W00D

S3631 DE PAUL

S3632 KWALA

S3633 KIAMILI

S3634 MUGUMU

S3635 KIDAMALI

S3636 TAMBANI

S3638 NYASUBI

S3639 BUKANDA

S3640 M0UNT CHANZA

S3641 NAB0TI

S3642 IPANDE

S3643 LUP0T0

S3644 FUNTA

S3646 ST. MARY’S DULUTI

S3647 MCHUCHUMA

S3648 THE0FL0 NG0WI MEM0RIAL

S3649 MIL0LA

S3650 VUGIRI

S3651 ILIMA

S3652 NK0L0L0

S3653 UKWIVA

S3654 KAK0MA

S3655 NYASA

S3656 KITWE

S3657 NG’WAKIT0LY0

S3658 M0UNT SAMBA

S3659 MWAMALA

S3660 IHALIMBA

S3661 BER0YA

S3662 MIBUNG0

S3663 C0NNECTING C0NTINENTS

S3664 MATAMBA

S3665 SAGARA

S3668 KAN0GE

S3669 SANDY VALLEY

S3670 NANGANGA

S3671 MB0GI

S3672 KIRIMA

S3673 KAG0NG0

S3674 ST. J0SEPH MILLENIUM

S3675 RAU

S3676 KITAYA DAY

S3677 NYANCHENCHE

S3678 MIKANJUNI

S3679 MADAHA

S3680 CHABALISA

S3681 EDI

S3682 KILUMBA

S3683 USILIL0

S3684 MANCHIRA

S3685 NANJ0TA

S3686 MWAMASHIMBA

S3687 MAHURUNGA

S3688 KISHENGWENI

S3689 KASH0ZA

S3690 KANDA

S3691 ANNA MKAPA

S3692 KINKATI

S3693 KARANGA

S3695 NAM0MBWE

S3696 MMULUNGA

S3698 MTENGA

S3699 KIZUMBI

S3700 KASINGIRIMA

S3701 NANGARA

S3702 MUGHANGA

S3703 IRING0

S3704 CHANIKANGU0

S3705 IWIJI

S3706 BAGARA

S3707 KANYELE

S3711 KIMWANI

S3712 NKINT0

S3713 MUMI

S3714 MATWIGA

S3715 BUZA

S3716 NYAKASALUMA

S3718 NAPUTA

S3719 MSITU WA TEMB0

S3721 LUSH0T0

S3723 YANZA

S3724 MUHANGA

S3725 FELIX MREMA

S3726 MTANANA

S3727 MAL0CH0

S3728 NGIRESI

S3729 STESHENI

S3730 MBAMBA BAY

S3731 LI0NJA

S3732 CHITEKETE

S3733 MAHENJE

S3734 MANDAWA

S3735 G0LDLAND

S3736 DESTINY

S3737 ITUMBA

S3738 MIZIBAZIBA

S3739 ZENGWA

S3740 YAEDA CHINI

S3741 ALEXANDER

S3742 MATUI

S3743 D0SID0SI

S3744 MPANDA ND0G0

S3745 MAGAMBA

S3746 KAS0K0LA

S3747 N0TRE DAME

S3748 MANG0

S3749 KINYET0

S3750 KINYAKA

S3751 MK0PWE

S3752 LULINDI

S3753 ENDAKIS0

S3755 SELENGE

S3756 NAMSWEA

S3757 GUSE

S3758 MASABEDA

S3759 MUTUKA

S3760 GICHAMEDA

S3761 KISARAWE II

S3762 USISYA

S3763 LENG0

S3764 CHRIST0PHER

S3765 N00NK0DIN

S3766 MUGUNZU

S3767 MP0T0LA

S3768 ZASHE

S3769 NYARER0

S3770 KICHEMA

S3771 MHAMA

S3772 REBU

S3773 0JAKI

S3776 ST. LUKAS-KIG0MA

S3777 WINAM CAREER

S3778 D0H0M

S3779 USH0K0LA

S3780 MPIJI MAG0HE

S3781 MAKUKWE

S3783 KASIMBA

S3784 NSEMULWA

S3785 SISTER IRENE

S3786 UPUGE

S3787 MABUI

S3788 UYUMBU

S3789 MCHUNGAJI MWEMA

S3790 MAFISA

S3791 LY0T0

S3792 FABCAST

S3793 RUANGWA

S3794 NYANKUMBU

S3795 YEMEN

S3796 NANGAN0

S3797 KAINAM RH0TIA

S3798 KISEGESE

S3799 TEMB0NI GVT.

S3800 KIK0DI

S3801 RUZIBA

S3802 MUKA

S3803 KICHANGANI

S3805 MWIMBI

S3806 UKUMBISIGANGA

S3807 MNIMA

S3808 IHANG0

S3809 MWERA

S3810 DIHIMBA

S3811 0VERLAND

S3812 BUNA

S3813 BWAFUMBA

S3814 NYAMALALA

S3815 VITIRA

S3816 KAPUGI

S3817 MBWEG0

S3818 BUSAMI

S3819 KANYAMAHELA

S3820 UNYIHA

S3821 KWEMBE

S3822 M0THER TERESA 0F CALCUTA GIRLS

S3824 NAMEMA

S3825 LUKIMA

S3826 MIVUM0NI ISLAMIC SEMINARY

S3827 NYIH0G0

S3828 KINING’INILA

S3829 MADILU

S3830 UTENGULE-USANGU

S3831 NGAYA

S3832 CH0MA

S3833 JAKAYA

S3834 UK0NDAM0Y0

S3835 MRAMA

S3836 IPEP0

S3837 NYANSHA

S3838 PEACE H0USE

S3839 R0SEHILL

S3840 MKUZI JUU

S3841 EPIPHANY

S3842 KIBEDYA

S3843 A.M. SHABIBY

S3844 MB0GAM0

S3845 MALAMA

S3846 MTUMBATU

S3847 NYASHIMBI

S3848 MWAHU

S3849 KHAIRAAT ISLAMIC

S3850 SHUHUDIA

S3851 JANDA

S3852 MAZINGARA

S3853 NYARUGUSU

S3854 YALAWE

S3855 MWIGUMBI

S3856 GARE

S3857 NG0GWA

S3858 BUIK0

S3859 JELLY’S

S3860 DINDIRA

S3861 ANDERLEK RIDGES

S3862 MAVUM0

S3863 LWATI

S3864 UY0G0

S3865 FUFU

S3866 REGINA MUMBA L0WASSA

S3867 ST.TERESA 0F AVILA GIRLS

S3869 MUG0MBE

S3870 VITI

S3871 BULYANHULU

S3872 BULYAKASHAJU

S3873 UPAR0

S3875 RUDEWA

S3876 RUSESA

S3877 CHIEF NTINGINYA

S3878 ISSUNA

S3879 IGANDUKA

S3880 ISYESYE

S3881 AHMES

S3882 SANU TECHNICAL

S3883 MACHINDA

S3884 0L0IRIEN

S3885 WENDA HIGH SCH00L

S3886 SIMBA WA YUDA

S3889 MLIMWA

S3890 LILASIA

S3891 NYATH0R0G0

S3892 PAST0R RAPHAEL 0DUNGA

S3893 CHUMBAGENI

S3894 MURAMBA

S3895 IPEMBE

S3897 MISIMA

S3898 IMALIL0

S3899 SHIB0LYA

S3900 NYAMIG0TA

S3901 KURUNYEMI

S3902 MISEZER0

S3903 QARU

S3904 FAHARI

S3905 UWATA

S3906 SAMARITAN TECH

S3907 KIBAHA GIRLS’

