in

NYAMA HII INASUMU: HADITHI YA SUNGURA NA FISI

Tazama Matokeo Hapa

Download Mitihani

Karibi katika Hadithi yetu hii ya kale, nzuri na ya kuvutia Sungura na Fisi “Nyama Hii inasumu”. Soma mpaka mwisho utafahamu jinsi ambavyo Sungura alivyo mdanganya kuhusu nyama yenye Sumu.

SUNGURA NA FISI - NYAMA HII INASUMU

 

HADITHI YA SUNGURA NA FISI – “NYAMA HII INASUMU”

Hapo zamani za kale, Palikuwa na sungura pamoja na Fisi. Marafiki hao wawili walikua wakishirikiana katika mambo mbalimbali ikiwemo Kuwinda. Sikumoja Fisi alikuwa ameketi Ndani ya nyumba akiwa na mawazo baada ya njaa kumkamata kisawa sawa, wakati akiwa anawaza mara Rafiki yake akaingia ndani.

Sungura akamwambia Fisi nina habari njema, Fisi aka mwambia nieleze rafiki ni habari gani hiyo. Sungura akamwambia unaonaje tukienda kuwinda Maana wewe ni hodari katika kutumia nguvu na mimi nimtaalamu wa kutega mitego kwa kutumia akili. Basi walikubaliana katika wazo hilo.

Siku iliyofuata asubuhi na mapema Marafiki hao waliambatana pamoja kuelekea katika Msitu ambao ulikua na wanyama, Wakati wakiwa katika harakati za mawindo Sungura alisikia kitu kutokea kichakani.

“Angalia,” alisema Sungura, akiashiria chini. “Fisi hizi zitakuwa ni asuti za mnyama anaye elekea chini katika Shimo lililopo upande huu wa kichakani. Kwa hivyo Sungura aliingia Kwahivyo Sungura aliingia katika kichaka hicho kumtazama mnyama huyo.

“Ni huyo uko!” Alisema Sungura, akiashiria mnyama mdogo mwenye pembe.

Fisi huyo aliingia mbele na kuuliza, “Je! Nimfukuze?”

“Hapana, nina mpango mzuri,” alisema yule Sungura. “Unajificha nyuma ya mti huu, na nitaenda kumchukua ili unifukuze. Nitamuongoza moja kwa moja kwako. Na baada ya kupita, unaruka nje na kumvizia. ” Fisi alikubali, na Sungura akajisogelea kuelekea upande wa shimo na kumwagilia.

Alipokuwa ndani ya umbali wa kusikia wa wawindaji mdogo, Sungura alianza kupiga chini kwa nguvu na miguu yake ya nyuma. Mnyama akatazama juu, akaona sungura mjanja, na akaruka kwa mbio. Sungura aligeuka na kumkimbilia yule mnyama.

Wakati Sungura ana mkimbiza kuelekea upande wa fisi, yule myama alishtuka baada ya kupigwa kofi la nguvu na Fisi aliye kuwa amejibanza kwenye mti. Kazi yao ilikamilika uku Sungura akiwa amefanya kazi kubwa ya kumfukuza mnyama fisi yeye ali Mpiga tu, Hivyo walijipongeza kwa pamoja kwa kazi waliyo ifanya.

Marafiki hao wawili walibeba nyama yao kuelekea nyumbani. baada ya kufika nyumbani walianza kumchuna ngozi na kumuosha yule mnyama, walianza kukata nyama. Lakini yule Fisi, ambaye kila wakati alikuwa akisema mambo bila kufikiria, alikuwa ameiambia familia yake kwamba alikuwa akienda kuwinda, na mara tu yeye na Sungura walipomaliza kusafisha nyama ndipo mlango ulipogongwa.

Sungura aliweka chini kisu chake na kwenda kufungua mlango. Alikuwa ni mama yake Fisi.