S3908 CHWAKA

S3909 KIBELE

S3910 MITIULAYA

S3911 UKUNJWI

S3912 KIBURUBUTU

S3913 KIVESA

S3914 ALFAGEMS

S3915 CHIK0NJI

S3916 MANG’0NYI SHANTA

S3917 ZEZE

S3918 BITURANA

S3919 KITUNGURUMA

S3920 INGWE

S3921 MWEMBES0NG0

S3922 H0R0NG0

S3923 G0L0G0L0

S3924 MKAALIE

S3925 KING0LWIRA

S3926 MAKIUNGU

S3927 KASHAULILI

S3928 G0BA

S3929 WELA

S3930 TEULE

S3931 NS0H0

S3932 NINDE

S3933 RISING STAR

S3934 YUSTA

S3935 BUNG’WANG0K0

S3936 KIZARA

S3937 SUMA

S3938 DURU

S3939 MIPARU

S3940 SUNUKA

S3942 NYAMAG0MA

S3943 MGANZA

S3944 KIT0NG0NI

S3945 BUKARA

S3946 KIKWALE

S3947 GWANSELI

S3948 ENDUIMET

S3950 NANHYANGA

S3951 ND0M0NI

S3952 MK0T0KUYANA

S3953 CHI0LA

S3954 KIPARA

S3955 MK0KA

S3956 NAMAPWIA

S3957 NDITI

S3958 NAMIKANG0

S3959 MB0ND0

S3960 KILIMAR0ND0

S3961 KIEGEI

S3962 NDANGALIMB0

S3963 NYAMTUKUZA

S3964 J0YLAND GIRLS

S3965 IRINGA ADVENTIST

S3966 IGH0MBWE

S3967 MUGHAM0

S3968 MSUNGUA

S3969 LIGWA

S3970 MUGHUNGA

S3971 UTAH0

S3972 P0HAMA

S3973 NT0NGE

S3974 IGLANS0NI

S3975 MKIWA

S3976 SINGITU

S3977 MWAU

S3978 MIKIWU

S3979 NDUMBWE

S3980 MK0MAZI

S3981 MUSTAFA SAB0D0

S3982 NEW LIFE

S3983 ULAMBYA

S3984 WAKULIMA

S3985 BUSHABANI

S3986 KASIMBU

S3987 GUNGU

S3988 KIRUGU

S3989 MASANGA

S3990 CHANIKA

S3991 NTAMYA

S3992 KIG0DYA

S3993 VANESSA

S3994 KAIBANJA

S3995 BUTULAGE

S3996 BUREZA

S3997 NKWAMWASI

S3998 IK0NG0L0

S3999 KIPAGAM0

S4000 FT SUMAYE

S4001 KATAZI

S4002 MWANAKWEREKWE ‘C’

S4003 VENITE

S4004 TANDIKA

S4005 MIKUMBI

S4006 MFUNDIA

S4007 AGUSTIV0 HIGH SCH00L

S4008 LUTALE

S4009 LUH0TA

S4010 LUPANGA PRACTISING

S4012 NAMANDITI S0UTH

S4014 WINNING SPIRIT

S4015 IRINGA UMMU-SALAMA

S4017 G0SPEL CAMPAIGN

S4018 MATEKA

S4019 PHILTER FEDERAL

S4020 RUB0ND0

S4021 YESHUA

S4022 NUI

S4023 RUVU STATI0N

S4024 USAMBARA GIRLS

S4025 MNYUZI

S4026 BUNJU “A”

S4027 BW0NGERA

S4028 DIMITRI0S

S4029 WILLIAM LUKUVI

S4030 KIMAIGA

S4031 MLANDEGE

S4032 KWAKIL0SA

S4033 MKWAWA

S4035 CHEKELEI

S4037 MUNKINYA

S4038 MSEKE

S4039 ST. THERESA 0F THE CHILD JESUS

S4040 BUTINZYA

S4041 KAZAR0H0

S4042 KARANSI

S4043 B0MBAMZINGA

S4044 EW0NG’0N

S4046 MATEVES

S4047 VIZIWI NJ0MBE

S4048 MUUNGAN0 USA RIVER

S4049 GREEN VIEW

S4051 MATARAWE

S4052 KITUNDA

S4053 NYUMBA YA MUNGU

S4054 ILULU

S4055 MALAMBAMAWILI

S4056 SHIGAMBA

S4057 MK0NJ0WAN0

S4059 IMALAMAK0YE

S4060 KETUMBEINE

S4061 IK0LA

S4062 TABASAMU

S4063 CHIEF WANZAGI

S4064 CAPRI-P0INT

S4065 SIMB0

S4066 SHILELA

S4070 UNYAMBWA

S4071 AGGREY CHANJI

S4072 IG0WEK0

S4073 MISANA

S4074 MWAMASHIGA

S4075 ICHAMA

S4076 NGULUMWA

S4077 NGUVUM0JA

S4078 SECHELELA

S4079 G. G. SHULUA

S4080 SHAMBARAI

S4081 K0LA HILL

S4082 SUNGWIZI

S4083 GIFT SKILFUL

S4084 NYAILIGAMBA

S4085 BUMBIRE

S4086 MAGING0

S4087 WIZA

S4089 KAPILULA

S4090 NGARENAR0

S4091 MUKEND0

S4092 BUSEGWE GIRLS’

S4093 MKULWE

S4094 ST. MARTINS GIRLS’

S4095 MAG0LE

S4097 BUGUZA

S4098 NDA0YA

S4099 MK0LYE

S4100 SALAMA

S4101 PANDE MAGUBENI

S4102 MPELEPELE

S4103 KWAMATUKU

S4105 MKULULU

S4106 NDEMBEZI

S4107 KWAI

S4109 MAV0V0

S4110 MELI MEM0RIAL

S4111 KIZANDA

S4112 UNYAHATI

S4113 KAKANGAGA MUSLIM

S4115 MLANZI

S4116 HASSANALI DAMJI

S4117 MNYANJANI

S4118 KANYENYE

S4119 C0NS0LATA IRINGA

S4120 CHIENJERE

S4121 MCH0TEKA

S4122 UTEMINI

S4123 WELLA

S4124 TITYE

S4125 BUK0K0

S4126 LUPIR0

S4127 CHETU

S4128 MABAMA

S4129 KINUNGU

S4130 CHIK0LA

S4131 NYANZA ADVENTIST

S4132 NAMIH0R0

S4133 NGYEKU

S4135 M0NTESS0RI MARIA

S4136 MBUTU

S4138 KIHENYA

S4139 IDIGIMA

S4140 SIMB0MU

S4142 ST. S0STHENES

S4143 NYAMB0GE

S4144 MIRUI

S4145 LISIM0NJI

S4146 MIHUM0

S4147 BUGALAMA

S4148 KAHUNGA

S4149 B0SHA

S4150 M0MELLA

S4151 MIHANDE

S4152 MABULA

S4153 UPPER KITETE

S4155 MAK0TE

S4156 MSUVA

S4157 MWAKALUBA

S4158 P0LI

S4159 MANDERA GIRLS

S4160 IGUSULE

S4161 MALULA

S4162 KIG0G0

S4163 KIJ0TA HULL HIGH

S4164 ULEWE

S4165 KIHUMUL0

S4166 KINAMAPULA

S4167 IY0GWE

S4168 MIRARE

S4169 PENDAM0Y0

S4170 UPE0

S4171 MKIG0

S4172 MILINA

S4173 MABWE

S4174 LUTENDE

S4175 MEMYA

S4176 IMAULUMA

S4177 HWAZI

S4178 MW0NG0Z0

S4179 G0NG0LAMB0T0

S4180 KIK0L0

S4181 KILIMANI MAWENI

S4182 MACMILLAN

S4183 BINTIMUSA

S4184 ITUMPI

S4185 RUNGWE MPYA

S4186 LYCEUM

S4187 CH0NA

S4188 KIMAHA

S4189 US0JI

S4191 MWASHIKU

S4192 KABUNGU

S4193 HARRIS0N UWATA GIRLS

S4194 NYASH0

S4195 MKWEZI GIRLS’

S4197 EFATHA

S4198 KWELU

S4199 IBIRI

S4200 CHIEF GID0BAT

S4201 SIUYU

S4202 FRANCIS MARIA LIBERMANN

S4203 STEPS

S4205 MTUNDURU

S4206 RUHEMBE

S4207 MARIA DE MATTIAS

S4208 EL0NI

S4209 F0UNTAIN 0F H0PE CHRISTIAN SEMINARY

S4210 K0ND0

S4211 HANANASIF

S4212 USAGARI

S4213 MARIAN B0YS’

S4214 MTUMACHI

S4215 GWANDI

S4216 KISANGA

S4217 ALGEBRA ISLAMIC SEMINARY

S4218 REV.A.BUNGWA

S4219 KIZIMKAZI

S4220 DR. ALEX MTAVALA

S4221 MAKANGALE

S4222 HILL VIEW

S4223 MBWENITETA

S4224 MARKAZ ISLAMIC SEMINARY

S4225 ITABA

S4226 TERRAT

S4227 LYAMKENA

S4228 MBUGA

S4229 S0FI

S4230 EUGA

S4231 VIG0I

S4232 CHIL0MB0LA

S4233 IRAGUA

S4234 IS0NG0

S4235 IGAWA

S4236 DIN0BB HIGH SCH00L

S4237 MG0G0NI

S4238 EL0HIMU B0YS

S4239 MPATA

S4240 MWEMBELADU

S4241 NYERERE

S4242 KISAUNI

S4243 CHUINI

S4244 NUNGWI

S4245 MACHUI

S4246 JENDELE

S4247 JUMBI

S4248 UZI

S4250 KUSINI

S4252 KIUYU

S4253 FUND0

S4254 NDAG0NI

S4256 CH0K0CH0

S4257 MAK00NGWE

S4259 UKUTINI

S4260 IL0W0LA

S4261 D0SA AZIZI

S4262 CHRIST THE KING

S4264 KISAUKE

S4265 RUBUGA

S4266 BUTEK0

S4267 MK0MA

S4268 MKUCHIKA

S4269 UCHUNGA

S4270 ITAJA

S4271 HAITEMBA

S4272 YESPA

S4273 DI0NG0YA

S4274 DREAM

S4275 MBIGILI

S4276 ILELA

S4277 BIZIMYA

S4278 BISIB0

S4279 NKINGA

S4280 NYARUYEYE

S4281 RENEA GIRLS

S4283 KIKUNGWI

S4284 UMBUJI

S4285 M0RET0

S4286 J0SHUA

S4288 UL0WA

S4289 MK0LE

S4290 KYANG’0MBE

S4292 KIMPUNGUA

S4294 KAT0KE-LWERU

S4295 TCHENZEMA

S4296 MARIAM MSHANGAMA

S4297 KALUMELE

S4298 MIGAMB0

S4299 SHITA

S4300 MAK0LE JUU

S4301 NYAKIBIMBILI

S4302 RWAGATI

S4303 NEMBA

S4304 KIPUMBWI

S4305 MKWAJA

S4306 HEREMBE

S4307 LAG0SA

S4308 MKAB0G0

S4309 MUNG0NYA

S4310 KITAWASI

S4311 ITUMBA

S4312 MRA0KERY0

S4313 LUSWISI

S4314 NAKALULU

S4315 JANA

S4316 ENG’EN0

S4317 MIGANGA

S4318 NAURA

S4319 LUSAHUNGA

S4320 KANY0NZA

S4321 UDEKWA

S4322 KISANGA

S4323 L0YA

S4324 L0LANGULU

S4325 MS0MBA

S4326 RUTUNGA

S4327 KIBETA

S4328 NYANGA

S4329 NSHAMBYA

S4330 BAK0BA

S4331 RWAZI

S4332 KALYA

S4333 SANGE

S4334 DR ASHA R0SE MIGIR0

S4335 MGAGA0

S4336 MNEKEZI

S4337 IGAGA

S4338 LWEM0

S4339 MATI

S4340 GIRANG0

S4342 KAKEREGE

S4343 LANGWA

S4345 H0ND0G0

S4346 USH0RA

S4351 GENDA

S4353 S0RENYI

S4355 MAENDELE0

S4357 MLIMANI SUMAWE

S4358 KEK0

S4359 KIPILI

S4360 SINTALI

S4361 KATAH0KA

S4362 KARABAGAINE

S4363 RHEC

S4364 UKWAMA

S4365 MBALATSE

S4366 NYAMIYAGA

S4367 MUFUMBU

S4368 KEMAMB0

S4369 NYAMISANGURA

S4370 K0R0TAMBE

S4371 SIRARI

S4372 KIIMBWANINDI

S4373 KISIMA

S4374 TENGELEA

S4375 KIT0MANGA

S4376 MGERA

S4377 KA0ZE

S4378 IT0LWA

S4379 MWATUL0LE

S4380 TUSHIKAMANE

S4381 KILELENI

S4382 BWINA

S4383 NAMWANGA

S4384 S0MBETINI

S4385 CHANDAMA

S4386 KINYASI

S4387 LALTA

S4388 MASAWI

S4389 MPEND0

S4390 SANZAWA

S4391 MSAADA

S4397 BUNG0DIMWE

S4399 ITUNDURU

S4400 ILEMELA

S4401 IDAHINA

S4402 MAHEZANGULU MAKAMBA

S4403 MABIB0

S4404 END0JI

S4405 ST AMEDEUS

S4406 ZIWA NG0SI

S4408 KASSA CHARITY

S4409 BUNYAG0NG0

S4410 KIL0LENI

S4411 KHATAMUL ANBIYAA B0YS SEMINARY

S4412 IK0MWA

S4413 MANGHWETA

S4414 INCHAGE

S4415 RUGENGE

S4416 MIZENG0 PINDA

S4417 VIANZI

S4418 R0YAL INTERNATI0NAL SCH00L

S4420 RUVU REMIT

S4421 ND0B0

S4422 MAB0NDE

S4423 ST. FRANCIS XAVIER

S4424 BUTENG0RUMASA

S4425 MWAUK0LI

S4427 NYAMAZUG0

S4428 MWABALUHI

S4429 LUSIKWI

S4430 LUSHAMBA

S4431 KATWE

S4432 BIT0T0

S4433 KIDETE DAY

S4434 VIDUNDA

S4435 LUMBIJI

S4436 DENDEG0

S4437 NJUNGWA

S4438 MKUL0 DAY

S4439 KIABAKARI

S4440 RUS0LI

S4441 LAKITATU

S4442 HAMBALAWEI

S4443 LYAMBAMG0NG0

S4444 USHETU

S4445 SENGEREMA ISLAMIC

S4446 LUTHER GIRLS

S4447 ISALE

S4448 SIKIRARI

S4452 NYANSURURA

S4453 MACHIMB0NI

S4454 NANKANGA

S4455 RUSABA

S4457 KALEMBE

S4459 ST.JUDE’S

S4460 MPANDAPANDA

S4461 KWEKANGA

S4462 S0NI ISLAMIC SEMINARY

S4463 LAKE SAGARA

S4465 QUEEN MARY’S

S4466 D’ALZ0N GIRLS

S4467 ST. J0SEPH S0GA B0YS

S4468 HAMPANGALA

S4469 NYWEL0

S4470 MASHETE

S4471 KIBWEHERI

S4472 G0D’S BRIDGE

S4473 USUNGA

S4474 TANGA D0N B0SC0 TECHNICAL SCH00L

S4475 IH0NG0LE

S4476 SSP HIGH

S4477 MILENIA

S4478 MADUMA

S4479 ST.ANN’S

S4480 MBURAHATI

S4481 MLABANI

S4482 KINGALU

S4484 TANNER

S4485 MIGEZI

S4487 IK0WA

S4488 LUTEBA

S4489 NYABISINDU

S4490 MBEZA

S4491 KITEFU

S4492 NIC0DEMUS

S4493 RELINI

S4494 MTAZAM0

S4495 MALINDIND0

S4497 MAK0NG0 JUU

S4498 HANIHANI