“Tafadhali Sungura, Nina mume wangu ambaye hanijali kabisa ajanipatia chakula hapa nilipo nina njaa kweli,” alisema mgeni huyo. “Na unayo nyama zaidi ya vile ungeweza kula. Kuwa mwema na kunionjesha kidogo. ” Kwa hivyo Sungura alichukua kisu chake na akampa mama huyo msaada mkubwa wa nyama.

Mara tu alipokwenda mama huyo, alikuja mgeni mwingine kugonga mlango. Alikuwa baba ya Fisi.

“Tafadhali Sungura, nina mke mwovu ambaye hataki kunipikia chakula kabisa, hapa nilipo nina njaa kwelikweli” alisema mgeni huyo. “Na una nyama nyingi kuliko vile ungeweza kula. Kuwa mwema na kunionjesha kidogo. ” Kwa hivyo Sungura alichukua kisu chake na akampa baba msaada mkubwa wa nyama.

Baada ya baba alikuja kaka, kisha dada wawili, na mwishowe shangazi na wajomba. Lakini Sungura alikuwa mkarimu na hakumnyima mtu yeyote. Mwishowe alibaki na amani baada ya kutenda wema ule, Sungura aliangalia chini pale alipo kuwa akikata nyama, alishangaa sana baada ya kukuta imebaki mifupa na nyama kidoncho sana, akamwambia Fisi:

“Sawa, sasa nitakula. Huku moyoni roho inamuuma sungura kwa kuwa nyama ilikuwa kidogo sana”

Kisha akaingiza mkono ndani ya yule mnyama, akavuta moyo, na akanza kuula. Baada ya kuanza kula hali ilibadilika. Ooo! Sungura alikuwa mgonjwa sana – alilishika tumbo lake na kuanza kutetemeka kwa nguvu, kisha akaanguka chali na kuanza kuzunguka chini. Kisha akatoa kilio cha mwisho na akalegea.

Fisi alikimbilia upande wake na kujaribu kumuamsha huku akiwa anatetemeka, lakini Sungura alionekana kama amekufa.

“Hapana!” Alisema Fisi, huku akiangalia pande zote. “Fisi akawaza kilicho muua Rafiki yake Sungura, Lazima ilikuwa ile nyama!”

Fisi alikimbia mbio, kutoka kwenye mwili wa rafiki yake na kwenda kwenye nyumba ya familia yake.

“Usile nyama,” alipiga kelele, “ina sumu!” Kwa hivyo Fisi na familia yake walikusanya nyama yote na kuitupa msituni.

Wakati huo huo, Sungura alisubiri hadi Fisi aende, kisha akainuka kutoka pale chini na kuharakisha kwenda kwenye nyumba ya baba yake. Huko Sungura na baba yake waliambatana uku wakiwafuata nyuma, ukoo wa Fisi ulibeba nyama na kuitupa msituni.

Baada ya Fisi na Familia yake yote walipokwenda, sungura walichukua nyama na kupika karamu kubwa, ambayo waliweka wakfu kwa marafiki zao. Uku fisi akikosa nyama kutokana na ulaku wake.

Huo ndio mwisho wa hadithi yetu hii nzuri ya Sungura na fisi “Nyama hii inasumu”.

MWISHO

Funzo la kujifunza hapa ni kwamba tusiwe na tamaa, kama fisi alivyo leta tamaa na kutaka kumdhulumu Sungura Nyama kwa kuita Familia yake waje kuomba nyama.

Je wewe umejifunza nini…? Ningependa kusikia kutoka kwako, Niandikie hapo chini kwenye Comment, nami nitasoma.

Written by Admin

Space is for everybody. It’s not just for a few people in science or math or a select group of astronauts. That’s our new frontier out there, and it’s everybody’s business to know about space.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HADITHI SUNGURA NA FISI - SHEREHE YA WENYE PEMBE

SHEREHE YA WENYE PEMBE: HADITHI ZA SUNGURA NA FISI.

MCHUNGAJI NA MLEVI KIMEUMANA - VICHEKESHO

MCHUNGAJI NA MLEVI KIMEUMANA: CHEKA TU