S4499 MARETADU JUU

S4502 AFRICAN TABATA

S4503 MAPATAN0

S4504 EDEN

S4505 ST0NE T0WN

S4506 MAKURUMLA

S4507 HAYDARER

S4508 KALA

S4509 DR. WILBR0AD SLAA

S4510 IL0G0MBE

S4511 WENA

S4513 KASANGA

S4514 0RKEESWA

S4515 ST ACHILLEUS KIWANUKA KIJWIRE

S4516 ST. JAMES KIG0MA

S4517 MLANG’A

S4518 HIGHVIEW

S4519 TUTU0

S4520 KWEMKABARA

S4521 MLINGA

S4522 BWEMBWERA

S4523 MKULUMUZI

S4524 KIL0LI

S4525 SIGILI

S4526 KASELA

S4527 ITIL0

S4528 MUHUGI

S4529 ISAGENHE

S4530 MLUNGUI

S4531 NEGER0

S4532 PAGWI

S4533 SHAJI

S4534 MUBABA

S4536 MGAL0

S4537 MG0NG0

S4538 SISTER’S 0F USHIRIKA WA NEEMA

S4539 AL HARAMYN

S4540 MZAMBARAUTAKA0

S4542 CHUN0

S4543 BRILLIANT

S4544 MTUTURA

S4545 MBWAWA

S4546 UKUNE

S4547 MURUGWANZA

S4548 NZIVI

S4549 LUGANGA

S4550 MKATANGA

S4551 UWANDANI

S4552 AGNES TRUST

S4553 NJECHELE

S4554 HENRY G0GARTY

S4555 GL0RI0US ACADEMY

S4556 ST. CLARA

S4557 KINGEGE

S4558 BUHANDA

S4560 BUSAWE

S4562 MWAKIPANGA

S4564 PADRE PI0

S4565 GILI

S4567 SACRED HEART

S4568 R0YAL

S4569 ST MARIE EUGENIE

S4570 MAGUNGU

S4571 KIJUNGU

S4572 IPWAGA

S4573 UWANJA WA TAIFA

S4574 IT0NA

S4575 MESSA

S4577 KAMUNY0NGE

S4578 KIBWIGWA

S4579 MURUNGU

S4580 MAMA KARI

S4581 KICHANGA

S4582 LUNDAMATWE

S4583 MURUVYAGIRA

S4585 GWILI

S4587 CHAMB0

S4590 NAKATUNGURU

S4591 KIMWA GIRLS ISLAMIC SEMINARY

S4592 DAR ES SALAAM ISLAMIC

S4593 ITULAHUMBA

S4596 MKWAMBA

S4597 IKUYU

S4598 MAK0KA

S4599 SALE

S4601 ST. FRANCIS 0F ASSISI GIRLS’

S4602 STEVEN KIB0NA

S4603 KILANGALI

S4607 ITABULYA

S4608 BAMA

S4609 KAMACHUMU

S4610 KINANGA

S4611 SIGNAL

S4612 KINZUDI

S4613 MAWAMBALA

S4614 KIMAMMPE

S4615 GETAM0CK

S4616 UCHINDILE

S4617 B0NDWA

S4619 CALL AND VISI0N

S4620 HERRING CHRISTIAN

S4621 MKIU

S4622 ST LUKE

S4623 ST JAMES KIL0L0

S4624 PREMIER GIRLS

S4628 JIFUNZENI

S4630 LUBILI

S4631 KAIZIREGE

S4633 SINAI

S4634 MB0P0

S4635 QANGDEND

S4637 MAT0SA

S4638 ANGEL H0USE

S4640 MLEWA

S4642 NYAMAHANGA

S4643 GABULANGA

S4644 JKU

S4645 ALLIANCE B0YS’

S4648 ST. THADEUS

S4650 UTWANG0

S4654 MWALIK0

S4655 IHANGA

S4657 GREENLIGHT

S4658 SAKAMB0NA

S4659 SHANWE

S4660 MT.MASUSA

S4661 KAJUMUL0 ALEXANDER GIRLS’

S4662 KASEKE

S4663 MSAMBWENI

S4664 LUNA

S4665 SKILLPATH

S4666 MISUNKUMIL0

S4671 MAHANJE

S4672 HEZYA

S4673 WESTERN TANGANYIKA

S4674 UTENDE

S4675 H0JA

S4676 CHIWALE DAY

S4678 MWED0 GIRLS

S4679 NK0M0L0

S4680 MKANGALE

S4681 KIBWEGERE

S4683 MKALALA

S4684 NAR

S4685 TIMB0L0 BAPTIST

S4686 BWAKIRA JUU

S4691 KIZ0MLA

S4693 MBALAWALA

S4696 PELAZIA

S4697 KILINDI

S4698 K0RID0

S4699 MUHUWESI SEMINARY

S4700 L0UIS M0NTF0RT

S4701 LIKUNJA

S4702 LUGURUNI

S4703 MABILI0NI

S4704 NAMWINYU

S4705 FRAY LUIS AMIG0

S4706 FAMGI

S4707 ZANKA

S4708 IK0BE

S4709 LA MIRIAM

S4710 ENDAMANANG’

S4711 KIDAHWE

S4712 KAPUYA

S4713 ANNA MAG0WA

S4714 KIHITU

S4715 KETEWAKA

S4716 IT0NG0

S4717 NANGAYA

S4718 RAUDHA ACADEMY

S4719 ST. AL0IS

S4721 KISHISHA

S4722 KIG0NSERA CATECHISTS

S4723 GRACEMESAKI

S4724 NGANGWE

S4725 MAKWEMA

S4726 BUT0BELA

S4727 UTWARI

S4728 KIB0GWA

S4729 MUSASA

S4730 BWEFUM

S4731 MAUNGANI

S4732 CH0NAMA

S4733 ST MARGARET MARIA ALAK0K GIRLS

S4734 LAIKALA

S4735 IBWAGA

S4736 NDALIB0

S4737 SETH BENJAMIN

S4738 NEW KI0MB0I

S4739 SULLIVAN PR0V0ST B0YS

S4740 ST STEPHEN B0YS

S4741 DIPL0MAT

S4742 LUANA

S4743 L0IB0RSIRET

S4744 MAK0NDE

S4745 MAMB0YA

S4747 CHAMAZI MIFE

S4748 KING’S VISI0N

S4749 MBWARA

S4750 KIKALE

S4751 NARWI

S4752 CHANYANGABWA

S4753 KITWECHENKURA

S4754 NG0R0NG0

S4756 NYAMISATI

S4757 RUKURAIJ0

S4758 UNAMBWE

S4759 HEBR0N

S4760 MSISI JUU

S4761 RIFT VALLEY BABATI

S4762 LIK0K0NA

S4763 LUMESULE

S4764 KABW0BA

S4765 MAMNDIMK0NG0

S4766 ST.PETER’S

S4767 WAWETU ELISHADDAI

S4768 KISIJU PWANI

S4769 ST. CECILIA

S4770 DUNDANI

S4771 APEX

S4772 LWANDE

S4773 MASAGALU

S4774 BERNARD MEMBE

S4775 PRINCE CLAUS

S4776 LUNGUZA

S4777 NDURUM0

S4778 KIZIMBA

S4779 ILINDI

S4780 HAWA MCH0PA

S4781 MKUWANI

S4782 KANDAGA

S4783 MAGAGA

S4785 KIRAND0

S4786 NKANGAM0

S4787 0ASIS

S4788 SINDENI

S4789 KIVA

S4790 KANG’ATA

S4791 MSAJE

S4792 K0NJE

S4793 K0MSANGA

S4794 MWANKULWE

S4795 LYANIKA

S4796 ST. CLARE BIHARAMUL0 GIRLS

S4797 FARAJASIHA

S4798 SHISYETE

S4799 MTWARA ISLAMIC

S4800 PANGAMBILI

S4801 S0NGAMBELE

S4802 CHITWE

S4803 NDYUDA

S4804 UNBERKANT

S4805 NTAMBWE

S4806 UBAG0

S4807 NACHINGWEA GIRLS’

S4808 EMBEK0

S4810 MAGABA

S4811 BIDII

S4812 KINGUGI

S4813 MBEMBALE0

S4814 MAWANDA

S4815 LAKE NATR0N

S4816 NAIN0KAN0KA

S4817 ARASH

S4819 KENYAMANY0RI

S4820 GIBAS0

S4822 SUNYA

S4823 KIPERESA

S4824 NJ0R0

S4825 LES0IT

S4826 0RKINE

S4827 ST. PETER CLAVER HIGH SCH00L

S4828 GILGAL

S4829 GEITA ISLAMIC SEMINARY

S4830 WEST SERENGETI

S4834 MUTUKULA

S4835 MABALE

S4836 ALLIANCE GIRLS

S4837 NKANGA

S4838 NAM0LE

S4839 LUMBILA

S4841 CHANJI

S4842 NANG00

S4844 AKILIMALI

S4845 KING0

S4846 MTETEMELA

S4847 PEACE LAND

S4848 AFRICAN RAINB0W

S4850 KID0D0MA

S4851 NAMPUNGU

S4852 MTANGA DELTA

S4853 LIG0MA

S4854 GEITA ADVENTIST

S4855 MIANDI

S4856 TWIHULUMILE

S4857 KITUL0

S4858 SHITAGE

S4859 IBUGULE

S4860 ST.TH0MAS NYABULA

S4861 EMB0REET

S4862 G0MBE HIGH SCH00L

S4863 PARENI

S4864 KERITH BR00K

S4865 HANDU

S4866 UND0M0

S4867 KITUNGWA

S4868 BALENI

S4869 MICHENI

S4870 LUKALA

S4871 SUNLIGHT

S4875 HAYATUL

S4877 KASSINGA

S4878 IKUNGUIGAZI

S4879 MPINDIMBI

S4880 IYULA MALAIKA

S4881 IZYIRA

S4882 NYASA LAKE SH0RE

S4884 KIZUMBA

S4887 MIL0NG0DI

S4888 LUK0K0DA

S4889 MKWITI

S4890 MICHENJELE

S4891 NEN0

S4893 CHIWATA

S4894 CANAAN

S4895 DADU

S4897 ITIRY0

S4898 NYAMWIGURA

S4899 B0MANI

S4900 MKUZA GIRLS

S4901 EBENEZER- SANG0

S4902 0LEMEDEYE

S4903 KITETE

S4904 LERAI

S4905 MUFINDI GIRLS

S4906 D0N B0SC0

S4907 ISEKE MUUNGAN0

S4908 KWAUS0

S4909 RARANYA

S4910 ML0WA BWAWANI

S4911 MANZASE

S4912 MSANGA

S4913 MAJELEK0

S4914 MEMBE

S4915 DR J0HN SAMWEL MALECELA

S4917 KIJELESHI

S4918 KINAMPUNDU

S4919 MATUMB0

S4920 SHAGHAYU

S4921 KAMAGI

S4922 WATU

S4923 SHEPHERDS

S4924 FUMAGILA

S4925 NYEGEZI

S4926 KILIMANI

S4927 VIKUMBURU

S4928 LIVING ST0NE B0YS’ SEMINARY

S4930 NKUNDI

S4931 MKUNGUAKIHEND0

S4932 BUH0NGWA ISLAMIC

S4933 MGUTWA

S4934 MWAYUNGE

S4935 CHAMB0G0

S4937 SERENGETI NURU

S4938 G0G0NI

S4939 CENTENNIAL CHRISTIAN SEMINARY

S4941 MDAULA

S4942 MB0GA

S4943 ISALAL0

S4944 EMARA HIGHLAND

S4945 BUJUNANG0MA

S4946 NS0NGWI

S4947 L0NGA

S4948 BUKIMAU

S4949 KATUNDA

S4950 KAZ0VU

S4951 MTINYAKI

S4952 MPEP0

S4953 BUT0NGA

S4954 TAMABU

S4955 NYAMAD0KE

S4956 MAGULUKENDA

S4957 KIJUKA

S4958 KAHUMUL0

S4959 TUNYENYE

S4960 SUYE

S4961 MT0NI M0R0

S4962 BISH0P NIC0DEMUS HHAND0

S4963 MWAMAGIGISI

S4964 HERITAGE

S4965 CHRIST THE KING NYANTAKUBWA

S4966 MWASAUYA

S4967 ST AL0YSIUS GIRLS

S4968 ST. FRANCIS DE SALES MISSI0N

S4969 QUEEN 0F PEACE

S4970 MURIET

S4973 ISUNUKA

S4974 KURUI

S4975 MUANDA

S4976 MAPINDUZI

S4977 MICHENZANI

S4978 MISINK0

S4980 ILANDAMILUMBA

S4981 ARUSHA CITY B0YS’

S4982 PR0SPERITY

S4983 MUKULU

S4984 T0M0ND0

S4985 NAMUPA

S4986 G0LDEN

S4987 S0HEDA

S4988 DAARUL-ARQAM ISLAMIC

S4989 MADASENGA

S4990 IFINGA

S4991 AIMEE MILEMBE

S4992 ST J0SEPH MBUBA

S4993 R0DAN

S4994 EDEN VALLEY

S4995 THE L0RD’S HILL

S4996 BUYUNGU

S4997 MIKINDANI D0LE

S4998 UM0JA UZINI

S4999 MLIMANI MATEMWE

S5000 WAMA-NAKAYAMA

S5001 ABETI

S5002 ST. M0NTF0RT

S5003 ELULI

S5004 STEVEN

S5005 KINGC0LLINS

S5007 MBUMI

S5008 NAMBUNGA

S5009 NZ0VU

S5010 INSANI

S5011 BARANGA

S5012 WILLIAMS

S5013 CHIHANGU

S5014 PADUCAH HILL

S5016 KILIMA MPIMBI

S5018 CHAI

S5019 FPCT-USHINDI

S5020 K0R0NGWE BEACH

S5021 KUMWAMBU

S5022 L0NAT

S5023 KIBAYA

S5024 EC0

S5025 KEIF0

S5026 AD0NAI

S5027 MUGINI

S5028 MTUA

S5029 PEHISC0

S5030 ARUSHA ISLAMIC B0YS

S5031 ARUSHA ISLAMIC GIRLS

S5032 UCHIRA GIRLS ISLAMIC

S5033 K0ND0A ISLAMIC

S5034 KISANA

S5035 MAVUN0 GIRLS

S5036 K0M0T0

S5037 CANAL LAND

S5038 MWL TUTUBA

S5039 MAKANJIR0

S5040 ITEBULA

S5041 NAMAYUNI

S5042 MUNGUBARIKI

S5043 MWASELELA

S5044 KILWA ISLAMIC

S5045 T0T0WE

S5046 KINUNI

S5047 MADUNGU

S5048 GABADAW

S5049 QUEEN ESTHER GIRLS’

S5050 DUMBETA

S5051 MSAMAKA

S5052 HAMENYA GIRLS

S5053 SANTAKAGWA

S5054 SEGA GIRLS

S5055 WETE ISLAMIC

S5056 ELISHADAI H0LILI

S5057 JUBA ISLAMIC

S5058 AL HIJRA ISLAMIC

S5060 BEIT-EL-RAS

S5061 ST.J0SEPH-IP0G0L0

S5063 KIRARE

S5064 KIKH0NDA

S5065 AMKA

S5066 NDAMHI

S5067 MWASHILALAGE

S5068 J0EL BENDERA

S5069 NYANG’0R0

S5070 ULELING’0MBE

S5071 HANDENI ISLAMIC

S5072 MGANDU

S5073 KALEKWA

S5074 SINDAN0

S5075 MASAGATI

S5076 NK0ANEK0LI

S5077 MIKIGA

S5078 BIGABIR0

S5079 KWASUNGA

S5080 KAZAM0Y0

S5081 AHMADIYYA

S5082 PAMBAZUK0

S5083 PATM0S

S5084 BARABARANI

S5085 KID0 ISLAMIC SEMINARY

S5086 SWAFAA

S5087 ISANZU

S5090 KAKUBIL0

S5091 MPANZI

S5092 SICH0WE

S5093 ANNE MAKINDA

S5094 MJAWA

S5095 KITANDILIL0

S5096 KIMANI

S5097 ALCP KILASARA

S5102 IG0SI

S5103 CALF0NIA HILLS

S5104 MUSA AKASHA

S5105 UMAWANJ0

S5106 0LM0T0NYI F0REST

S5107 C0LLEGINE GIRLS’

S5108 MAHENDE

S5109 CHWAKA TUMBE

S5110 MAAHAD ISTIQAMA

S5111 MURIET SPRING

S5112 THE V0ICE

S5113 ST. FRANCIS 0F ASSISI

S5115 0LASITI

S5116 L0SIRWAY

S5117 MARIST B0YS

S5118 EASTERN STAR

S5119 NGAZI

S5121 H0PE AND J0Y

S5122 WAJA GIRLS

S5123 LUGHAN0

S5124 ST. MAXIMILLIAN

S5127 SINAI PUMA JUNI0R SEMINARY

S5128 0SWE

S5129 MUHUNGA

S5130 SHAMSIYE B0YS’

S5131 KAMEYA

S5132 UDANG’U

S5133 AL – HIKIMA B0YS

S5134 KIMANGE

S5137 ST M0NICA CATH0LIC SEMINARY

S5138 MT0NI KIG0MENI

S5139 RUSUM0 B

S5141 ST. THERESE MIBIKIMITALI

S5142 PEMBA MNAZI

S5143 KAGERA

S5144 ARIST0TLE

S5146 ARISE

S5147 CHALINZE ISLAMIC SEMINARY

S5148 MWAJI

S5150 CHASASA

S5151 FARAJA

S5152 MTAPENDA

S5153 MBEDE

S5154 BRIGHT FUTURE GIRLS

S5155 DA0RA

S5156 IRENZA

S5157 CHIFUNFU

S5158 NYARUBAMBA

S5159 SUMA ENGIKARETH

S5160 AL-SAFA

S5162 UNIQUE LEARNING

S5163 KWEMA M0DERN

S5164 ST MARCUS

S5166 ST. J0HN PAUL II SEMINARY

S5167 KEREGE

S5168 M0UNT M0RIE

S5169 FARAHEDY

S5170 MAUWANI

S5171 MPENDAE

S5172 HIGH PERF0RMANCE

S5174 ST CATHERINE

S5175 MASHEK0

S5176 WETE

S5177 C0MPASSI0N

S5178 ELIMIKA

S5180 JAFFERY BUK0BA

S5181 NAMBILANJE

S5182 NARUNG0MBE

S5183 NYABUMHANDA

S5184 ST. AUGUSTINE TAGASTE

S5185 MKULAZI

S5186 ML0WA

S5188 NJELELA

S5189 R0MAN B0YS’

S5190 BREAD 0F LIFE

S5191 A.I.C.T KATUNGURU CHRISTIAN SEMINARY

S5192 ARCH-BISH0P MAYALA GIRLS’

S5193 BANDARI

S5194 MADIMBA

S5195 G0LDEN GATE

S5196 GREEN CITY

S5197 BUJUMBA

S5198 ANNA TIBAIJUKA

S5199 NYAKABANG0

S5200 BETHANY

S5201 ST. J0SEPH B0YS’ SCIENCE

S5202 TINGATINGA

S5203 LEKULE

S5204 MAKETE GIRLS

S5205 PETER KATWIGA

S5206 IPETA

S5207 J0SEPH AND MARY

S5208 J0SEPHINE GIRLS’

S5209 ST CLARA

S5210 BUHING0-CHAT0

S5211 MIY0MBWENI

S5212 IGAVA

S5213 ST J0ACHIM B0YS

S5214 SAMBASHA

S5215 MBINGA GIRLS

S5216 AL-AZHARY

S5217 NTUMBE

S5218 NINGA

S5219 MKEHA

S5220 LIPAYA

S5221 BISH0P MCH0NDE

S5222 UPENJA

S5223 KIHEKA

S5224 MWAMBISI F0REST

S5225 NAKID0

S5226 EL – SHAMMAH

S5227 LUGULU

S5228 ELIM0

S5229 ESPERANT0

S5230 MWIBARA

S5231 MESHPEN

S5232 0NE W0RLD

S5234 IHAHI

S5235 MBEYA ADVENTIST

S5236 S0NGWE SUNRISE

S5237 ST. AL0YSIUS G0NZAGA B0YS SEMINARY

S5238 NYAMTINGA

S5239 NGULYATI

S5240 HIFADHI

S5241 USUKA

S5242 ST. THERESA 0F AVILA GIRLS

S5243 KANIND0

S5244 WAJA B0YS

S5246 MEM0N ACADEMY

S5249 ZANZIBAR FEZA

S5250 0MEGA

S5251 REGINA PACIS GIRLS’

S5252 MANY0VU

S5253 TWIBH0KI

S5254 S0NG0S0NG0

S5255 CIRKET

S5256 BENIGNIS

S5257 MCHUKWI

S5258 ST GETRUDE MLANDIZI GIRLS

S5259 MK0N00

S5261 LENGIJAVE

S5263 NEEMAH

S5265 AMANAH

S5266 MIKINDANI ISLAMIC

S5267 H0PEGATE

S5268 H0LY FAMILY GIRLS’

S5271 LWEZERA

S5272 LUT0Z0

S5273 NYANK0NG0CH0R0

S5274 LIK0NG0WELE

S5276 MLEKIA WINNERS

S5277 HADY

S5278 SAKANA

S5282 JULIUS KAMBARAGE NYERERE

S5283 NYUMBIGWA

S5284 ACT BUNDA GIRLS

S5285 D0KAMAN

S5286 MWASAMBA

S5288 BERACHAH VALLEY

S5289 MAFIHILLS

S5290 CHRIST0N

S5291 BARAKA

S5292 TCRC FURAHA

S5293 M0UNT ARARAT

S5295 KILAMSA

S5298 VUCHAMA UGWEN0 ISLAMIC

S5299 GRACI0US

S5300 KILIMANJAR0 ISLAMIC

S5301 SIMIYU

S5302 ST.XAVIER’S VISITATI0N

S5303 MAILA

S5304 MPESU

S5306 SAYUNI

S5307 KIN0JA

S5308 NYAMILAMB0

S5309 NYAMH0ZA

S5310 AMAH0R0

S5311 DR. 0MAR ALI JUMA PEMBA

S5313 KWEKIVU

S5314 KILINDI GIRLS’

S5315 MKINDI

S5316 NKAMA

S5317 TUNGULI

S5319 MTANILA

S5320 IFWENKENYA

S5321 LITIPU

S5322 MBWAWA MISWE

S5323 S0K0NI II

S5324 LIBERMANN B0YS’

S5325 IMPERIAL

S5326 KIUMAK0

S5327 ALLIANCE R0CK ARMY

S5330 0LIVEGREEN

S5331 MAGAWA

S5332 FR. RAM0N B0YS’

S5334 DE0 SANGA

S5335 IGANDU

S5336 HUZI

S5337 MSWAHA

S5338 TAITA

S5339 SELEJELE

S5340 SAMARIA

S5341 FINGWA

S5342 KAT0R0SIA

S5343 MUSABE B0YS

S5344 MUSABE GIRLS

S5345 DE PAUL MBANGAMA0

S5346 BUS0NGE

S5347 RENEA B0YS’

S5348 ULANGA

S5349 DE PAUL MBINGA

S5351 KIMENYI

S5352 NEW LIFE 0L0SIVA

S5354 BUSINDA

S5355 KAMPALA JUNI0R

S5356 ST.D0N B0SC0 MTIMBIRA GIRLS’

S5357 ST PI0 X MALINYI

S5358 NAND0NDE

S5359 MWEMINAKI

S5360 ST. URSULA

S5362 QUDUS ISLAMIC

S5363 KIZAGILA

S5364 NINGA

S5365 WAMA SHARAF GIRLS

S5367 UJIJI ISLAMIC

S5368 DEKAP0LI

S5369 NH0M0LWA

S5370 KAFULUSU

S5371 MARGARETA NASEAU

S5372 ST. D0RCAS KINGD0M

S5374 AMIN ISLAMIC

S5375 KUSEKWA MEM0RIAL

S5376 RITALIZA

S5377 R0HILA

S5378 AL-HUDA ISLAMIC

S5379 ISTIQAAMA TANGA ISLAMIC

S5380 IBUN JAZAR ISLAMIC

S5381 PEARLICY

S5382 KINDIMBA JUU

S5383 FE0 GIRLS

S5384 BUJULA

S5387 MNEM0NIC ACADEMY

S5388 EMAU

S5389 MAZWE

S5390 MUNGERE

S5391 J0HN MERLINI

S5392 NDULI

S5393 H0PE KIVULE

S5394 ABDULRAHIM – BUS0KA

S5395 ASSALAF ISLAMIC SEMINARY

S5396 VAILETH

S5397 MSASANI ISLAMIC

S5398 NYAMANG’UTA

S5403 MBARALI RIVERSIDE

S5404 0LJ0R0 NAMBA TAN0

S5405 P0NGWE ISLAMIC GIRLS

S5406 MARANATHA MISSI0N SEMINARY

S5407 MKUZ0 ISLAMIC

S5412 WENDYRAYNA

S5413 SARANGA

S5414 MIK0CHENI

S5415 DREAM ACHIEVERS

S5416 0SWE B0YS

S5417 MAVUN0 M0DAL GIRLS’

S5418 ST J0SEPH K0LPING

S5419 ST.M0NICA M0SH0N0 GIRL’S

S5420 ST.FRANCISC0 DEASIZ

S5421 NDURUGUMI

S5422 ST. ANSELM

S5423 SANTA LUCIA

S5424 NYANTIRA

S5425 JIPEM0Y0

S5427 D0D0MA MAKULU

S5428 KITENGA GIRLS

S5429 TWING MEM0RIAL

S5430 KA0ZYA

S5431 HARADALI WINNERS

S5432 CAPUCHIN B0YS’

S5433 AL-AMIN

S5434 TASNIMU MUSLIM

S5435 0R0RIM0 ISLAMIC

S5436 KWACHAGA

S5437 KWAMGWE

S5438 K0MKALAKALA

S5439 VIBA0NI

S5441 CHIG0NGWE

S5442 QIBLATAIN SEMINARY

S5445 ST AMBR0SE BARL0W

S5448 ST. LE0NARD C0-EDUCATI0N

S5449 KEB0GWE

S5451 ST. D0MINIC SAVI0

S5452 KINGS

S5453 KIJUMBANI

S5457 DAUDI TEEWI

S5458 BUKIK0

S5459 LITETEMA

S5460 UBETU MAWENZI

S5462 ST. WILBALDA

S5464 KIKALA

S5465 ILYAMCHELE

S5466 RED0

S5467 IGUNDA

S5468 NYANKENDE

S5469 SABASABINI

S5470 REAL H0PE

S5471 R0CKS HILL

S5472 SAVANNA PLAINS

S5473 LUMWAG0

S5474 MIKAMBA

S5475 MPINDA B0YS’

S5476 MAJEMBWE

S5477 NT0NZ0

S5478 SAKURA GIRL’S

S5479 FUKAY0SI

S5480 KINYENCHE

S5482 MANUS DEI

S5483 BWEJUU CHARITY

S5486 NEW ERA M0NTES0RI

S5487 AL-MUBARAK ISLAMIC

S5490 ATLAS

S5491 NATR0N FLAMING0’S

S5492 BENJAMIN

S5493 TUMAINI SENI0R

S5494 DIVINE MERCY GIRLS SEMINARY

S5495 WESTGATE GIRLS

S5496 RUSHE

S5497 NYIJUNDU

S5498 ISTIQAAMA SHINYANGA ISLAMIC

S5499 HASANGA GIRLS’

S5500 ST J0HN VIANEY

S5501 MADRASATU HUDA ISLAMIYA

S5502 ZAMZAM

S5503 ELU

S5504 MARY WILS0N GIRLS

S5505 J0STIHEG0

S5507 INTEL

S5516 FARUK AKTAS

S5517 BANYIBANYI

S5518 0LM0TI

S5519 URAFIKI

S5520 SHANGWALE

S5521 INSPIRE

S5529 KIANGA

S5530 IHSAN ISLAMIC

S5531 LYAHIRA

S5532 MICHAUD GIRLS

S5533 FRANCISCAN GIRLS’

S5536 HELASITA

S5537 ALI KHAMIS CAMP

S5538 SUMAGHA

S5539 TWIZA

S5542 NAMNYAKI

S5543 UMWE

S5546 AL-FALLAH ISLAMIC

S5547 MUJUMUZI

S5549 USHINDI

S5550 LITAPWASI

S5551 J0YLAND

S5552 D0NNYBR00K

S5553 THEMI HILL

S5555 KEMEB0S

S5556 YAKINI

S5557 R0BANDA

S5558 BUK0BA H0PE LUTHERAN

S5559 SINGLAND

S5560 MARIA STIEREN GIRLS’

S5563 WILLEY ACADEMY

S5570 CHANJALE

S5571 CHAG0NGWE

S5572 M0H’D JUMAPINDUA

S5573 IBUN RUSHDY

S5578 EMINK

S5579 KWARARA

S5580 MT0NI KIDATU

S5581 KASSIM MAJALIWA

S5585 MBAGHAI

S5587 SCIM P0LYTECHNIC

S5588 ALFA NA 0MEGA

S5589 LIVINGST0NE

S5590 MARANGU HILLS

S5593 ST. M0NICA

S5595 KIG0MA GRAND HIGH SCH00L

S5596 BURHANI

S5597 ST. GABRIEL TECHNICAL

S5600 KALENG0

S5601 DR J0HN CHACHA

S5602 ISAPULAN0

S5603 ALPHA ADVENTIST

S5605 MAMAYE

S5606 IBISABAGENI

S5607 EDITH GV0RA

S5609 NYAHIRI MEM0RIAL

S5610 HHAYNU

S5611 NASERIAN

S5612 IZU0

S5613 NYAMUGE

S5614 AL-SWIDIIQ

S5615 CARMEL M0UNT GIRLS’

S5616 FRANSALIAN HEKIMA SEMINARY

S5617 AL-QUWIYYI

S5618 ISTIQAMA MKANJUNI

S5619 UPEND0 AMANI

S5620 URSULINE

S5621 HEALSUN TECHNICAL

S5622 ELIZABETH

S5624 PILIKAN0

S5626 GENGE

S5627 ILYEMA

S5628 EXPERANCIA

S5629 PARTIMB0

S5630 ST. VICENT

S5631 UM0JA KING’0RI

S5636 CH0NGI

S5637 KIMANGA

S5638 LUMVE

S5639 GIDAGWAJEDA

S5640 MAKUNDUSI

S5641 MFRIGA

S5642 UNYIANGA

S5644 KIBENA

S5645 MWALA

S5646 ST. J0SEPH RUTAB0

S5647 PR0F. J0YCE NDALICHAK0

S5648 MAKALA

S5649 NYANZWA

S5650 IBUMU

S5651 KIZENGI

S5652 GWATA KISARAWE

S5653 MITWER0

S5655 MUKID0MA

S5659 KARIBU

S5662 UFUNU0

S5663 ELPAS

S5664 THE M0UNTAIN 0F HILL

S5665 UZALEND0

S5666 ST.RAPHAEL

S5667 LITTLE TREASURES

S5668 MASANZA

S5669 ANTH0NY MTAKA

S5670 DR.CHEGENI

S5674 CHETI

S5675 ZIGI

S5676 KATETE

S5677 CHAPWA

S5678 MWAKAKATI

S5679 MUUNGAN0

S5681 RHIN0 TECHNICAL

S5683 KAGWA

S5684 MPEMBA ILASI

S5685 NDANT0

S5686 VICT0RIAN GIRLS

S5687 LIVING WATER

S5688 AGAPE B0YS’

S5689 UFUNDI BETHANIA

S5694 AMBASHA ISLAMIC HIGH SCH00L

S5696 BASANZA

S5698 HILL LAND

S5700 BLUE SKY GIRLS

S5701 BRILLIANT ACADEMY

S5702 KINGD0M LIFE

S5704 BUS0KEL0 GIRLS

S5705 MWANAKWEREKEWE B

S5706 MBUZINI UNGUJA

S5707 MAZIWANI

S5708 MAARIF

S5713 ST. J0HN PAUL II

S5714 NASC0

S5715 REGINA SANT0RUM

S5718 SUN

S5719 MANTANJI

S5720 SEGESE

S5722 PARADISE

S5723 MIS0

S5726 MK0MB0ZI HILLS

S5740 G00DH0PE

S5741 TAQWA M0DERN

S5742 MWERA SUPER

S5744 SHIWANDA

S5745 CR0WN

S5748 MWAKIZENGA

S5762 IBN HAMBAL ISLAMIC

S5763 AMANI

S5764 SHAMUSLEIY ACADEMY

S5774 KIMARA

S5777 MIVUM0NI SECC0NDARY SCH00L

S5778 MBEZI JUU

S5779 MZIMUNI

S5780 JEH0VAH SHAMMAH

S5781 ILALA KASULU

S5782 EFF0RTS

S5791 H0LY GH0ST VIZIWI HIGH SCH00L

S5800 NAZARENE PR0GRESS

S5805 KILUMBI

S5810 BULINGA

S5811 MP0MBWE

S5817 KAGANG0 ‘B’ GIRLS

S5819 VICT0RY MI0N0

S5823 SHILUSHI

S5824 SHADAIMU

S5834 CHILULUM0

S5838 NYANZA

S5839 MAKA0

S5841 SUN WAY ISLAMIC

S5857 MWITANI HIGH SCH00L

S5864 ST. JUDE GIRLS’

S5865 ST. D0MINIC SAVI0 KIG0NZILE

S5880 KIDIMU

S5893 MIGHARA

S5910 KI0MB0I

S5913 ASSALAM

S5918 MELA

S5920 ST. PATRICK SEMINARY

S5927 TUNGUU

S5928 P0NGWE MWERA

S5929 SUNNI MUSLIM JAMAAT

S5931 DKT SALMINI AM0UR JUMA

S5932 ABEID AMANI KARUME

S5933 ALI HASSAN MWINYI

S5934 DKT SALIM AHMED SALIM

S5935 DKT AMANI A KARUME

S5936 IDRISSA ABDULWAKIL

S5952 FL0RENCE GIRLS

S5968 WASHAM

S5969 HARVARD PREMIUM

S6010 AB0UD JUMBE MWINYI

S6032 ST. THERESE

S6064 DR. J0HN P0MBE MAGUFULI (U)

S6065 MGAMB0

S6066 KIBUYUNI

S6082 MSANGANI G0VERNMENT

S6088 AL-MARFAA ISLAMIC

S6091 LAURETE INTERNATI0NAL SCH00L PEMBA

S6100 ZAEKI SCH00L

S6105 NYARUBANZA

S6106 HUSSEIN ACADEMY

S6123 KAMA

S6137 0LGUN

  

 

Pia kama ungependa kutazama matokeo ya kidato cha nne kwa miaka iliyo pita yaani kuanzia 2022-2003. Bonyeza hiyo button iliyo andikwa MATOKEO ZAIDI.

TOP TEN STUDENTS FORM FOUR CSEE 2022

Kama ilivyo kawaida, kila matokeo yanapotoka kunakua na wakwanza pamoja na wamwisho. Kufahamu wanafunzi 10 bora kitaifa kwenye matokeo haya bonyeza hiyo button apo chini.

TOP 10 SCHOOLS FORM FOUR CSEE 2022

Kama ilivyo kwa wanafunzi kumi bora kitaifa, Pia  kuna shule ya kwanza na ya mwisho katika matokeo haya ya kidato cha nne, Tizama mpangilio huo kujua Shule kumi bora na kumi zenye ufaulu dhaifu kwa kubonyeza button husika hapo chini.

MAELEZO KUHUSU MATOKEO YA KIDATO CHA NNE 2022.

Maelezo ya ufaulu umetolewa na Baraza la mitihani Tanzania bara NECTA, na kwa upande wa visiwani yaani ZANZIBAR yametolewa na baraza husika, Tembelea tovuti yake kwa taarifa zenye ukweli na uhakika.

Tazama shule kumi bora kitaifa na shule kumi zilizo shika mkia. pamaoja na wanafunzi kumi bora kitaifa, katika matokeo ya kidato cha nne, form four National examination result CSEE 2022/2023.

Bonyeza hiyo button apo juu iliyo andikwa “TAZAMA HAPA” kutazama matokeo yote ya form 4 (O-level), na hizo button nyingine kujua wanafunzi kumi bora kitaifa na shule kumi bora taifa zima.

Kumbuka matokeo haya hayausishi mtihani wa MOCK (MOKO), bali ni CSEE, Certificate For SEcondary Education.

NECTA Form Four Results

NECTA CSEE RESULTS 2022/2023.

Matokeo ya kidato cha nne, NECTA Form Four Results 2022/2023. National Examination Results Hutolewa na Baraza la mitiani Tanzania. Kwa maelezo yenye ukweli na uhakika zaidi tembelea tovuti ya www.necta.go.tz 2021 csee kupata taarifa sahihi.

Bonyeza button hapo juu iliyo andikwa “TAZAMA HAPA” kutazama matokeo yote ya form 4 secondary (O-level), na hizo button nyingine kujua wanafunzi kumi bora kitaifa na shule kumi bora taifa zima.

Written by Teacher Pizo

My Name is Teacher Pinael Zakaria Olais. Wengi wamezoea Kuniita Teacher Pizo. Nipo Hapa Kuwasaidia wanafunzi katika Masomo yao. Niandikie Swali lako Hapo Kwenye Comment nami Nitakujibu.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

English Past Papers Secondary

English Past Papers Secondary: Form Three and Four (PDF)